1997-3-4 Vathorst, het begin van een inventarisatie

Vathorst
Het begin van een inventarisatie

In onze werkgroep Boerderijen is sinds kort een aantal leden actief, die onderzoek verrichten in het gebied Vathorst. Zoals bekend heeft gemeente Amersfoort plannen om dit gebied drastisch te bebouwen en aangezien het merendeel van de bewoners en boerderijen nog aanwezig zijn, hebben we besloten extra voorrang te geven aan dit gebied. Kees van de Heuvel, Rob Goedvolk en Kees van Middelaar hebben intussen een vliegende start gemaakt om te beoordelen wat de vereniging zou kunnen doen om de belangrijkste gegevens van boerderijen, en wellicht alle nu nog bestaande panden vast te leggen. Als eerste is een lijst samengesteld van alle panden en hun bewoners die in het gebied Vathorst liggen. Op dit moment omvat deze meer dan honderd adressen!

Als proef is hieruit een vijftal adressen geselecteerd voor een bezoek. De bewoners zijn van tevoren schriftelijk geïnformeerd over het doel en daarbij is om hun medewerking gevraagd. Allen reageerden positief op ons verzoek, zodat we een drietal keren in koppels van twee op pad zijn gegaan met een vragenlijst, die we ook wilden testen. Op alle adressen werden we allerhartelijkst ontvangen en kostte het vaak de grootste moeite om tussen alle anekdotes en stapels feiten door het overzicht te behouden. Alhoewel een enkeling vooraf telefonisch te kennen had gegeven niet te weten waar voor de vereniging aan interessants te melden zou zijn, bleek maar al te vaak dat de anderhalf uur die we voor deze inventarisatie-intervieuws gepland hadden, nogal krap was. De belangrijkste gegevens werden vastgelegd: o.a. ouderdom, kadasternummers, huidige bewoners en hun voorgangers, de indeling/vorm van het pand, de omvang en type van het bedrijf op dit moment en op het moment dat de huidige bewoner er startte. Na verwerking van deze gegevens krijgen de geintervieuwden deze lijst o.a. ter verificatie toegestuurd. Ontbrekende gegevens kunnen dan worden aangevuld en eventuele correcties aangebracht. Tegelijkertijd vond een inventarisatie plaats van aanwezige documenten, zoals akten, oude afbeeldingen en foto’s.
Gelukkig wilde iedereen graag meewerken aan het maken van kopieën hiervan en
gaf men ook toestemming om de huidige toestand op foto te laten zetten door Hans
de Boer. Daarbij zullen komende weken ook interne en externe deskundigen geraad-pleegd worden. Inmiddels is duidelijk dat het nog veel tijd en energie zal kosten om de belangrijkste gegevens vast te leggen. Maar ook weten we nu dat er flinke kosten aan verbonden zijn. Sponsoren mogen zich melden, maar ook de gemeente zal hiervoor wellicht benaderd moeten worden.

En dan komt het punt van het vastleggen van de gegevens. Behalve waar, is nog de
vraag op welke wijze en hoe deze toegankelijk gemaakt kunnen worden. We hebben intussen een klein idee van de omvang van de klus waaraan we begonnen zijn! Het enthousiasme en de grote bereidheid van de bewoners om aan dit onderzoek mee te werken, motiveert ons zeer zeker. Maar wellicht zijn er nog leden, die aktief willen meewerken, want dat is ook nodig!

Kees v.d. Heuvel Rob Goedvolk Kees van Middelaar
Plataanweg 6 Fluitekamp 103 Calveenseweg 11
480 1972 480 2591 455 0851