1997-4-1 Hooglanderveense straatnamen

door An Verheul-van Burgsteden

Tien jaar geleden werden er drie nieuwe straten in Hooglanderveen gepland. De Belangenvereniging Hooglanderveen was destijds bezorgd dat hiervoor net zulke futuristische namen gekozen zouden worden als in de industriewijk De Hoef. Daarom benaderden Geurt Hilhorst en ik namens de Belangenvereniging de gemeente Amersfoort met het verzoek om de straten te noemen naar personen die zich op bijzondere wijze hadden ingezet voor de Hooglanderveense dorpsgemeenschap. Dit zou goed aansluiten bij de eerdere naamgeving in de dorpskern. De Gemeente nam onze suggestie over en zo kwamen in 1987 de Andries van Altenalaan, de Wouter van Dijklaan en het Bart Flospad tot stand. Omdat niet elk lid deze personen kent volgen nu over elk van hen wat meer gegevens.

Andries van Altena
Ook in Hooglanderveen woont een kleine protestantse gemeenschap. Dries van Altena (1909-’68) was zestien jaar lang lid van de Hooglandse gemeenteraad voor de CHU. Hij organiseerde busreisjes voor bejaarden en richtte de Oranjevereniging op. Ook was Van Altena lid van de reserve-politie en hielp hij tijdens de Tweede Wereldoorlog om onderduikers te verbergen. De Andries van Altenalaan ligt in het verlengde van de Van Zuilenlaan, waar Dries van Altena lange tijd zijn Spar-kruidenierswinkel dreef.

Wouter van Dijk
In 1853 werd Van Dijk geboren in ‘t Duusthuusje, nu nog te vinden aan Duisterweg 5. In 1928 overleed hij er ook. Voor de belangen van de boeren uit Hoogland en het Veen was hij altijd te vinden, of het nu om materiële of geestelijke zaken ging. Samen met Hendrikus van Beek en Gerard Schimmel was hij lid van het eerste kerkbestuur van de St-Josephparochie (1917).

Bart Flos
Hubertus Flos werd in 1896 geboren in Amersfoort, maar hij woonde vrijwel zijn hele leven aan de Van Zuilenlaan. Hij was metselaar en heeft letterlijk het oude St-Josephgesticht opgebouwd. In zijn vrije tijd hakte hij er nog de eerste steen voor uit. Flos was een stuwende kracht in de vakbeweging, het ziekenfonds, de stichting Hulp in Nood, De Zonnebloem en andere maatschappelijke organisaties. Van 1935 tot 1965 zat hij in de gemeenteraad van Hoogland, de laatste vijf jaar als wethouder. Een van zijn wapenfeiten was het behoud van de spoorwegovergang bij het huidige Sterrebos. Hij was ook de man achter het onderhoud van een pad dat in de volksmond ‘t Flospaadje ging heten. Flos overleed in 1966, het paadje verdween twintig jaar later, maar de nieuwe verbinding heet nu met recht Bart Flospad.