1996-3-1 De Coöperatieve Rabobank 100 jaar

door G1JS HILHORST

De Rabobank Hoogland bestaat deze maand 100 jaar. Het is daarmee een der oudste verenigingen van Hoogland, opgericht in 1896 als Spaar- en Voorschotkas van de Hooglandse Boerenbond. Na de crisis van de jaren 1870-1880 was bij de boeren steeds meer de behoefte ontstaan om zich te verenigen. Zo konden zij hun belangen kenbaar maken en verdedigen. De kerken hebben daarin een belangrijk aandeel geleverd. Kort na de komst van Johannes Gerardus van Schaik als kapelaan te Hoogland werd onder zijn leiding een Spaar- en Voorschotkas opgericht. Pieter Hilhorst, oud-studiegenoot van kapelaan Van Schaik, is de eerste kassier geweest. Tot 1906 is de Hooglandse Spaar- en Voorschotkas zelfstandig geweest; daarna is men als Coöperatieve Boerenleenbank doorgegaan. In 1917 sloot de bank zich aan bij de Centrale Coöperatieve Boerenleenbank te Eindhoven. Tenslotte ging deze samen met de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht, waardoor de Rabobank ontstond.

De Hooglandse bank heeft eerst kantoor gehouden in het voormalig kostershuis, waar zich nu de parkeerplaats van Leo’s Oord bevindt. Na de bouw van Concordia heeft men daar kantoor gehouden. In 1958 kreeg de bank zijn eerste eigen gebouw aan de overzijde van de Kerklaan. Op deze plaats staat het nog.