1998-4-2 Project Vathorst naar de tweede fase

door Cees van den Heuvel

Op 4 februari jl. vond een informatieavond plaats voor de deelnemers aan het inventarisatieproject Vathorst, een initiatief van de Historische Kring Hoogland dat wordt gesteund door het Gemeentearchief Amersfoort, de twee Rabobanken en drukkerij Van Beek. Vervolgens zijn liefst 22 vrijwilligers uit Hoogland en Hooglanderveen op pad gedaan om de ruim 100 adressen in Vathorst te bezoeken. Bovendien wil de werkgroep nog gegevens gaan verzamelen in het gebied ten oosten van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, omdat ook daar veel veranderingen zullen plaatsvinden. De meeste bewoners werkten spontaan mee. Slechts sommigen bleken er geen prijs op te stellen om gegevens van henzelf en hun woning of bedrijf vast te laten leggen. Hun mening wordt uiteraard gerespecteerd.

Het resultaat is een bonte verzameling van ingevulde enqueteformulieren, waarvan vele voorzien zijn van situatieschetsen, oude akten en soms zelfs foto’s. Enkele enthousiaste enqueteurs zijn zelfs op pad gegaan met een cassetterecorder, zodat de gesprekken meteen vastgelegd konden worden. Het kwam dan ook regelmatig voor dat leuke herinneringen naar boven kwamen, zodat het bezoek wel eens wat uitliep. Er zijn inmiddels ook tientallen foto’s gemaakt. Omdat het weer bijna steeds zonnig was is het resultaat bijzonder goed. Tot dusver kunnen we het project als geslaagd beschouwen. We hebben zoveel mogelijk gegevens weten te verzamelen. Na al die bezoeken begin je pas een klein beetje te beseffen hoe ingrijpend de verkoop van hun historische grond voor deze mensen is. Vanaf je geboorte op deze plek wonen en dan verplicht worden die te verlaten is absoluut niet niks. Dat blijkt ook uit het artikel dat hiervóór geplaatst is, maar weinig buitenstaanders beseffen dit volledig.

Op 3 november kwamen alle enqueteurs bijeen en zes dagen later rapporteerde de werkgroep aan het bestuur. Er moeten nog enkele adressen bezocht worden, maar de eerste fase van het project is verder gehaald. Nu kunnen we aan de slag met het reproduceren van de ontdekte documentatie en verdergaande vraaggesprekken gaan houden. Er zijn nu 94 van de 107 formulieren afgerond en tien geluidsbandjes ingeleverd. De eerste fase is daarmee bijna voltooid. De werkgroep gaat nu de belangrijkste documenten en foto’s reproduceren. De informatie over een boerderij gaat steeds in een aparte map. Bovendien wil de werkgroep nog gegevens gaan verzamelen bij 40 adressen in het gebied ten oosten van de spoorlijn Amersfoort-Zwolle, omdat ook daar veel veranderingen zullen plaatsvinden. Naar verwachting kan deze tweede fase op 1 maart 1999 worden afgerond, mooi op tijd voor een bijeenkomst voor alle betrokkenen in de Dissel (zie Verenigingsnieuws).

In de derde fase moet alle documentatie worden geïnventariseerd en komen we bij ongeveer vijftien adressen terug voor diepgaander vraaggesprekken. Wie daarvoor belangstelling heeft kan zich aanmelden bij de werkgroep of het bestuur.