Baarn - Historische Kring Hoogland

Welkom op onze site
Deze website maakt geen gebruik van cookies en bevat geen online winkel
Ga naar de inhoud

Baarn

Archief > Tijdschriften zusterver.
Alleen de titels worden vermeld. Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:

jaartitel_artikel
1995Keinschalig landbouwproject van de Commissie van Weldadig omstreeks 1822 ter bestrijding van de armoede
1995Middeleeuws Mariabeeld in Baarnse kerk
1995In gesprek met mej. C.Th.J. Hendriks
1995Omgevingsonderwijs
1995Honderd jaar Aloysiusschool (1)
1995Cornelis Troost, meester van het Galante Tijdperk portret in ons gemeentehuis
1995Enkele gegevens over de geschiedenis van kasteel Groeneveld in oorlogstijd, in het bijzonder de jaren 1938-1945
1995Honderd jaar Aloysiusschool (2)
1995Een prijs van naarstigheid
1996De Oranjes in Soestdijk - Een Baarnse wandeling door de tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit
1996Villa Java
1996Reinhard Scherenberg, een Verlichte Baarnaar
1996De Baarnse Tapijtfabriek
1996De Baarnse Watertoren
1996"Wie zal dat betalen..? - Geschil tussen de gerechten Baarn en Ter Eem over het onderhoud van de Baarnse Kerk (1723-1727)
1996Een abt uit Baarn ontmoet Keizer Karel de Vijfde
1996Het geheim van Groeneveld
1996In gesprek met Joop Sterneberg
1997Reinhard Scherenberg in de ban van Helena van Polanen
1997Het "Verkade-mannetje' vertelt
1997Joan Reynst, Heer van Drakenstein. Een portret door Karel Dujaardin
1997De Baarnse Gemeenteraad tussen 1848 en 1885
1997Een Baarnse eend in een Eemdijkse bijt (huisje op hoek Noorderweg en Eemdijk 18)
1997Pijnenburg, uw gevels rijzen uit de bomen met hun kruinen - Een landgoed uit de zeventiende eeuw
1997Het raadsel van de verdwenen koppen
1997Dijkdoorbraak 1825
1997Thijmen de Ruig 90 jaar jong
1998Van poelier tot botenbouwer en speelgoedfabrikant
1998Portret van Wilhelmina van Pruisen in het Baarnse Oranje Museum
1998De Baarnse eend blijft in de Eemlandse bijt
1998Winkelen in Baarn anno 1912
1998J.H. Leliman (1878-1921) - Eerste "paddestoel" ontstond in Baarn
1998Oranje gevoel in 1898
1998De boerderij van Schouten in de Hoofdstraat
1998De Eemsche Molen op een kaart uit de zeventiende eeuw
1998De landelijke rijvereniging de "Eemruiters"
1998De eerste steen van Peking
1998Een grafsteen, die vier maal verhuisde
1998Uit het gemeente archief
1998Twee Baarnse wapenstenen
1998Replica Baarns wachthuisje
1999De "Parkgarage"aan de Amalialaan
1999Peter Wilhelm Janssen (1821-1903)
1999Poppen
1999Een Egyptisch graf in de Lage Vuursche (J.H. Insinger)
1999De Parkgarage aan de Amalialaan
1999Domela Nieuwenhuis in Baarn belaagd
1999Verhaal over Hendrik Hornsveld
199925 jaar Historische Kring Baarn
2000Vier achttiende-eeuwse tekeningen van de Pauluskerk
2000Wie water deert, die water keert
2000Van lettenmeijer aan de Brink
2000Wandelen in de Laanstraat 3
2000De gevreesde stem van het water
2000Tot nut van de onderduikers
2000Bomen over Buitenzorg 1
2000Wandelen in de Laanstraat 4
2000Bomen over Buitenzorg 2
2000Drakenburg, een verdwenen Baarns Kasteel
2000Wandelen in de Laanstraat 5
2000Hoe het Baarnse badhuis aan een haardroogsapparaat kwam
2000Tumelt om Baarnse beuken
2000Een kookschrift uit de Ferdinand Huycklaan
2000Het noodziekenhuis
2001Wandelen in de Laanstraat 6
2001De boerderij de "Verroeste Schaar"
2001In het prentenkabinet van het Rijksmuseum
2001Wandelen in de Laanstraat 7
2001Cuno van den Steene
2001De Utrechtse Paulusabdij en de Baarnse Pauluskerk
2001Wandelen in de Laanstraat 8
2001Cuno van den Steene (deel 2)
2001De paardenstal van Madoera
2001Wandelen in de Laanstraat 9
2001Opgeruimd staat niet altijd netjes
2001Adrianus Blankenstijn
2001Cuno van den Steene (slot)
2001Soest in oude tijden
2002Wandelen in de Laanstraat 10
2002Onderduikperikelen aan de Zandvoortweg
2002Jan Vermaas 'tekende' voor de kunstaankopen
2002Achtiende-eeuwse tekeningen van Eembrugge
2002Baarnse geschiedenis in steen
2002Oude tekeningen van de Lage Vuursche in het Koninklijk Huisarchief
2002Bevrijding van Baarn
2002Klederdracht uit Gooi- en Eemland in Baarn
2002Een geschiedenis van Baarn in jaartallen
2002Wandelen in de Laanstraat 11
2002"En nog zicht strekt of het hem niet deert"
2002Mag het misschien ietsje meer zijn?
