2006-1-4 Boerderij De Geer

Het behouden waard!
door Gerard Raven

Eén van de mooiste Hooglandse boerderijen is De Geer aan De Stelp in de wijk Kattenbroek, een zeldzaam vroeg exemplaar uit de 17e eeuw. Enkele jaren geleden is deze door brand verwoest en sindsdien is het een troosteloze ruïne. De Historische Kring Hoogland is blij met plannen om de boerderij te restaureren en een nieuwe bestemming te geven.

Al kort na de oprichting van onze vereniging verscheen er een artikel in dit blad over de geschiedenis van De Geer. De oudst bekende eigenaar en bewoner is Elbert Willemsz, ook wel genaamd Westerveld of Stump. Hij was in 1692 schepen van Emiclaer en was getrouwd met Geertje Jans. Maar De Geer is veel ouder; eerder zal er dus een houten gebouw geweest zijn. De gemeente heeft de hoeve in 1987 op de monumentenlijst gezet. In 1996 spraken de auteurs van het artikel nog met de laatste bewoners, Hendrikus en Trijntje van Zuilen.

Boerderij De Geer nu

Brand
Maar kort na het overlijden van laatste bewoner Trijntje in 2003 ging het mis. Er is vermoedelijk brand gesticht in de leegstaande boerderij. Na een lange tijd van verwaarlozing heeft het gemeentelijke bureau Monumentenzorg het voor elkaar gekregen dat de boerderij onlangs is ingepakt om verder verval te voorkomen.

Nieuwe hoop
De gemeente is eigenaar van twee percelen van het erf en wil graag restaureren, maar heeft nog geen overeenstemming kunnen bereiken met de erfgenaam van het derde perceel, de Martinusparochie. De gemeente wil aan de randen van het terrein vier woningen bouwen en uit de inkomsten van verkoop de restauratie betalen. Zoals wel vaker gebeurd is lijken de partijen elkaar te vinden in een uitruil van belangen. In dit geval het behoud van twee monumenten: De Geer en de pastorie van de Martinuskerk. De onderhandelingen zijn nog gaande.

Meditatiecentrum?
Al eerder was Anja Boersma op de barricaden geklommen om De Geer te redden. Zij wil liever geen woningen, maar een verstilde plek voor inspirerende activiteiten en ontmoeting in de wijk, zoals tentoonstellingen, cursussen, meditatie en muziek. Andere kwaliteiten van leven dus. Daarvoor heeft zij de Stichting De Stolp opgericht. Van verschillende kanten (ook de gemeente) krijgt zij positieve reacties en er zijn al kleine sponsors gevonden. Samen met Monumentenzorg organiseerde zij een gedeeltelijke openstelling van de hoeve op Open Monumentendag, afgelopen september. Er kwamen veel belangstellenden.

Ik ben opgegroeid op de Hoveniersweg. Het is zo fijn te horen dat er iets gedaan wordt met de boerderij van Trijntje en Hendrikus. Het is verschrikkelijk dat zoiets moois zo vernield is. Ik heb vanaf mijn geboorte bij de boerderij gewoond. We mochten maar zó zelden in de mooie kamer dat we onsrealiseerden dat het iets bijzonders was, hoe jong we ook waren. Ik herinner mij de schouw, de bedstee, de houten kast en vooral de kroonluchter. Wanneer ik weer op bezoek kom in Nederland, hoop ik dat er inderdaad weer een mooie boerderij staat. Henny Doornekamp-Spresser, Verenigde Staten

De stichting stuurt gratis de electronische nieuwsbrief rond en is blij met donateurs. Wie actief wil meewerken kan naar de maandelijke bijeenkomst komen in wijkcentrum Het Katshuis, Laan der Winden in Kattenbroek. Verder wil men een project Verhalen van toen starten. Het idee is mensen die de boerderij en de bewoners nog van vroeger kennen hun verhaal te laten vertellen en eventueel oud beeldmateriaal toe te voegen. Anja Boersma is te bereiken onder (033) 455 87 23.

Bronnen
G. Hilhorst, P. Jansen en H. den Boer, ‘Boerderij De Geer’, De Bewaarsman 2 (1996) 34-40
‘Anja Boersma wil boerderij uitbouwen tot bijzondere plek’, Amersfoort Nu 7.9.2005
www.destolp-kattenbroek.nl (met samenvatting van het artikel van 1996 en mogelijkheid opgave digitale nieuwsbrief)