1997-4-4 Folkloregroep Eemlanddansers

Folkloregroep Eemlanddansers

De bijeenkomst van 20 januari a.s. wordt gevuld door Boukje Buenk en Louis de
Blcourt, twee enthousiaste leden van de werkgroep Klederdrachten van de His-
torische Kring Hoogland. Zij zijn zelfs een folkloregroep begonnen die formeel los staat van de vereniging, maar natuurlijk onze hartelijke steun heeft. De Eemlanddansers willen de volkscultuur van Hoogland rond de eeuwwisseling laten herleven. In die periode is de streekdracht uit onze omgeving immers ontstaan. Louis en Boukje hebben prachtige replica’s gemaakt van originele kostuums en zijn daarvoor te rade gegaan bij oudere Hooglanders en bij de kostuumcollectie van Jan Kaas in Museum Flehite. Gestoken in streekdracht willen zij oud-Hollandse dansen uitvoeren bij evenementen in en rond Hoogland. Inmiddels konden al zes paren worden gevormd. Ongeveer eens per maand wordt er geoefend. De eerste uitvoering is gepland voor het Dorpsfeest in september 1998.
Wie belangstelling heeft om ook mee te doen kan contact opnemen met Boukje Buenk, telefoon 480 56 48.