2010-3-5 Hooglandse jubilea in 2011

Wie levert informatie of een artikel?
ARIE VAN DEN HEUVEL

Heeft u informatie of wilt u een artikel schrijven over één van de
genoemde jubilea in 2011, neem dan contact op met de redactie!

1696                 R.K. statie St Martinus te Hoogland opgericht met eigen kerk­gebouw
1.1.1811           oprichting gemeente Hoogland
6.1.1896           oprichting Boerenbond (uit Boerengilde opgericht ca 1887)
2.3.1906           oprichting Coöperatieve Boerenleenbank (uit Voorschot- en Leenkas)
13/14.1.1916    watersnoodramp
17.3.1916         besluit aanleg hulptelefoon- en telegraafkantoor
1.3.1916           oprichting afdeling Hoogland van Christelijke Nationale Werkmansbond
1.4.1921           oprichting R.K. Jonge Boerenbond (later KPJ, nu Jong Hoogland)
sep? 1921        oprichting fokvereniging Hoogland
29.11.1921       oprichting christelijke school
juni 1931          eerste Lunapark Hoogland
30.10.1931       bouw wijkgebouw Wit-Gele Kruis
zomer 1896      oprichting Voorschot- en Leenkas, onderafdeling van de Boerenbond,
de latere Rabobank
1.4.1941          Hoge Raad van Adel stelt het gemeentewapen van Hoogland vast
(het verzoek van de gemeente dateerde van 1 juli 1816 !)
voorjaar?1946 oprichting christelijk gemengd koor Zang en Vriendschap
4.5.1946          onthulling gedenknaald overledenen in Tweede Wereldoorlog
1.6.1946          oprichting R.K. Voetbalvereniging Hoogland
sep 1946         eerste Paardensportdag
1.10.1951        buurtschap De Vinkenhoef gaat over naar de gemeente Hoevelaken
21.3.1956        spoedvergadering gemeenteraad over schrijnende woningnood in Hoogland
1.3.1971          ingebruikname dorpshuis De Dissel, Hooglanderveen
juli 1971          uitgifte Hooglands paspoort in de strijd tegen annexatie
jun? 1976       oprichting zanggroep De Notenkrakers
14.6.1976       eerste steen jongerencentrum De Neng
29.12.1976     opening bibliotheek Engweg
23.4.1986       eerste verkiezing parochievergadering (ipv benoeming door bis­schop)
24.4.1991      opening appartementengebouw voor senioren Nieuw Wede
7.10.1991      grafsteen gemeente Hoogland definitief geplaatst op hoek van Sportlaan
en Zevenhuizerstraat