2011-1-6 Van de redactie, reactie dokter Peet

Reactie dokter Peet
GERRIT PEET

In het vorige nummer reageerde Piet Smink op een passage in het themanummer over de Hulpdienst Hoogland. Het ging over de samenwerking tussen de huis­artsen Willem Ver beek en mij.
Alvorens mij in het dorp Hoogland te vestigen, waar op dat moment uitgebreide nieuwbouw (Kolkrijst, Zandkamp, Fluitekamp etc) plaatsvond en zou gaan plaatsvinden, heb ik mij verstaan met de in Hoogland gevestigde dokter Verbeek. Hij was het niet met mij eens en betwistte de noodzaak van een tweede arts. De verstandhouding tussen ons beiden was inderdaad aanvankelijk niet best, maar dat heeft zich later gelukkig genormaliseerd.

Oproep: historische vissen?
RENÉE VAN ASSEMA

Bij het landschap van Hoogland-West met zijn vaak nog middeleeuwse verkave­ling horen ook diersoorten die passen bij het historisch-agrarisch gebruik. Recent is bij onderzoek de grote modderkruiper aangetroffen. Nu erg zeldzaam, vroeger een algemene soort. In de volksmond heet de vis fluitaal of aalpieper. En omdat de vis erg reageert op weersveranderingen ook wel weeraal genoemd. Wie kent de fluitaal van vroeger? Meldingen zijn welkom op waarneming@amersfoort.nl of bij stads­ecoloog Renée van Assema: 033 469 4461