2008-1-4 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

2008-1-4

Publicaties > blad De Bewaarsman

Hooglandse jubilea
Wie levert informatie of een artikel?
ARIE VAN DEN HEUVEL EN GERARD RAVEN
 
Vaak zijn in dit blad allerlei aardige jubilea niet gesignaleerd, omdat er geen gelegenheid was er een artikel aan te wijden. Daarom nu een nieuwe rubriek: welke jubilea komen er aan?
 
Deze lijst is verre van compleet. De doelstelling is om onderwerpen bijeen te brengen die wellicht interssant zijn om over te schrijven in De Bewaarsman. De redactie ontvangt graag uw aanvullingen of verbeteringen. en u mag er ook over schrijven. Heeft u papieren, dan kna het een historisch overzicht worden. Maar ook kunt u uw herinneringen opschrijven.
 
Je moet ergens beginnen, dus heeft Arie het boek P.Maarschalkerweerd e.a. (red.), Door de Bank genomen. Hoogland 1896-1996 [Hoogland 1997] doorgenomen. Let op: de data in dit boek zijn die van de krantenberichten en kunne dus afwijken van de werkelijke data, die dan meestal net iets eerder vielen. Gerard heeft deze gegevens gemixt tot jubileumdata per jaar. Ditmaal kijken we nog even terug naar vorig jaar en vooruit naar het komende jaar.
 
2007
1.1.1997         oprichting Waterschap Vallei en Eem door fusie
15.1.1972       onafhankelijkheidsdag Hoogland (tegen annexatie0
4.2.1992         toestemming sloop voormalig hotel Den Ham (Hamseweg-Van Boetzelaerlaan)
13.2.1928       zeven zusters komen aan in Hooglanderveen, als personeel van het nieuwe
                    Sint-Josephgesticht (nu Zorgcentrum St. Josef)
24.2.1977       eerste carnavalsoptocht
4.4.1922         eerste jaarvergadering Pluimveevereniging
25.4.1972       kruiwagens met Hooglandse grond vertrekken naar het Binnenhof (idem)
20.7.1912       oprichting leesbibliotheek van Kruisverbond (drankweer)
1.8.1967         ingebruikname nieuwe gebouw bejaardenhuis St. Joseph
5.9.1957         inwijding herebouwde St. Martinuskerk (verwoest in april 1945)
10.9.1992       opening seniorencomplex Leo's Oord
eind 1967        stichting Dorpshuis Hooglanderveen opgericht (in 2007 werd het nieuwe dorpshuis
   betrokken)
8.12.1947       de gemeente mag 19 woningwetwoningen bouwen aan De Bik
14.12.1977     verkiezingen nieuwe Dorpsraad
16.12.1957     officiële ingebruikname Bronswijk-wijk (woningen Eikenlaan en omgeving)
16.12.1987     opening nieuwe deel Bunschoterstraat met brug over de Eem
31.12.1912     oprichting rk kiesvereniging Voor God en Vaderland
 
2008
1.1.1948         fusie van drie waterschappen in het  zuiden tot 't Hogeland
ca. 1958         eerste carnavalsviering
x.1.1968         gemeenteraad maakt bekend zich te zullen verzetten tegen plannen opheffing
   Hoogland
1.1.1973         oprichting waterschap De Eem (geheel Hoogland en omliggende gemeenten)
1.1.1973         bezetting Amersfoortse Kei door Hooglandse Ondergrondse Strijdkrachten
1.1.1978         sluiting melkfabriek
2.2.1838         koninklijke goedkeuring voor aanstelling eerste predikant J.G.Dornseiffen
12.2.1953       hoge waterstand geeft veel problemen (tijdens Watersnoodramp)
13.2.1973       behandeling wetsvoorstel opheffing gemeente Hoogland door Tweede Kamer
18.2.1959       oprichting R.K. meisjesvereniging MBA (later opgegaan in KPJ, nu Jong Hoogland)
27.3.1843       eerste steen herv. kerk a/d Hamseweg (in gebruik genomen 24 okt 1843, 
  nu De Inham)
26.4.1968       oprichting Vereniging Vrienden van Hoogland tegen de annexatie
1.5.1918         bezoek aartsbisschop  van Utrecht mgr. Henricus van de Wetering aan
                    Hooglanderveen ivm inzegening kerkgebouw en oprichting parochie St. Joseph
x.5?.1903       oprichting christelijke jeugdvereniging David
x.5?.1918       oprichting Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond afdeling Hoogland
21.5.1883       inzegening nieuwe kerkgebouw Sint-Martinusparochie
29.5.1993       opening natuurpad door Hoogland-West
15.7.1938       landgoed Schtohorst gekocht door Nederlands Landbouw Comité
18.9.1993       eerste Dorpsfeest Hoogland, een samenwerkingsverband tussen Stichting
                    Paardensportdag en KPJ afdeling Hoogland (nu Jong Hoogland)
24.9.1918       invoering Nachtveiligheidsdienst ivm vele inbraken en diefstallen
21.10.1908     besluit bouw Leo's Oord
24.10.1913     aanleg proefvelden voor bemesting met kunstmest
25.10.1918     Spaanse-griepepidemie eist slachtoffers: twaalf doden
x.10/11.1928   oprichting fanfare St.Caecilia
x.11.1903       eerste bijbellezing van ds J. Riemens op de boerderij van Van den Hoef aan de
                    Verbindingsweg in Hooglanderveen
20.11.1973      besluit bouw jongerencentrum De Neng
5.12.1908       besluit bouw Stoomzuivelfabriek (geopend voorjaar 1909)
8.12.1958       feestelijke ingebruikname nieuw gebouw Boerenleenbank aan de Kerklaan
13.12.1958     oprichting rk vrouwenbond (later KPO, nu Zij Actief)
17.12.1963     viering 25-jarig bestaan landbouwinstituut De Schothorst
31.12.1958     opening nieuw wijkgebouw Wit-Gele Kruis aan de Kerklaan
31.12.1973     symbolische begrafenis gemeente Hoogland
 

Terug naar de inhoud