2005-2-4 Een levende vereniging

Groei en bloei!
door Ria Hilhorst

In september 1995 is de Historische Kring Hoogland opgericht. Tien jaar later telt deze ruim 450 leden. De groei was vooral in de beginjaren onstuimig. Al in de eerste maanden van haar bestaan meldden zich 77 mensen aan als lid. De groei zette door, vooral in de eerste vijf jaar.

In 1999 verscheen naar aanleiding van 25 jaar annexatie het eerste boekje Boer, bestuurder en brandweerman. De gemeente Hoogland 1811-1973; dit veroorzaakte een golf van nieuwe leden. Na 2000 nam de groei af, maar nog steeds komen er jaarlijks mensen bij. Op dit moment telt de vereniging rond 475 leden.

Ontwikkeling ledental Historische Kring Hoogland in 1995-2004
Jaar Groei Totaal aantal leden per 31-12
1995 77 77
1996 103 180
1997 50 230
1998 30 260
1999 85 345
2000 40 385
2001 15 400
2002 26 426
2003 12 438
2004 11 449

De kraam van de Historische Kring Hoogland op de Martinus Zomermarkt en het Dorpsfeest Hoogland was een ledentrekker van de eerste orde. Velen gaven zich daar op als lid.

Lezingen en fietstochten
Een vereniging leeft alleen als haar leden zich betrokken en geïnteresseerd tonen bij de activiteiten. Dat de leden van de Historische Kring Hoogland dat zijn, blijkt uit de hoge opkomst bij de bijeenkomsten. Jaarlijks organiseert het bestuur er drie:
– een thema bijeenkomst met een spreker in januari;
– de jaarvergadering met aansluitend een korte lezing in april;
– een fiets- of wandeltocht in september.

Al deze bijeenkomsten worden goed bezocht met gemiddeld 50-100 leden. Hoogtepunten waren twee bijeenkomsten: 175 aanwezigen bij de presentatie van het eerste boekje en een jaar later 150 bij het tweede themanummer Alles vreemd. Het dagboek van een Arnhemse evacué op een Hooglandse boerderij 1944-1945. De grote zaal van partycentrum ‘t Hoogh Landt puilde uit. Een complete oploop ontstond in 2004 bij een dialezing van Gerard Raven over Hoogland in de regionale geschiedenis in het Duisthuisje in Hooglanderveen. Ruim 100 mensen konden er zitten of staan, maar velen moesten in de gang of buiten blijven en gingen vroeger of later maar naar huis. Later konden zij het verhaal nog wel nalezen in het blad. Andere nog niet vergeten lezingen waren die van Tom Blekkenhorst over het boerenerf en Cees Dekker over de Malen van Hoogland.

De jaarlijkse fietstochten begonnen op Hoogland en Hooglanderveen, maar breidden zich allengs uit naar de omgeving. Het bestuur zette de route uit en vertelde onderweg over de historie en ontwikkelingen van het gebied waar we door heen fietsten. Meestal werden we ontvangen door leden van zusterverenigingen, die ons ter plekke vertelden over het verleden. De fietstochten brachten ons naar Hoogland-West (met bezoek aan de kapel van Coelhorst), Vathorst (nog vóór de nieuwbouw begon), Soest, Spakenburg, Nijkerk, de Eemlandse polder en Eemdijk (met boottocht over de Eem), Achterveld, Nijkerkerveen en Hoevelaken. In 2000 wandelden we met ca. 100 leden en belangstellenden van het landgoed Coelhorst over de Grebbelinie, langs de Eem naar boerderij Hoogerhorst.

Studie: van werk- naar projectgroepen
De publicaties en de collectie komen hierna nog aan de orde. De Bewaarsman is een prettig leesbaar en erg informatief blad, waarop we als vereniging trots kunnen zijn.

De eerste vijf jaar bestonden er ook zes werkgroepen. Zij gingen vol enthousiasme aan de slag met het ordenen van de documentatie of het bestuderen van gegevens over boerderijen, stambomen of klederdrachten. Zo ontstonden artikelen voor het blad en mede uit de laatste groep is de Folkloregroep Eemlanddansers opgericht. Ook was er een contactpersoon voor het landelijke monumentennetwerk. Liefst 22 enquêteurs bezochten samen de boerderijen in de geplande Vinex-locatie Vathorst. In 2000 is de werkgroepvorm overgegaan in korter bestaande projectgroepen. Onder leiding van Gijs Hilhorst zijn met name veel bevolkingsregisters en kadasters nageplozen, waarvan de gegevens zijn verwerkt in boekjes over Hoogland-West, Duist en Vathorst.

Internetpagina
Een levende vereniging gaat met zijn tijd mee. Reden voor het bestuur om Romée van der Zee te vragen een eigen website te ontwikkelen: www.hoogland-dorp.nl. Deze is sinds 2001 in de lucht en wordt nog steeds uitgebreid. De tekst van oude uitgaven van De Bewaarsman is doorzoekbaar. Verder staan er enkele kadasterkaarten op, vanwaar men door kan klikken naar historische panden. In 2004 heeft Peter Kok een deel van de fotoverzameling toegevoegd. Een fantastische bron van informatie is nu voor iedereen toegankelijk.

Bloei!
De Historische Kring Hoogland mag met recht een levendige en levende vereniging worden genoemd, als je kijkt naar alle activiteiten die zij ontplooit. Hopelijk worden de volgende tien jaren net zo succesvol als het afgelopen decennium.