2008-1-4 Hooglandse jubilea

Wie levert informatie of een artikel?
ARIE VAN DEN HEUVEL EN GERARD RAVEN

Vaak zijn in dit blad allerlei aardige jubilea niet gesignaleerd, omdat er geen gelegenheid was er een artikel aan te wijden. Daarom nu een nieuwe rubriek: welke jubilea komen er aan?
Deze lijst is verre van compleet. De doelstelling is om onderwerpen bijeen te brengen die wellicht interessant zijn om over te schrijven in De Bewaarsman. De redactie ontvangt graag uw aanvullingen of verbeteringen. en u mag er ook over schrijven. Heeft u papieren, dan kan het een historisch overzicht worden. Maar ook kunt u uw herinneringen opschrijven.
Je moet ergens beginnen, dus heeft Arie het boek P.Maarschalkerweerd e.a. (red.), Door de Bank genomen. Hoogland 1896-1996 [Hoogland 1997] doorgenomen. Let op: de data in dit boek zijn die van de krantenberichten en kunne dus afwijken van de werkelijke data, die dan meestal net iets eerder vielen. Gerard heeft deze gegevens gemixt tot jubileumdata per jaar. Ditmaal kijken we nog even terug naar vorig jaar en vooruit naar het komende jaar.

2007
1.1.1997        oprichting Waterschap Vallei en Eem door fusie
15.1.1972      onafhankelijkheidsdag Hoogland (tegen annexatie0
4.2.1992        toestemming sloop voormalig hotel Den Ham (Hamseweg-Van Boetzelaerlaan)
13.2.1928      zeven zusters komen aan in Hooglanderveen, als personeel van het nieuwe
Sint-Josephgesticht (nu Zorgcentrum St. Josef)
24.2.1977      eerste carnavalsoptocht
4.4.1922        eerste jaarvergadering Pluimveevereniging
25.4.1972      kruiwagens met Hooglandse grond vertrekken naar het Binnenhof (idem)
20.7.1912      oprichting leesbibliotheek van Kruisverbond (drankweer)
1.8.1967        ingebruikname nieuwe gebouw bejaardenhuis St. Joseph
5.9.1957        inwijding herbouwde St. Martinuskerk (verwoest in april 1945)
10.9.1992      opening seniorencomplex Leo’s Oord
eind 1967      stichting Dorpshuis Hooglanderveen opgericht
(in 2007 werd het nieuwe dorpshuis betrokken)
8.12.1947     de gemeente mag 19 woningwetwoningen bouwen aan De Bik
14.12.1977   verkiezingen nieuwe Dorpsraad
16.12.1957   officiële ingebruikname Bronswijk-wijk (woningen Eikenlaan en omgeving)
16.12.1987   opening nieuwe deel Bunschoterstraat met brug over de Eem
31.12.1912   oprichting rk kiesvereniging Voor God en Vaderland

2008
1.1.1948      fusie van drie waterschappen in het zuiden tot ‘t Hogeland
ca. 1958      eerste carnavalsviering
x.1.1968      gemeenteraad maakt bekend zich te zullen verzetten tegen plannen opheffing
Hoogland
1.1.1973     oprichting waterschap De Eem (geheel Hoogland en omliggende gemeenten)
1.1.1973     bezetting Amersfoortse Kei door Hooglandse Ondergrondse Strijdkrachten
1.1.1978     sluiting melkfabriek
2.2.1838     koninklijke goedkeuring voor aanstelling eerste predikant J.G.Dornseiffen
12.2.1953   hoge waterstand geeft veel problemen (tijdens Watersnoodramp)
13.2.1973   behandeling wetsvoorstel opheffing gemeente Hoogland door Tweede Kamer
18.2.1959   oprichting R.K. meisjesvereniging MBA (later opgegaan in KPJ, nu Jong Hoogland)
27.3.1843   eerste steen herv. kerk a/d Hamseweg (in gebruik genomen 24 okt 1843,
nu De Inham)
26.4.1968   oprichting Vereniging Vrienden van Hoogland tegen de annexatie
1.5.1918     bezoek aartsbisschop van Utrecht mgr. Henricus van de Wetering aan
Hooglanderveen ivm inzegening kerkgebouw en oprichting parochie St. Joseph
x.5?.1903   oprichting christelijke jeugdvereniging David
x.5?.1918   oprichting Aartsdiocesane Boeren- en Tuindersbond afdeling Hoogland
21.5.1883   inzegening nieuwe kerkgebouw Sint-Martinusparochie
29.5.1993   opening natuurpad door Hoogland-West
15.7.1938   landgoed Schtohorst gekocht door Nederlands Landbouw Comité
18.9.1993   eerste Dorpsfeest Hoogland, een samenwerkingsverband tussen Stichting
Paardensportdag en KPJ afdeling Hoogland (nu Jong Hoogland)
24.9.1918   invoering Nachtveiligheidsdienst ivm vele inbraken en diefstallen
21.10.1908 besluit bouw Leo’s Oord
24.10.1913 aanleg proefvelden voor bemesting met kunstmest
25.10.1918 Spaanse-griepepidemie eist slachtoffers: twaalf doden
x.10/11.1928 oprichting fanfare St.Caecilia
x.11.1903   eerste bijbellezing van ds J. Riemens op de boerderij van Van den Hoef aan de
Verbindingsweg in Hooglanderveen
20.11.1973 besluit bouw jongerencentrum De Neng
5.12.1908   besluit bouw Stoomzuivelfabriek (geopend voorjaar 1909)
8.12.1958   feestelijke ingebruikname nieuw gebouw Boerenleenbank aan de Kerklaan
13.12.1958 oprichting rk vrouwenbond (later KPO, nu Zij Actief)
17.12.1963 viering 25-jarig bestaan landbouwinstituut De Schothorst
31.12.1958 opening nieuw wijkgebouw Wit-Gele Kruis aan de Kerklaan
31.12.1973 symbolische begrafenis gemeente Hoogland