2005-2-7 De Hooglandse Historische Reeks

Van éénmalig themanummer tot serie
door Arie van den Heuvel

Op de algemene ledenvergadering van april 1998 riep het bestuur de leden op om te zoeken naar documenten en foto’s over de geschiedenis van Hoogland. Dit in verband met de aanstaande herdenking van 25 jaar annexatie van de gemeente Hoogland op 1 januari 1999.

Boer, bestuurder en brandweerman
Bestuur en redactie hadden het plan opgevat éénmalig een themanummer van De Bewaarsman uit te geven, in een bijzonder omslag en met veel illustraties van extra kwaliteit. Geen publicatie over de annexatie zelf, maar een korte geschiedenis van de gemeente Hoogland. De auteurs hebben dankbaar gebruik gemaakt van aantekeningen die wethouder Cees Hilhorst (1905-1977), eigenaar van boerderij Groot Emiclaer, rond 1970 heeft gemaakt uit de notulen van de Hooglandse gemeenteraad van 1825 tot 1923. Dit leidde tot gericht archiefonderzoek. Verder werden de gegevens aangevuld tot 1974. Hoogland werd één van de eerste (voormalige) Utrechtse plattelandsgemeenten die een dergelijke complete publicatie over haar geschiedenis het licht deed zien!

Voorzitter Gijs Hilhorst reikt het eerste themanummer uit aan Sjoerd Geurtz. voorzitter van Belangenvereniging Hooglanderveen en Han Voskuilen, voorzitter van Vereniging Dorpsbelangen Hoogland (collectie Historische Kring Hoogland)

Een fraaie publicatie met liefst zeven plaatselijke sponsoren. Het werken met sponsoring was een bewuste keuze geweest van het bestuur, zodat het boekje gratis aan alle leden kon worden verstrekt; een formule die sindsdien steeds is gehanteerd als de Kring het niet zelf kon bekostigen. Een plezierig gegeven was verder dat dankzij het boekje het aantal leden van de Historische Kring Hoogland in korte tijd toenam met 85 personen.

Het complete overzicht van alle uitgaven die verschenen in de Hooglandse Historische Reeks is te vinden op de webpagina Historische Reeks