2004-2-3 Hooglands nieuws voor onze militairen

door Peter Kok

Uit nummer 13, 21 maart 1949:
“Het is vandaag 21 maart, dus de eerste lentedag en de strenge winter, die zo voorspeld is, zal niet meer komen opdagen. Toch is het nog lang geen zomerdag. Het kan ’s nachts nog behoorlijk vriezen en af en toe kan het stormen, dat horen en zien je vergaan. Zo was het ook enkele weken geleden. Toen heeft er een nacht en een dag storm gestaan, die de beruchte Amerikaanse tornado’s concurrentie zou aandoen. De storm bereikte soms een snelheid van 140 km per uur. De schade was hier en daar aanzienlijk.

Bij Kok op De [Oude] Hoofd is de bergkap boven uit de roeden geslingerd en kwam een eindje verder in het land terecht. De zware ijzeren roeien zijn verbogen alsof het breinaalden waren. Ook de zware ijzeren berg van Gerard Veldhuizen is ontzet, zodat het heel wat hoofdbrekens zal kosten, vóór hij weer in zijn fatsoen is. De schade over ’t gehele land loopt in de millioenen. Bij Jan Middelaar van Het Klooster is de schuur in elkaar gewaaid; dit alleen is een klusje van duizenden guldens.

De vastenmeditaties worden op Hoogland gehouden door pater Kersten. Iedere zondagavond is de kerk overvol, wat geen wonder is, want het is een predikant, zoals je ze niet elke dag tegenkomt.

Vorige keer schreven wij, dat onze pastoor zich een nieuwe Citroën had aangeschaft en hiermede is het Hooglandse wagenpark weer uitgebreid. Het is wel bijna zeker, dat er zelfs meer auto’s op ons dorp zijn als vóór de oorlog. Bakker V.d. Hoven en bakker Stolp rijden nu elk met een auto, die er voor de oorlog géén hadden. Evenzo Piet en Teus Ebing en sleper Prinsen en dan tenslotte nog Willem Kok, die de bezitter is van een jeep. Dan zijn er verder nog verschillende tractoren bij gekomen: Fords, Fergusons en David Browns. Wij geloven niet, dat garage Kreijne tegen een dergelijke mechanisatie van het rollend materiaal kan zijn.”

Deze wetenswaardigheden werden indertijd gestuurd naar onze dorpsgenoten in Indië. Ook stichtelijke woorden van de pastoor en verslagen van de plaatselijke voetbalclub werden op papier gezet. Deze uitgaven werden in de jaren 1948 en 1949 (of meer?) verzorgd door het Katholiek Thuisfront Hoogland. Momenteel hebben wij in ons archief kopieën van een viertal van deze uitgaven. Wie heeft nog meer exemplaren of kopieën?

HOOGLANDS NIEUWS VOOR ONZE MILITAIREN
No 26 April 1949

Beste Vrienden in Indie!
De laatste weken zijn er weer berichten in de bladen verschenen, dat er in de nazomer een begin zal worden gemaakt met de repatriëring van o.a. de 7 dec-divisie. Wij stellen ons zo voor, dat wanneer jullie dergelijke berichten vernemen, jullie daar nu niet zo erg enthousiast over zullen worden, maar dat jullie alleen zullen denken: “Wij mogen het hopen!”Nu wij hopen het voor jullie ook, want als we ons niet vergissen zit bijv. Antoon van ‘t Klooster al zo’n dertig maanden in Indië en als hij in het gunstigste geval deze nazomer wegkomt, dan heeft hij er zo om en nabij drie jaar tropendienst op zitten. De tijd zal het leren hoever of deze berichten juist zullen zijn geweest.
=============
Hier in Nederland gaan wij een prachttijd tegemoet. Vele appels- peren- en pruimenbomen staan al in volle bloei; de koeien zijn bijna alle van stal gehaald, winterjassen werden opgeborgen, kortom, aan alles kun je zien, dat de zomer voor de deur staat.De Paasdagen zijn onvergetelijk mooi geweest; er stond zelfs in de krant, dat sinds het K.N.M.I. te De Bilt haar waarnemingen begonnen is, nu ongeveer honderd jaar geleden, nog nooit zulke warme en zonnige Paasdagen zijn geregistreerd. Vooral op de Tweede Paasdag leek het wel, alsof al wat lopen of fietsen kon, was uitgezwermd, de” Spakenburgse makkers en derens niet op de laatste plaats. Deze laatsten kwamen ‘s avonds het Hoogland weer oplallen, echt dronken,