2008-3-6 Hooglandse jubilea in 2009

Wie levert informatie of een artikel?
ARIE VAN DEN HEUVEL EN GERARD RAVEN

Heeft u informatie of wilt u een artikel schrijven over één van de genoemde jubilea in 2009, neem dan contact op met de redactie!

12.6.1259 stadsrecht voor Amersfoort met o.a. marktrechten

12.2.1919 oprichting Burgerwacht ivm politiek turbulente tijden

19.2.1919 oprichting RK Werkliedenvereeniging St Joseph (later Bouw- en Houtbond
FNV) afdeling Hoogland

21.3.1919 oprichting protestantse kiesvereniging

11.4.1919 oprichting plaatselijk comité Katholieke Sociale Actie

25.6.1919 voorschot Boerenleenbank voor bouw parochiegebouw Concordia
(nu partycentrum ‘t Hoogh Landt)

11.7.1919 eerste steen bouw Sint-Henricusschool

22.7.1919 oprichting geitenfokvereniging De Werkmanskoe door RK
Werkliedenvereeniging St J oseph

3.9.1919 feest van burgemeester Baron Van Tuyll van Serooskerken
voor Hoogland op Coelhorst

1.1.1929 oprichting Wit-Gele Kruis

1.1.1929 waterschap Beoosten de Eem opgericht door fusie van veertien polders
in het noorden en westen

x.12.1939 voorbereidingen oorlog: bouw stellingen, tankgracht,
onder water zetten lage polders

1.1.1949 samenvoeging van de waterschappen De Malesluis, De Drie Sluizen en
De Coelhorst tot waterschap ‘t Hogeland

13.7.1959 opening speeltuin De Langenoord

x.10.1964 oprichting Sportvereniging Hoogland

x.11?1964 oprichting sectie gymnastiek van de Sportvereniging Hoogland

x.7.1969 oprichting Tennisclub Hoogland

25.11.1969 bestemmingsplan De Bieshaar gepresenteerd

8.11.1969 eerste tv-wedstrijd Zeskamp met Hooglandse deelname;
in 1970? gaat het team naar Spel zonder Grenzen in Cardiff (Wales)

x.9.1974 oprichting Hooglands Schaakgenootschap

1.3.1984 sluiting hulpsecretarie Hoogland

8.4.1989 opening ‘t Driespan