2002Wandelen in de Laanstraat 12 (slot)
2002"En nog zicht strekt of het hem niet deert"
2002Wie is de bisschop op ons stadszegel?
2002Tolhuis
2003De tegels van Arie Kortenhoff
2003Scheepsmodel
2003Anna van Hannover gaf ons het Baarnsche Bosch
2003Actueel van toen
2003Het Baarnse Bevrijdingsmonument in het Amaliapark
2003Arnhemse "Nijenburgh" kwam naar Baarn
2003Met de professor op stap
2003De gevelstenen van het Mesdagplein
2003Lodewijk van Deyssel
2003Actueel van toen
2003Nostalgie aan de Eem
2003Dirk Hornsveld, een meervoudig getalenteerd man
2003Actueel van toen
2003Het bijzondere van het Baarnsche Bosch
2003De Hekstijlen van Heuveloord
2003Twee titels van koningen Beatrix
2003Oude waterput aan het Achterpad
2003Gemengd zwemmen in Baarn
2003Venster uit de 17de eeuw
2003Actueel van toen
2003Restauratie watertoren
2004Felix Timmermans in Baarn
2004Dr. J.A. Vor der Hake
2004Archeologische vondsten uit de Baarnse bodem
2004Een foto van zestig jaar geleden
2004Baarn in de zomer van 1892
2004Juliana, een spontane vrouw
2004Nijhof: een kruidenier die zomaar houthandelaar werd
2004Trechterbeker-Aardewerk in Baarn
2004Hebben jullie niets anders te doen (een vrijdag morgen op de Oude Algemene Begraafplaats
2004Jan Herman Insinger, de Egyptoloog
2004De Vuursche zal uw tempel zijn
2004Abram Stokhof de Jong, glazenier
2004Baarn-Amsterdam: sinds eeuwen een hechte band
2004Architect A.L. van Gendt gaf Baarn een gezicht
2004Een Amsterdamse Zeepziederij en zijn Baarnse eigenaar (deel 1: de zeepziederij)
2005Ruslui in Baarn (1)
2005Kasteelterrein Drakenburg
2005Abram Stokhof de Jong, glazenier (deel 2)
2005Ïk ben een aardige boer ..."
2005Zeemanspot en het Nationaal Steunfonds
2005Blik op de Brinkstraat (deel1)
2005Ruslui in Baarn (2)
2005De Vergulde Hand (deel 2)
2005Open Monumentendag
2005Eembrugge op een kaart van 1526
2005Blik op de Brinkstraat (deel 2)
2005Herinneringen aan Flora
2005Baarnse stadsrechten
2005Blik op de Brinkstraat (deel 3)
2005Literaire fietsroute door Baarn
2006Een kleuterschool voor Nieuw Amsterdam (deel 1)
2006Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 1)
2006Blik op de Brinkstraat (deel 4)
2006Blik op de Brinkstraat (deel 5)
2006Een kleuterschool voor Nieuw-Amsterdam (deel2-slot)
2006Actueel van toen
2006Honderjaar beeldende kunst in Baarn (deel 2)
2006Ans van Egdom in gesprek met Cees van de Steeg
2006Bezoek aan"Hoogerwerf"
2006Blik op de Brinkstraat (deel 6)
2006Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 3)
2006Chinese vazen uit de villa van Scherenberg
2006Het stift Elten en het huidige Baarn (deel 1)
2006Her verdwenen meisje van de Berkenweg
2006Blik op de Brinkstraat (deel 7)
2006For east is east and west is west, somtimes the twain shall meet ... Een herinnering
2006Kunstschilder Jim Frater (Vlissingen 1887 - Baarn 1969)
2007Advertentie reclame van Baarnse winkeliers
2007Het stift Elten en het huidige Baarn (deel 2)
2007Blik op de Brinkstraat (deel 8)
2007Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 4)
2007Zeemanspot en het Nationaal Steunfonds ... De Finale
2007De Vuursche honderdvijftig jaar bij Baarn
2007Lanen en wegen op en rond de buitenplaats De Eult (deel 1)
2007Blik op de Brinkstraat (deel 9 - slot)
2007Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 5)
2007De Eult (deel 2 - slot)
2007Gesprek met Corrie Bleuland van Oordt
2007Post, Telegraaf en telefoon in Baarn
2007Frits Booy in gesprek met Geurt Vervat
2007Baarn heeft een brede leescultuur... Al meer dan honder jaar lang
2008Het Baarnse Bos: een bos met verborgen kwaliteiten
