2016-3-6 - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

2016-3-6

Publicaties > blad De Bewaarsman
Aanwinsten van het documentatiecentrum
Peter Kok a.i.

Paul Jansen: Luchtfoto van de wijk Kattenbroek in ontwikkeling. Foto van boerderij De Geer in wintertooi.
Fam. W. Hartman-van Veldhuizen: Een Brabantse Rijksdaalder uit 1567 en een 1/5 Philipsdaalder ook uit 1567. (zie voor de vondst van deze munten ook Door de Bank genomen, Hoogland 1896-1996, 1997, pag. 56).
Eefje Verbeek: Boekje De bouw van Het Groene Huis (2016).
Huib de Ru: Foto’s van de onthulling van het bord “Houdt Hoogland-West Groen” d.d. 03-10-1992.
Piet Smink: Dossier van de geschiedenis van het Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis Hoogland.
Dossier van het Wit-Gele Kruis fonds I en II Hoogland. Dossier Reiniertunnel.
Informatie over de bijdrage van de Rabobank t.b.v. de restauratie van Kapel Coelhorst            .
Inventarislijst van de archieven van de gemeente Hoogland.
Informatie over de geschiedenis van de malen van Hoogland door W. van Ittersom.
Rapport Sociale / Culturele en Hygiënische verhoudingen van de gemeente Hoogland.
Archief van de Malen deel V  (J.F.X. van den Bergh).
Boekje t.g.v. de open dag van de boerderijen in Zielhorst/Kattenbroek (29-04-1978).
Boek Samen op weg in een geherformeerde vrijplaats (Nieboer en Haverlach).
Ledenlijst van de Malen 1980/1981.
Krantenbericht van de uitvaart van Pastoor de Wit (07-03-1934).
Opgegraven middeleeuws nokstuk van boerderij Hoogerhorst.

Rectificatie van de aanwinsten in de Bewaarsman 2016-2
Theo van der Linden: (Briefomslag etc. moet zijn:)
Postzegels uitgegeven op de openingsdag (06-09-1985) van het nieuwe hulppostkantoor Hoogland (Hamseweg, voorheen “Slagerij Jansen”, nu “Wijnhuis Alexander”).
Enveloppe met de dagstempel van de sluitingsdag (02-11-1998) van dit hulppostkantoor.

Terug naar de inhoud