2010-3-5 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

2010-3-5

Publicaties > blad De Bewaarsman
 
Hooglandse jubilea in 2011
Wie levert informatie of een artikel?
ARIE VAN DEN HEUVEL
 
Heeft u informatie of wilt u een artikel schrijven over één van de 
genoemde jubilea in 2011, neem dan contact op met de redactie!
 
1696            R.K. statie St Martinus te Hoogland opgericht met eigen kerk­gebouw
1.1.1811       oprichting gemeente Hoogland
6.1.1896       oprichting Boerenbond (uit Boerengilde opgericht ca 1887) 
2.3.1906       oprichting Coöperatieve Boerenleenbank (uit Voorschot- en Leenkas) 
13/14.1.1916 watersnoodramp
17.3.1916      besluit aanleg hulptelefoon- en telegraafkantoor
1.3.1916        oprichting afdeling Hoogland van Christelijke Nationale Werkmansbond
1.4.1921        oprichting R.K. Jonge Boerenbond (later KPJ, nu Jong Hoogland) 
sep? 1921      oprichting fokvereniging Hoogland
29.11.1921     oprichting christelijke school
juni 1931       eerste Lunapark Hoogland
30.10.1931    bouw wijkgebouw Wit-Gele Kruis
zomer 1896   oprichting Voorschot- en Leenkas, onderafdeling van de Boerenbond, 
                   de latere Rabobank
1.4.1941       Hoge Raad van Adel stelt het gemeentewapen van Hoogland vast 
                   (het verzoek van de gemeente dateerde van 1 juli 1816 !) 
voorjaar?1946 oprichting christelijk gemengd koor Zang en Vriendschap
4.5.1946        onthulling gedenknaald overledenen in Tweede Wereldoorlog
1.6.1946        oprichting R.K. Voetbalvereniging Hoogland
sep 1946        eerste Paarde sportdag
1.10.1951      buurtschap De Vinkenhoef gaat over naar de gemeente Hoevelaken
21.3.1956      spoedvergadering gemeenteraad over schrijnende woningnood in Hoogland
1.3.1971        ingebruikname dorpshuis De Dissel, Hooglanderveen 
juli 1971        uitgifte Hooglands paspoort in de strijd tegen annexatie 
jun? 1976      oprichting zanggroep De Notenkrakers
14.6.1976     eerste steen jongerencentrum De Neng
29.12.1976   opening bibliotheek Engweg
23.4.1986     eerste verkiezing parochievergadering (ipv benoeming door bis­schop)
24.4.1991     opening appartementengebouw voor senioren Nieuw Wede
7.10.1991     grafsteen gemeente Hoogland definitief geplaatst op hoek van Sportlaan 
                  en Zevenhuizerstraat
Terug naar de inhoud