2008Soest en Baarn samen tegen de PTT
2008Een ondernemende familie van stand (deel 1) - Een schet van het leven van de heer J.A.M. Sternberg, oud directeur Conimex
2008Het leven van Joop Sterneberg (deel II)
2008In gesprek met Jaap Meijers - Boerenleven onder de rook van Groeneveld
2008Oudste gids en adresboek in Baarn
2008Het Nonnenland: een stukje vergeten Hoogveen
2008Mondharmonicavereniging Excelsior ruim zestig jaar oud geworden - Interview met Karel Jansen
2008Van Boetzelaars naar Hippe Jurkjes - De historie van vraag en aanbod in mode in Baarn
2008Naaldzicht en Landzicht: twee villa's aan de kop van Baarn
2009De handweverij en tapijtknoperij Edmond de Cneudt: 2
2009De Opstandingskerk: een modern minument
2009Het dagelijks leven op "t Benthuys"(deel 1): Oveer een zuinige barones die de wind eronder hield:
2009De zangers en zangeressen van "Cantate Domino"
2009De geschiedenis van de historische kring (1938-1974) (deel 1)
2009De geschiedenis van de historische kring (1938-1974) (deel 2)
2009Herinneringen aan de oudheidkamer
2009Het tijdschrift Baerne - Eén indrukwekkende meter geschiedenis
2009Werkgroep oude begraafplaats - Zorg voor een stilteplek in ons dorp
2009Graven in het verleden van Baarn
2008"Bloemwaard" in de Pekingtuin
2008Willem de Clerq op vakantie in Baarn
2008Muizenissen van een broodversierder
2008De stamboom van de muizenfamilie De Ruijter
2008Wandelend in de koninklijke bossen
2009Hans Bronkhorst als schrijver, vertaler en spreker
2009Hans Bronkhorst en de kunst - een impressie
2009Hans Bronkhorst en het tijdschrift Baerne
2009De passies van Jaap Kruidenier (1936-2007): Cultuur, Geschiedenis en Literatuur
2009Jaap Kruidenier: Dertig jaar schrijven in Baerne
2009Jaap Kruidenier en zijn oude begraafplaats
2009Elisabeth Huberta van Gogh - een mysterieuze Baarnse Dame
2009Het dagelijks leven op landgoed "t Benthuys" (deel 2)
2009De geschiedenis van hotel Zeiler (deel 1)
2009Een zoektocht naar de historie van villa Euxina
2009Hessenwegen: romantische bespiegelingen aan duigen
2009Onbekende gevelsteen bekent kleur
2010Baarn 65 jaar bevrijd: 2
2010In steen gebeiteld (tentoonstelling in de oudheidkamer)
2010De Hooge Vuursche - een man, zijn huis en zijn vrouwen
2010De geschiedenis van hotel Zeiler (II)
2010School- en werktuinen in Baarn (1924-1956) - boekbespreking
2010Feest in vorstelijk Baarn
2010Beelden in Baarn
2010Een onbekend kerkgebouw
2010Excursie Amsterdamse school
2010Expositie mobilisatie en evacuatie 1938-1940
2010Het rode dorp - beschermd dorpsgezicht
2010Oudste gids van Baarn herdrukt
2010De Historie van de ziekenzorg in Baarn
2010Spelend Baarn - tentoonstelling
2010Het incrementum - De Middelbare school van vier prinsessen
2010Sloopwerken in Baarn - Drie generaties De Ruijter aan de Zantvoortweg:
2010De geschiedenis van speelgoedfabriekKoda
2010De geschiedenis van hotel Zeiler (deel III)
2011Vergeten Smeden
2011De sporen van Pos, Kirchner en Frohn - Fietsen en fotograferen in fraai Baarn
2011Baarnse Wilhelminavijver was een verkoopmiddel
2011Een deftige velocipède club in Baarn
2011Wereldtoppers in Baarn
2011De oorlogsdagboeken van baron van Heerdt
2011Is Napoleon wel in Baarn geweest?
2011Uw voorzitter: André Mascini
2011Schilderijen, grafiek en schetsen van Cor Veenstra (Baarn 1889 - Almelo 1964) in de oudheidkamer
2011De slotfase van het Baarnse postkantoor
2011Het Hoofdkantoor van Kreymborg in Baarn
2012De ontstaansgeschiedenis van het Baarnse carillon
2012Ziekenvervoer in Baarn
2012Baarn in beeld in 1815
2012Het beste mijner paradijzen
(boekbespreking)Terug naar de inhoud