2001-3-3 De langs dienende burgemeester van Nederland

door Gerard Raven

In het themanummer Boer, bestuurder en brandweerman. De gemeente Hoogland 1811-1973 uit januari 1999 veronderstelden de auteurs dat burgemeester Andreas Smitt (1825-’81) met zijn 56 jaar wel de recordhouder zou zijn. Wouterus Beukers van Bunschoten (1847-’96) gold immers als de op één na langst zittende burgemeester, en hij had maar 49 jaar op zijn naam staan.

Maar er is altijd baas boven baas. Dankzij een tip van Fred Vogelzang (Stichting Stichtse Geschiedenis) kwam ik in contact met de heer J.H.W. Hondelink van de gemeente Markelo (Overijssel). Van 1812 tot 1872 was de burgemeester daar Willem Götte. Met zijn diensttijd van 60 jaar moeten we hem dus de eer laten. Götte overleed in het harnas op 84-jarige leeftijd; hij was dus pas 24 toen hij begon, terwijl onze Andreas Smitt bij de start al 28 was. Een deel van zijn ambtsperiode was Götte ook nog burgemeester van Goor. Markelo telt nu 7200 inwoners en is op 1 januari 2001 met drie andere gemeenten gefuseerd tot de gemeente Hof van Twente.

Dat een lange staat van dienst ook vroeger al voorkwam bewijst het voorbeeld van Willem van Hardeveld. Van 1597 tot zijn dood in 1663 was hij 23 maal burgemeester, 37 maal schepen, tweemaal raad en één keer weesmeester van Amersfoort. Destijds werd men steeds voor één jaar gekozen. Samen heeft hij dus 63 jaar gediend, behalve in 1630-’33.

De auteurs van het themanummer hebben al veel aanvullingen en correcties verzameld, die te zijner tijd gebundeld gepubliceerd worden. Ook uw inbreng wordt op prijs gesteld! Ook over het nieuwe themanummer Hoogland-West is de eerste reactie al binnen.