2015 - Historische Kring Hoogland

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

2015

Publicaties > Boekbesprekingen
 
 
Boekbesprekingen
Gerard RAVEN

2015-1
Nieuwe boeken en een website

Op de nieuwe website www.utrechtaltijd.nl van Landschap Erfgoed Utrecht zijn maar liefst 2481 voorwerpen te vinden over Hoogland. Dat is heel wat meer dan via amersfoortopdekaart.nl. Ze komen van Archief Eemland, Museum Flehite, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Historische Kring Leusden etc. Bovendien zijn er ook film en geluid te vinden, die zelfs te draaien zijn op www.archiefeemland.nl.

Ton Reichgelt, 'De Hoef/Bijlerhoef: een voorbeeld van het ontstaan en beheer van grondbezit door het Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis over de periode 1500-1800' ,

Flehite: historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 15 (2014) 96-121, issn 1567-7532, €18,90
Bij de inventarisatie van het rijke archief van het gasthuis werd de auteur geïntri­geerd door de geschiedenis van twee boerderijen. Zij waren afgesplitst van malen­hoeve Zielhorst, in 1580 aan het gasthuis gekomen en vanaf 1703 samen ver­pacht. Hij vond verrassend veel gegevens over landerijen, bedrijfsvoering en opbrengsten, over een lange periode. Deze zijn goed ver­gelijkbaar met wat eerder in het jaarboek 2003 is gepubli­ceerd over Bosserdijk. In beide gevallen verbouwde men eerst veel rogge en boekweit, werden rond 1650 de pach­ten niet meer deels in natura betaald en werd woeste grond steeds meer omgezet in grasland.
 
Roland Blijdenstijn, Tastbare tijd 2.0: cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (Amsterdam: Uitgeverij Stokerkade 2015), isbn 978 90 7915626 9, 432 pp, €29,50
Dit geweldig handige en mooie naslagwerk uit 2005 staat boordevol kaarten en historische informatie, ook per regio. De auteur werkt zelf bij de provincie en is daarom optimaal geïnformeerd. Hij heeft zijn boek herzien, aangevuld met de laatste tien jaar en drie hoofdstukken toegevoegd over het ontstaan van de pro­vincie, de infrastructuur en kastelen en buitenplaatsen. Een must voor elke lief­hebber van Eemlands en provinciaal erfgoed.
 
[Inga van Uchelen,] Rabobank Amersfoort Eemland: een levendige coöperatie [Amersfoort 2015], geen isbn,
160 pp, relatiegeschenk voor klanten en stakeholders, maar ook te zien op www.rabobank.nl/amersfoorteemland
De Rabobank wilde een aantrekkelijk boek en gaf de opdracht aan een beroepsschijfster. Het historische verhaal hoefde niet compleet te zijn, maar het ging erom 'de ziel bloot te leggen van de uitgangspunten' van verleden en toe­komst. Daar is men goed in geslaagd; het lezen en kijken is een genot en je komt zo heel wat te weten. De acht plaatselijke banken die geleidelijk zijn gefu­seerd komen elk aan bod, in een historisch deel en een vraaggesprek. Het boek wordt afgesloten met een toekomstvisie.
Hoogland had als eerste een bank, in 1896. Deze was van de Boerenbond; tien jaar later werd hij omgezet in een Boerenleenbank. In 1902 had Leusden al zo'n bank gekregen, daarna Eemnes, Soest en Baarn, in 1917 Amersfoort­-Hoevelaken en in 1920 Hooglanderveen. Voor het hoofdstuk over Hoogland is dankbaar gebruikt gemaakt van Door de Bank genomen, het jubileumboek van 1996 waaraan de prille Historische Kring Hoogland nog heeft meegewerkt. De netto vier pagina's tekst brengen dan ook weinig nieuws, afgezien van het 24­jarige sponsorschap van het Dorpsfeest. Het vraaggesprek met oud-voorzitter Piet Smink geeft een boeiend inkijkje in de kredietverlening in een dorp waar iedereen elkaar al kende. Vandaar dat na de fusie in 1998 wennen was aan het veel anoniemere Amersfoort. In 2004 volgde Hooglanderveen, een even emotionele zaak. Bestuurslid Gerard Brundel had daar minder moeite mee. Het hoofdstuk over zijn bank bevat meer nieuwe elementen. Net als in Hoogland wist de bank heel wat mensen in moeilijkheden te redden. Ook hier is er zo'n oeroude sponsorrelatie: al 41 jaar steunt de bank de Hooglanderveense Informatiekrant.

2015-3
Voor u gelezen
MIEKE HEURNEMAN
 
Henk van Hees, ‘Duitse families in Eemnes’, Kwartaalblad Historische Kring Eemnes, jrg 37, nr 1 (2015) 17-36 en jrg 37 nr 3 (2015)
Twee van de families die in dit artikel worden genoemd (Eggenkamp en Pommer) zijn via Hoogland in Eemnes terecht gekomen. Johan Wilhelm Eggenkamp op 28-1-1797 geboren in het Duitse Vreden. Hij was een telg van een roomskatholieke familie uit Zwillbrock, dat even ten oosten van Winterswijk in Duitsland ligt. Johan Wilhelm was rietdekker en trouwde in 1827 in Hoogland met Elisabeth van de Fijnegeer (1802-1861). Zoon Hendrikus (1832-1892) en achterkleinzoon Hendrik (Hent) verhuisden later naar Eemnes.
Joan Adolph Pommer (1784-1862) was geboren in Bredevoort en werd gedoopt in het Duitse Hemden bij Bocholt. In 1812 trouwde hij in Hoogland met Johanna de Groot. Samen kregen ze vier zoons en drie dochters. Na Johanna’s overlijden in 1842 hertrouwde Joan (Jan) in 1845 met Wilhelmina Donkerman, met wie hij nog eens vijf zoons en zeven dochters kreeg. De jongste werd geboren in 1860, toen hij 75 was. Jan Pommer overleed in 1862. Zijn zoon Jan (uit zijn eerste huwelijk; 1825-1886) was net als zijn vader timmerman in Hoogland. Hij trouwde met Maria Jansen. Hun oudste zoon Johannes (1847-1924) trouwde met Bartje Hoofd en verhuisde rond 1873 met zijn gezin naar Eemnes, waar hij zich als timmerman vestigde aan Wakkerendijk 152.
 
Naar aanleiding van de lovende boekbespreking over Roland Blijdenstijn,Tastbare tijd 2.0: cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (Amsterdam: Uitgeverij Stokerkade 2015) in het vorige nummer van De Bewaarsman ontvingen we een kritische reactie van dhr. R. van der Schaaf van de Historische Kring Eemnes. Hij constateert in het boek een aantal onjuistheden in de informatie over Eemland en Eemnes.
 
 
 
 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu