2006 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

2006

Publicaties > Boekbesprekingen
Uit 2006-1
GERARD RAVEN

Heeft u het voor de zoveelste maal gemist? Het Hooglands zakwoordenboek is opnieuw herdrukt en kost €15.

[Marian van Ruitenbeek e.a. (red.),] Hoogland 5 dagen Zandkruuersgat. De geschiedenis van het carnaval [Hoogland 2005], isbn 90 9019936 5, 240 pp, ill, €10. Van heinde en ver komt men elk jaar naar Hoogland om de carnavalsoptocht te bewonderen. Volgens kenners (één van) de beste boven de rivieren. Er zijn ook liefst vier carnavalsverenigingen (de Keuters uit Hooglanderveen komen hier helaas niet aan bod). En nu bestaat de oudste 33 jaar; De Eemschuumers zijn in 1973 opgericht. Het Hooglandse carnaval lijkt daarmee een recent verschijnsel. De bekende optocht is ook pas in 1977 begonnen. Volgens de auteurs is eind jaren vijftig voor het eerst carnaval gevierd in Hoogland, wat wordt gestaafd met eigen foto's. Toch is dat onjuist. Carnaval bestond immers al in de Middeleeuwen in ons land en ongetwijfeld ook in Hoogland. Van iets latere tijd hebben we de bewijzen. In de winter van 1663 vierden Hooglandse katholieken carnaval met ganstrekken, papegaaischieten en tonslaan met of zonder kat, ook al was dat verboden. De gereformeerden hadden er grote moeite mee dat dit ook nog op zondag gebeurde. Maar het zou nog erger worden. Het volgende jaar werd het interieur van de aan hen toegewezen kapel van Coelhorst verwoest door dronken katholieken die er dansten op vioolmuziek. Het is allemaal te lezen in ons eigen boek over de kapel door Huib Leeuwenberg (2002). Maar met carnaval moet je zulke dingen natuurlijk niet meer oprakelen. Dit boek staat vol leuke herinneringen, prachtige kleurenfoto's, ledenlijsten en een fotopresentatie van alle onderscheidingstekens van de prinsen. Verder is geput uit de verenigingsarchieven, die kennelijk netjes bewaard worden. Het boek wordt afgesloten met een korte geschiedenis van het grond- en afvalverwerkingsbedrijf Smink bv (1955), dat als sponsor optrad.

[A. ter Beek e.a.,] Bunschoten in 1832. Grondgebruik en eigendom (Kadastrale Atlas Provincie Utrecht 11, Stichting Kadastrale Atlas Provincie Utrecht en Werkgroep Kadastrale Atlas Bunschoten, [Utrecht] 2005), isbn 9075602 11,158 pp en kaartenmap, €19,75, af te halen bij de penningmeester.Voor het boekje Ver in het Veld. De vergeten minigemeente Duist, De Haar en Zevenhuizen 1817-1857 uit 2002 heeft de Historische Kring Hoogland al intensief gebruik gemaakt van de oudste kadastrale gegevens. Deze zijn toen overzichtelijk gepresenteerd per polder, eigenaar en boerderij. Omdat dit gebied bij de opheffing van de gemeente Hoogland grotendeels is overgegaan naar Bunschoten heeft onze zustervereniging de bron opnieuw bewerkt. Nu betreft het echter een publicatie van de ruwe gegevens. Wie graag de diepte ingaat kan hier dus uitgebreid aan zijn trekken komen. De Stichting Kadastrale Atlas heeft sinds 1995 al tien gemeenten gepubliceerd, waaronder Leusden en Utrecht. Na een algemene inleiding over de achtergronden en aanpak van het Kadaster volgt een historisch overzicht van landschap, waterstaat, bestuur, kerk, soorten eigendom e.d. Dan volgen de kadastrale gegevens op perceel en op eigenaar en beroep, plus een aantal tabellen. Toch blijven de uitgevers sterk bij de primaire bron. Hoe fraai en professioneel de met computers gemaakte kaarten ook zijn, je kunt er pas conclusies uit trekken door veel bladerwerk. De kaarten in Ver in het Veld zijn handiger, omdat je hier aan de arcering meteen het grootgrondbezit herkent. Voor Duist zijn de twee publicaties wel een mooie aanvulling op elkaar. Hulde aan het werk van de Stichting, dat met deze uitgaven een enorme prestatie levert. Het wachten is op de uitgave van de kadastergegevens van Amersfoort en Hoogland, die inmiddels door vrijwilligers van Archief Eemland zijn voorbewerkt. Wel rijst de vraag of de papieren uitgave de ideale vorm is. Inmiddels hebben de ontwikkelingen met internet de Stichting links ingehaald. Omdat iedereen graag zou zien dat deze bron ruim geraadpleegd wordt zou het de voorkeur verdienen om de kosten van het boek te benutten voor een digitale publicatie.

Nieuw-Nederland
In het vorige nummer besprak ik een artikel van Arie Manten. Hij noemt daarin ook ene Cornelis Dirksz Hooglandt en een Joris Dirksz. Een onderzoeker in Brooklyn deed de suggestie dat het broers geweest kunnen zijn en dat ze mogelijk uit Hoogland afkomstig zijn, net als Wolfert van Kouwenhoven. In de VS is dat niet na te gaan. Wie weet hier meer over te vertellen?

