2010-2-2 Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws

In memoriam Nellie van Vulpen
Op 18 maart overleed ons redactielid Nellie van Vulpen. Vijftien jaar hebben we lief en leed rond onze publicaties met haar gedeeld. Zij en haar man Jan waren persoonlijke vrienden geworden van mijn vrouw Ans en mij.

Toen de Historische Kring Hoogland werd opgericht, begon ik meteen een nieuwsbrief. Het eerste nummer van oktober 1995 heb ik alleen gemaakt, maar kort daarna bleek dat onder de handvol leden van het eerste uur een andere historicus zat. Dat was Nellie.
Zij had haar graad behaald maar kon er niet haar vak van maken. Spontaan bood zij in november aan samen de redactie te doen! Zo kon ze haar hobby uitbouwen met het maken van De Bewaarsman en ook zelf onderzoek doen en artikelen schrijven. Juist door het teamverband kwam ze tot resultaten die er anders niet geweest waren, omdat ze ook nog haar gezin en een baan had. Want altijd was er weer een limiet te halen!

Nellie was een goede sparring partner. Samen bedachten we hoe het blad een mooie mix van nostalgie en wetenschap kon zijn. Hoe we konden inspelen op de actualiteit en op de wensen van het bestuur. Ze kon zich goed verplaatsen in de argeloze lezer die wel wat extra uitleg nodig had. Ze betrapte me op denk­sprongen, tegenspraken en fouten. En dat altijd met Hooglandse nuchterheid en humor. In de redactie was zij ook de echte Hooglandse die de dorpsverhoudin­gen kon inschatten, net als Gijs Hilhorst die nog steeds als externe meelezer fungeert. Jaarlijks droeg Nellie haar steentje bij in het voortgangsgesprek met het bestuur. In 1999 verscheen ons eerste boek en een jaar later werd ons werk verlicht door de komst van Arie van den Heuvel.

Eind 2009 vertrok Arie. Nauwelijks hadden we Ria Hilhorst als opvolger gevonden of Nellie kreeg het schokkende bericht dat ze niet lang meer te leven had. Galblaaskanker is een zeer progressieve ziekte, zonder pardon. We konden niet méér doen dan meeleven en praktische adviezen geven vanuit Ans’ medi­sche werkervaring. Nellie werd steeds zwakker, maar bleef opmerkelijk positief en droeg alle publicatiepapieren nog zelf over. Kort voordat ik naar Nieuw-Zeeland zou vertrekken ben ik nog op bezoek geweest. We wisten allebei dat het de laatste keer kon zijn. En zo was het ook: voor de crematie kwam ik net te laat terug.

Nellie, je was goud waard voor de Historische Kring. We zullen je blijven missen.

Redactie weer op sterkte
Het verlies van Nellie stelde de redactie voor een lastig vraagstuk. Het leek niet waarschijn­lijk dat we zo kort na Ria nóg een nieuwe redacteur zouden kunnen vinden. We prijzen ons daarom gelukkig met Mieke Heurneman, de jongste van het drietal. Zij werkt als educa­tief medewerker bij Landschap Erfgoed Utrecht, waar zij al redacteur is van het blad GM2. Daarnaast is zij freelance historicus. We hopen dat zij nieuwe ideeën aandraagt en ook een jongere groep lezers weet aan te boren.

 

Lintje voor Gijs Hilhorst
Onze eerste voorzitter en erelid Gijs Hilhorst (77) is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding niet alleen voor zijn historische onderzoek en acti­viteiten, want Gijs is al tientallen jaren actief (geweest) op andere terreinen: bestuurslid van de Rabobank, tenor en voorzitter van het Sint-Martinuskoor, vertrouwensman tussen de parochie en de gemeente bij de verkoop van onroerende goederen, districtsvoorzitter van de Coberco Zutphen en pachtlid van de Pachtkamer Amersfoort. Het lintje is dus beslist verdiend. Gefeliciteerd!

Burgemeester Albertine van Vliet-Kuiper speldt Gijs Hilhorst de koninklijke onderscheiding op (foto, Sophie van Middelaar)