1997-4-5 De inventarisatie van Vathorst

Stand van zaken

Het is niet alleen binnen je eigen groep een idee krijgen, uitwerken, op één lijn komen en dan gaan uitvoeren, dat is intussen wel duidelijk.
Allerlei overleggen met personen en instanties blijken toch ook nodig te zijn, maar we zijn er nu toch uit. Vanaf eind januari kunnen de enquêteurs op stap en kan ‘Vathorst’ hen verwachten.

Nog even in het kort de procedure:
– Enquêteurs krijgen op de startbijeenkomst een lijstje met adressen en een vragenlijst over gebouw, bewoners, documenten e.d.
– Deze medewerkers versturen aan ‘hun’ adressen een brief van de Hist. Kring met
daarin een aankondiging van het onderzoek en met uitleg van wat het omvat.
Daarna benaderen zij ‘hun’ adressen en spreken af of en zo ja wanneer het inter-
view kan plaatsvinden. Per adres zal dit ongeveer 1 1/2 uur in beslag nemen.
Ons is gebleken dat deze gesprekken het best met z’n tweeën gevoerd kunnen wor-
den: één stelt de vragen, de ander noteert.
Er zijn al een 20-tal enquêteurs, maar vele handen maken licht werk! Dus meldt u
alsnog aan bij: Rob Goedvolk, Fluitekamp 103,4802591, Kees v. Middelaar, Cal-
veenseweg 11,4550851, Kees v.d. Heuvel, Plataanweg 6,4801972. of meldt u aan voor de startavond in De Dissel in de tweede helft van januari en beslis daar!
Van de gemeente hebben we vooral steun in de vorm van sympathie en meedenken.
Naast een bijdrage uit eigen middelen hebben we tot nu toe financiële ondersteuning/sponsoring gekregen van de RABO-bank Hooglanderveen, de RABO-bank
Hoogland en van drukkerij Van Beek. Deze laatste drukt op dit moment de enquête-
formulieren, zodat de enquêteurs in januari aan de slag kunnen gaan. Maar eerst zal er in januari nog een startbijeenkomst komen. Op deze avond zal iemand van de stichting Historisch Boerderij Onderzoek een korte voordracht houden over de onderdelen waar we bijzonder op moeten letten. Omdat dit deel voor een grotere groep mensen interessant is, zijn belangstellenden op deze avond ook welkom. Helaas is er nog geen definitieve datum bekend. I. v.m. vakanties zal dat pas in de week van 5 januari duidelijk worden. Vermoedelijk een woensdag in de tweede helft van januari! Enquêteurs, bestuursleden en leden van andere werkgroepen worden automatisch uitgenodigd. Alleen als belangstellenden zich aanmelden: Fluitekamp 103,3828 WJ Hoogland of telefonisch 4802591, krijgen zij ook een uitnodiging voor de juiste datum!