2015 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

2015

Publicaties > Boekbesprekingen
Boekbesprekingen
Gerard RAVEN

2015-1
Nieuwe boeken en een website

Op de nieuwe website www.utrechtaltijd.nl van Landschap Erfgoed Utrecht zijn maar liefst 2481 voorwerpen te vinden over Hoogland. Dat is heel wat meer dan via amersfoortopdekaart.nl. Ze komen van Archief Eemland, Museum Flehite, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Historische Kring Leusden etc. Bovendien zijn er ook film en geluid te vinden, die zelfs te draaien zijn op www.archiefeemland.nl.

Ton Reichgelt, 'De Hoef/Bijlerhoef: een voorbeeld van het ontstaan en beheer van grondbezit door het Sint-Pieters- en Bloklandsgasthuis over de periode 1500-1800' ,

Flehite: historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 15 (2014) 96-121, issn 1567-7532, €18,90
Bij de inventarisatie van het rijke archief van het gasthuis werd de auteur geïntri­geerd door de geschiedenis van twee boerderijen. Zij waren afgesplitst van malen­hoeve Zielhorst, in 1580 aan het gasthuis gekomen en vanaf 1703 samen ver­pacht. Hij vond verrassend veel gegevens over landerijen, bedrijfsvoering en opbrengsten, over een lange periode. Deze zijn goed ver­gelijkbaar met wat eerder in het jaarboek 2003 is gepubli­ceerd over Bosserdijk. In beide gevallen verbouwde men eerst veel rogge en boekweit, werden rond 1650 de pach­ten niet meer deels in natura betaald en werd woeste grond steeds meer omgezet in grasland.
 
Roland Blijdenstijn, Tastbare tijd 2.0: cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht (Amsterdam: Uitgeverij Stokerkade 2015), isbn 978 90 7915626 9, 432 pp, €29,50
Dit geweldig handige en mooie naslagwerk uit 2005 staat boordevol kaarten en historische informatie, ook per regio. De auteur werkt zelf bij de provincie en is daarom optimaal geïnformeerd. Hij heeft zijn boek herzien, aangevuld met de laatste tien jaar en drie hoofdstukken toegevoegd over het ontstaan van de pro­vincie, de infrastructuur en kastelen en buitenplaatsen. Een must voor elke lief­hebber van Eemlands en provinciaal erfgoed.
 
[Inga van Uchelen,] Rabobank Amersfoort Eemland: een levendige coöperatie [Amersfoort 2015], geen isbn,
160 pp, relatiegeschenk voor klanten en stakeholders, maar ook te zien op www.rabobank.nl/amersfoorteemland
De Rabobank wilde een aantrekkelijk boek en gaf de opdracht aan een beroepsschijfster. Het historische verhaal hoefde niet compleet te zijn, maar het ging erom 'de ziel bloot te leggen van de uitgangspunten' van verleden en toe­komst. Daar is men goed in geslaagd; het lezen en kijken is een genot en je komt zo heel wat te weten. De acht plaatselijke banken die geleidelijk zijn gefu­seerd komen elk aan bod, in een historisch deel en een vraaggesprek. Het boek wordt afgesloten met een toekomstvisie.
Hoogland had als eerste een bank, in 1896. Deze was van de Boerenbond; tien jaar later werd hij omgezet in een Boerenleenbank. In 1902 had Leusden al zo'n bank gekregen, daarna Eemnes, Soest en Baarn, in 1917 Amersfoort­-Hoevelaken en in 1920 Hooglanderveen. Voor het hoofdstuk over Hoogland is dankbaar gebruikt gemaakt van Door de Bank genomen, het jubileumboek van 1996 waaraan de prille Historische Kring Hoogland nog heeft meegewerkt. De netto vier pagina's tekst brengen dan ook weinig nieuws, afgezien van het 24­jarige sponsorschap van het Dorpsfeest. Het vraaggesprek met oud-voorzitter Piet Smink geeft een boeiend inkijkje in de kredietverlening in een dorp waar iedereen elkaar al kende. Vandaar dat na de fusie in 1998 wennen was aan het veel anoniemere Amersfoort. In 2004 volgde Hooglanderveen, een even emotionele zaak. Bestuurslid Gerard Brundel had daar minder moeite mee. Het hoofdstuk over zijn bank bevat meer nieuwe elementen. Net als in Hoogland wist de bank heel wat mensen in moeilijkheden te redden. Ook hier is er zo'n oeroude sponsorrelatie: al 41 jaar steunt de bank de Hooglanderveense Informatiekrant.


Terug naar de inhoud