1996-2-5 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

1996-2-5

Publicaties > blad De Bewaarsman
Stichting Vrienden van de Kapel van Coelhorst

Tijdens de vorige bijeenkomst van de Historische Kring was een extra onderdeel ingelast. Drs Ph.J. Vreugdenhil van de Stichting Kapel van Coelhorst zette de plannen tot restauratie van de kapel uiteen. Voor het eerst werden in het openbaar dia's getoond van de drie graftomben van de families Van Tuyll van Serooskerken en Beelaerts van Blokland. M. Alers van aannemersbedrijf Van Hoogevest deed daarna verslag van het bouwkundig onderzoek dat zojuist had plaatsgevonden. De toestand viel niet echt tegen, maar er moet toch veel worden gedaan. Het uitgangspunt is de restauratie te beperken tot noodzakelijk onderhoud.

De kapel is gebouwd op een kleine terp. Een verrassing was dat de fundering blijkt te bestaan uit spaarbogen, een gewelfconstructie opgevuld met aarde waardoor bakstenen konden worden uitgespaard. Deze werd ruim één meter onder het maaiveld gevonden. Door de werking van bevroren water zijn scheuren in het metselwerk van de bogen en muren ontstaan. Deze zijn vroeger al opgevuld met dakpannen, maar dit kon verdere verzakking niet voorkomen. Ook trekken de verzakte grafmonumenten met hun trekankers de achtermuur hol naar binnen. Om verdere verzakking te voorkomen moeten de bogenworden dichtgemetseld. De voor- en achtergevel zijn na de storm van 1747 weer opgebouwd, maar laten nu los van de zijmuren. De pleisterlaag, ooit bedoeld om de zachte baksteen te beschermen, moet opnieuw worden aangebracht. De dakpannen moeten deels worden vernieuwd. De houten torenkap is in slechte staat en mist een aantal klankborden. De spits van zink en lood moet geheel worden vervangen.
Overigens gaf het onderzoek ook antwoord op de discussie of de fraaie ramen op achttiende-eeuwse prenten ooit bestaan hebben. Deze zijn niet in het metselwerk van de nog oorspronkelijke zijmuren teruggevonden, zodat het onwaarschijnlijk is dat deze er ooit zijn geweest.

Het bestuur van de Historische Kring Hoogland beraadt zich op de uitnodiging om zitting te nemen in een Raad van Advies van de Stichting Vrienden van de Kapel van Coelhorst, waarin ook enkele andere Hooglandse verenigingen een zetel krijgen. De vriendenstichting is vooral opgericht om de benodigde gelden voor de restauratie te werven, terwijl de andere stichting het beheer over de kapel voert. In het volgende nummer zal hierover waarschijnlijk meer nieuws te melden zijn.Terug naar de inhoud