2013 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

2013

Publicaties > Boekbesprekingen
Voor u gelezen
GERARD RAVEN

2013-1
Ronald Rommes, Voor en door boeren? De opkomst van het coöperatiewezen in de Nederlandse landbouw vóór de Tweede Wereldoorlog (Hilversum:
Verloren 2012), isbn 978 90 8704 319 3, 250 pp, €25, verschijnt binnenkort.
Economische crises en snelle vernieuwingen maakten de boeren na 1850 kwetsbaar, zodat zij nieuwe vormen van samenwerking zochten. Voorbeelden in Hoogland waren de Boerenleenbank, de Zuivelfabriek en de 'Coöperatie' (veevoer). Rommes zoekt de factoren voor het ontstaan, volgt de geschiedenis en beschrijft de discussies over het nut van coöperaties. Overigens schreef de auteur al 'De bouwstenen van het boerenbolwerk. Landbouw en landbouworganisaties in Eemland 1850-1930', Flehite. Jaarboek X (2009) 46-69.

Het Hooghlandt's Genootschap heeft een bouwplaat uitgebracht van het grafmonument voor de gemeente Hoogland aan de Zevenhuizerstraat hoek Sportlaan. Deze is voor €3 te koop bij Ben Keizer, princeps@ziggo.nl.

2013-2
Hans Keizer, Van stopfles tot geldla (zonder plaats: eigen beheer 2013), 88 pp, €10 via hans-keizer@online.nl.
Keizers vader was drogist aan Hamseweg 11 in Hoogland. Zijn herinneringen geven een treffend tijdsbeeld van het dorp in de jaren 1945-1970. We hopen enkele passages later in ons blad over te nemen.
 
Ben Kooij en Judith Toebast (red.), Het grote boerderijenboek (Zwolle: Wbooks 2013), isbn 978 90 400 0758 3, 384 pp, €49,95.
Overzicht van de verschillende boerderijtypen met veel voorbeelden en verdere informatie, geschreven door specialisten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Een belangrijk hoofdstuk is 'Constructie en materialen'; alles wordt steeds uitgebreid geïllustreerd. Ook is er aandacht voor het dagelijks leven en het werk van boer en boerin, de dieren en boerderijen in de kunst en toeristische tips. Het nieuwe standaardwerk, met fraaie foto's.
Voor ons is vooral het hoofdstuk over het hallehuis van belang. Hierbij worden als voorbeeld een stadsboerderij in Amersfoort afgebeeld en een hofstede in Eemnes, maar niets uit Hoogland. Er is helaas geen plaatsnamenregister.

Lydia Edelkoort-van der Vlerk, Manon Mesdag en Gerard Raven (red.), Schatten van Amersfoort: 50 topstukken uit Museum Flehite (Amersfoort: Stichting Flehite Publicaties 2013), isbn 978 90 820748 0 2, 124 pp, €14,50.
De topstukken zijn kort beschreven, omdat accent is gelegd op de prachtige foto's. Daarbij zijn details juist groot weergegeven en het hele object klein. Er staat ook een Hooglands voorwerp in. Louis de Blécourt beschreef een vierkante muts uit de collectie van Jan Kaas (ca 1890). Deze muts werd alleen gedragen door rooms-katholieke vrouwen in het gebied van de Eem en het Gooi. De naam is ontleend aan de vorm die ontstond bij het opmaken, waarbij de muts met twee gouden spelden aan 
een gouden of zilveren oorijzer werd gezet. De vorm van 
deze muts en de daarbij gedragen kleding zijn in twee 
eeuwen weinig veranderd.


Knooppunten van 40 jaar veehouderij (1955-1995)
Onder deze titel heeft Jaap Voorburg zijn loopbaan beschreven op de website van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. Kijk op www.landbouwgeschiedenis.nl; daarna klikken op publicaties en dan op webpublicaties.
 
Monumenten in Hoogland en Amersfoort-Noord
Ons nieuwe boek is aan alle leden uitgedeeld en kost verder slechts €19,95, dus een handig cadeautje voor familie, vrienden of bedrijf. Dit was mogelijk dankzij een grote fondsenwerving. Het ligt niet in de verwachting dat we spoedig weer zo'n mooi en duur boek kunnen maken...
 Veel leden hebben het meteen grondig gelezen. Er kwamen enkele verbeteringen door:
 
Coelhorsterweg 4, huis Coelhorst
Ina Bos-Rooke woonde met het ouderlijk gezin in 1940-1942 in de kelders van het verwoeste huis. Haar herinneringen en foto's plaatsen we in een volgend nummer.
 
Hogesteeg 10-10a, De Hoge Laak
Uit de eigendomspapieren blijkt dat de voorganger meer naar achteren stond. Dorus Hartman verkocht de boerderij in 1907 aan Geurt van de Hoef, die hem twintig jaar later aan Jan van de Hoef overdeed. Die verkocht De Hoge Laak weer in 1953 aan Arie van de Hoven en Greet van de Hoef; zij hebben hier tot 1980 gewoond en toen verkocht aan ene Koelewijn. De boerderij blijft vooralsnog staan; alleen de aanbouw wordt gesloopt. (Bart Burgers en Tineke Toering)
 
Schothorsterlaan 11, huis Schothorst
Klein Schothorst ging in 1672 in vlammen op, waarschijnlijk door de Franse troepen. Daarna kwam er een lange tabaksschuur te staan, de Voorste Schuur genaamd. Rond 1830 werd een nieuwe boerderij gebouwd, ook wel Nieuw Schothorst genaamd, waar Rijndert Rijnders pachter was. In 1845 kwam Piet van 't Klooster er als pachter.
 
Schothorst had in 1697 en 1717 geen 112 of 98 morgen, maar 14. Pater van Cranenburg moet zijn Pieter van Cranenburg. Pas eind 1978 verhuisde het Instituut naar Lelystad. (Ruud Hopster)
 
Schothorsterlaan 17, Koetshuis
Het koetshuis is gebouwd in 1873; toen kwam koetsier Lambert Veldhuizen er wonen. De bewoners zijn nu Dick Verbeek en Eefje van Hoorn; eerst als huurders en sinds meer dan dertig jaar als eigenaars. (Ruud Hopster)
 
Schothorsterlaan 29, Oranjerie
De eigenaar en bewoner is de familie Schoutrop. (Ruud Hopster)
 
Mgr. Van de Weteringstraat 50, Nieuw Laurenburg
De huidige eigenaren zijn de zoons Kees en Rudy Huurdeman. (Peter Kok)
 
Zeldertseweg 12
Dit is niet Aken. Die boerderij is verbrand in de jaren vijftig. (Anton van de Hoven)
 
Zeldertseweg 60, Landsigt
In de jaren zeventig is naast Landsigt een nieuw woonhuis gebouwd. Volgens de regels van de gemeente moest het oude pand schuur worden of verdwijnen. Uiteindelijk kreeg het opnieuw een woonbestemming. In de jaren tachtig heeft Joop Botterblom het gerenoveerd; hij woonde er van 1983 tot 2001 met zijn gezin. In dat jaar verkocht hij het aan R.H. Bontekoe uit Amsterdam, die er niet heeft gewoond. In 2005 kocht de familie R. van Rijswijk het pand en zij wonen er nog. (Joop Botterblom)
 
Zeldertseweg 87-89, Terburg
De boerderij staat links op de foto, zoals ook blijkt uit de tekst. Rechts een nieuw woonhuis. 


Terug naar de inhoud