2010-1-5 Oproepen

De redactie heeft u nodig
GERARD RAVEN

Boek JBTB, MBA, KPJ, JoHo
Dit najaar hopen we weer een boek in de Hooglandse Historische Reeks uit te brengen, in samenwerking met Jong Hoogland. Deze vereniging is ontstaan uit de Jonge Boeren- en Tuindersbond en de Meisjesbeweging, die fuseerden tot de Katholieke Plattelandsjongeren. Als het mogelijk is worden ook de Hooglanderveense zusterverenigingen meegenomen. Al vaker is in dit blad gewezen op het rijke KP]-archief dat wij beheren. Daarom zijn we blij dat Mieke Gerritsen op zich heeft genomen het te onderzoeken en er een boek over te schrijven, van 1921 tot heden. Paul Jansen is al bezig om verschillende oud-leden een vraaggesprek af te nemen. Peter Kok (telefoon 4550874) is op zoek naar extra fotomateriaal; hij zal graag uw oude foto’s scannen en ze snel als de wind terugbrengen.

Schilderijen van Herman Monkhorst
In de jaren juist vóór de Tweede Wereldoorlog begon mijn oudste broer Herman (geboren in 1917) een loopbaan als kunstschilder. Hij werkte daarbij in Amersfoort, maar ook veel in de omgeving van Hoogland. Inmiddels ben ik van een aantal schilderijen te weten gekomen wie de eigenaar is. Mijn bedoe­ling is om over het werk van Herman een artikeltje te schrijven, met speciale aandacht voor Hoogland en Hooglanderveen. Nu vraag ik mij af of er nog schilderijen zijn die mij nog niet bekend zijn. Of waarvan we weten dat ze met emigranten zijn meegegaan.
Daarover zou ik graag informatie ontvangen. Wie kan mij (nog) verder helpen? Gerard Monkhorst, 033 480 1781, monkhorst@orange.nl.