Hoofdredacteur - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

Hoofdredacteur

Contact
Het bestuur is op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur voor ons verenigingsblad De Bewaarsman. De huidige hoofdredacteur heeft aangegeven, in verband met zijn aanstaande verhuizing, deze functie neer te willen leggen. De redactie bestaat op dit moment verder uit drie redactieleden.
 
Het bestuur heeft onderstaande taakomschrijving vastgesteld. Zij die interesse hebben kunnen zich melden bij bestuurslid Ruud Hopster, telefoonnummer 033 – 480 22 50 of hopsterhoogland@gmail.com Als u denkt iemand te kennen die mogelijk interesse heeft voor de functie van hoofdredacteur mag u dat ook doorgeven.

Taakomschrijving hoofdredacteur
 
De hoofdredacteur
-         leidt de redactie van De Bewaarsman
-         is de schakel tussen het bestuur en de redactie;
-         is het ‘gezicht naar buiten’ en het centrale aanspreekpunt van De Bewaarsman.

Je taken
 
Als hoofdredacteur bepaal je de koers van De Bewaarsman en dit stem je af met het bestuur in de jaarlijkse vergadering. Je bepaalt samen met de redactieleden de inhoud van het blad. Je bent eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van drie uitgaven per jaar van De Bewaarsman. Je vergadert daartoe drie maal per jaar met je redactieleden. Je verdeelt samen met hen de taken, zoals het bewerken van aangeleverde artikelen, het begeleiden van schrijvers, het verzamelen van afbeeldingen en het begeleiden van het productieproces.

Je vaardigheden
 
Als hoofdredacteur ben je geïnteresseerd in de geschiedenis in brede zin van de voormalige gemeente Hoogland en haar bewoners en bezigheden. Je hebt een open oog en oor voor alles wat de moeite waard is om vast te (laten) leggen. Je hebt een breed netwerk en kunt goed omgaan met mensen met verschillende achtergronden. Je weet mensen te stimuleren om met hun verhalen naar buiten te treden, zodat deze opgeschreven kunnen worden. Je bent creatief in het bedenken van onderwerpen voor artikelen. Je hebt een goed gevoel voor taal en je vindt het leuk om artikelen te (laten) schrijven.  
 
Hoeveel tijd kost het en wat levert het op?

Binnen de redactie worden de taken zo verdeeld dat het tijdsbeslag voor een ieder binnen redelijke perken blijft. Door het jaar heen kost de deadline van De Bewaarsman wat meer tijd, maar daar tussendoor valt het allemaal erg mee. Verder geldt dat je er net zoveel tijd in mag steken als je zelf wilt. Wat het oplevert is het genoegen om mee te werken aan ons prachtige blad De Bewaarsman.
 
Terug naar de inhoud