2008-3-6 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

2008-3-6

Publicaties > blad De Bewaarsman
 
Hooglandse jubilea in 2009
Wie levert informatie of een artikel?
ARIE VAN DEN HEUVEL EN GERARD RAVEN

Heeft u informatie of wilt u een artikel schrijven over één van de genoemde jubilea in 2009, neem dan contact op met de redactie!

12.6.1259 stadsrecht voor Amersfoort met o.a. marktrechten
12.2.1919 oprichting Burgerwacht ivm politiek turbulente tijden
19.2.1919 oprichting RK Werkliedenvereeniging St Joseph (later Bouw- en Houtbond
                 FNV) afdeling Hoogland
21.3.1919 oprichting protestantse kiesvereniging
11.4.1919 oprichting plaatselijk comité Katholieke Sociale Actie
25.6.1919 voorschot Boerenleenbank voor bouw parochiegebouw Concordia 
                 (nu partycentrum 't Hoogh Landt)
11.7.1919 eerste steen bouw Sint-Henricusschool
22.7.1919 oprichting geitenfokvereniging De Werkmanskoe door RK 
                 Werkliedenvereeniging St J oseph
3.9.1919   feest van burgemeester Baron Van Tuyll van Serooskerken 
                 voor Hoogland op Coelhorst
1.1.1929  oprichting Wit-Gele Kruis
1.1.1929  waterschap Beoosten de Eem opgericht door fusie van veertien polders
                in het noorden en westen
x.12.1939 voorbereidingen oorlog: bouw stellingen, tankgracht, 
                 onder water zetten lage polders
1.1.1949  samenvoeging van de waterschappen De Malesluis, De Drie Sluizen en 
                 De Coelhorst tot waterschap 't Hogeland
13.7.1959 opening speeltuin De Langenoord
 x.10.1964 oprichting Sportvereniging Hoogland
x.11?1964 oprichting sectie gymnastiek van de Sportvereniging Hoogland
 x.7.1969  oprichting Tennisclub Hoogland
25.11.1969 bestemmingsplan De Bieshaar gepresenteerd
 8.11.1969 eerste tv-wedstrijd Zeskamp met Hooglandse deelname;
 in 1970?    gaat het team naar Spel zonder Grenzen in Cardiff (Wales)
x.9.1974    oprichting Hooglands Schaakgenootschap
 1.3.1984  sluiting hulpsecretarie Hoogland
8.4.1989   opening 't Driespan
 
Terug naar de inhoud