Uit 2006-2
GERARD RAVEN
Carol Conover, Amersfoort. Fragments of time (Aprilis, Zaltbommel [2006]), 87 pp, ill, isbn 90 5994 049 0, €12,50
Een handig wandel boekje voor Engelstalige toeristen, dat zo'n succes is dat het nu wordt vertaald in het Nederlands! De meeste aandacht gaat naar de historische binnenstad. De auteur wordt pas echt lyrisch in haar zes pagina's over Hoogland-West, waar haar roots liggen: Conover is een verbastering van Van Kouwenhoven. Haar voorvader kwam vermoedelijk van de gelijknamige boerderij, die overigens meer van de weg stond dan nu. Ook wijst zij op de kapel van Coelhorst en Laurenburg. Caral is lid van The Kouwenhoven-Conover Family Association, die al in 1896 is opgericht. www.vankouwenhoven1625.com.

Jan Out, Eemnes, waar ik woon (Openbare bibliotheek Eemnes 2006), 26 pp, ill. Dit boekje is speciaal geschreven om groepen 7 en 8 van de basisschool historisch besef van hun eigen woonplaats te geven. Het staat vol leuke weetjes die ook veel oudere jongeren wel interesseren. Een prachtig voorbeeld voor Hoogland!


Uit 2006-3GERARD RAVEN
Gerard van Keken, The best of Hoogland- West. Impressies van een uniek landbouwgebied achter de Eem [Regioreeks 8, Regioboek/BDU, Barneveld 2006], 96 pp, ill, isbn 90 87880014, €12 bij tel. 033 470 26 77 of info@vankekenelektro.nl Tijdens het Dorpsfeest is u wellicht opgevallen dat wij in onze stand een speciaal plekje hadden ingeruimd voor Gerard van Keken. Gerard heeft ons de primeur gegund voor de presentatie van zijn boekje. Bijna elke dag kun je hem tegenkomen in Hoogland-West, hardlopend of op de fiets, dus ooit moesten die ervaringen en de verhalen van wie hij tegenkwam wel te boek worden gesteld. Het is een prachtig geïllustreerd geheel geworden, zelfs met eigen kunstwerken en gedichten. Door de aandacht voor het detail is het een leuke tegenhanger van ons eigen boekje Hoogland- West geworden: geen fiets- of wandelroute, geen historische overzichten, maar een naturel impressie.
Henrieke Wubs en Frank Huysmans, Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën (Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag 2006), 108 pp, ill, isbn 9037702791, €1l,90 Een boekje vol kretologie, dus maar niet verder lezen? Als u nooit op internet kijkt, inderdaad. Maar het is opvallend hoeveel (beter opgeleide) senioren dat juist wél doen. Ook zij hebben ontdekt dat je op het web de meest onwaarschijnlijke ontdek­kingen kunt doen en antwoorden kunt vinden. Thuis en op jouw tijd. Je kunt zelfs bronnen op trefwoord doorlichten: dat kon al met onze eigen publicaties, maar nu bijvoorbeeld ook met de plaatselijke kranten, waarvan Archief Eemland net de eerste op het net heeft gezet. Ook Museum Flehite is bezig om de hele col­lectie op het web te zetten. Een schat aan informatie over Hoogland! En velen hebben ontdekt hoe leuk het is om je eigen onder­zoeksresultaten op een website te zetten. Denk maar aan de genealogen. De surfers kunnen je echter ook vertellen dat veel internetpagina's beter zouden kunnen. Je ziet soms door de bomen het bos niet meer. De hoeveelheid foto's van ons erfgoed en de bijbehorende informatie is als een explosie gegroeid. Je krijgt soms gewoon tevéél tegelijk. Of je vindt je info eigenlijk te oppervlakkig, en klopt die eigenlijk wel? Juist om die reden wil Museum Flehite alleen publiceren wat door deskundigen is gecontroleerd. Je moet ook wel wat ervaren zijn om goed je weg te vinden. Door erfgoedinstellingen wordt daarom hard gewerkt aan nóg betere zoekma­chines. Eén daarvan is Erfgoed Utrecht Online, een provinciale koepel op Utrechtse erfgoedinstellingen, waarbij ik zelf in de redactie mag zitten. Boek, schilderij, foto of archiefstuk, je vindt het allemaal zodra het ergens op internet is gezet.
Ook stimuleren overheden dat de informatie beter wordt toegesneden op de klant. Daarom moet je wel weten wie dat is. In dit boekje maken we daarom kennis met vijf typen: de allrounders, kunstminnaars, verenigingsleden, verzame­laars en snuffelaars. Wat willen zij en hoe zoeken zij? 90% van de verenigingsle­den en verzamelaars gebruikt nog geen internet; hier is dus nog veel te oogsten. Vaak wordt gedacht dat de virtuele bezoeker niet zelf komt, maar dat is onjuist: de meesten bereiden op internet juist hun bezoek voor of kijken )Vaar ze het beste terecht kunnen.
Het is goed te beseffen dat internet tegenwoordig de eerste antwoorden moet geven; voor diepgang gaat men toch naar boeken e.d. terug. Wel is het van belang dat men snel kan zoeken en ook meteen ziet hoe diep de informatie gaat.
Terug naar de inhoud