2011-2-4 Verenigingsnieuws en In Memoriam Gijs Hilhorst

Verenigingsnieuws
In Memoriam Gijs Hilhorst (1933-2011)
BESTUUR EN REDACTIE

Het bericht van het overlijden van Gijs Hilhorst kwam als een donderslag bij heldere hemel, vooral zo kort na het overlijden van zijn vrouw Greet. Zijn dood is niet alleen een heel groot verlies voor onze vereniging, maar ook voor de Hooglandse gemeenschap. Gijs was bekend als voorvechter van de Hooglandse onafhankelijkheid, of zoals hij zelf zei: ik ben een onvrijwillige Amersfoorter. Zonder te verhuizen was hij immers in de stad komen wonen.

(foto Wichard Maassen, Amersfoortse Courant)

Zijn interesse voor de geschiedenis was reeds vroeg gewekt; in het bijzonder voor de plaatselijke geschiedenis. Als autodidact beijverde hij zich voor het ver­zamelen en behouden van gegevens over het vroegere maatschappelijke en ker­kelijke leven in Hoogland, kortom het leven van onze voorou­ders. Gijs wilde zijn ken­nis delen, om zo een bij­drage te leveren aan het historisch besef van zijn medemensen. Zo schreef hij een boek over de geschiedenis van Groot Emiclaer, de boerderij waar hij was geboren.
Gijs was medeoprichter van de Historische Kring Hoogland en de eerste voor­zitter, van 27 september 1995 tot 24 april 2006. Onder zijn leiding heeft de kring een niet meer weg te denken plaats gekregen in Hoogland. Vandaar zijn erelidmaatschap.

In de begintijd van de Historische Kring Hoogland deden de bestuursleden alles tegelijk. Dat gold zeker ook voor Gijs. Hij bouwde de vereniging op met een prima gevoel voor wat je in Hoogland wel en niet moest doen. Bij het tijd­schrift De Bewaarsman en bij de Hooglandse Historische Reeks was hij inten­sief betrokken als auteur en als ‘geweten’. Gijs is in die zestien jaar voor velen een echte kameraad geworden, een persoon­lijke vriend. Hij was bijna 78 en we beseften dat we hem ooit zouden moeten missen. Dat moment is helaas eerder gekomen dan verwacht.

Wij wensen zijn kinderen sterkte toe bij het grote verlies. De vele artikelen van zijn hand zullen er mede toe bijdragen, dat we hem niet zullen vergeten.

Eduard en burgemeester Bolsius (foto Hooglander Courant)

Bestuurswisselingen
CEES VAN LOEN

Onze archiefbeheerder Eduard van Groenestein (74) is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Eduard heeft vanaf 1985 veel gedaan voor de integratie van homoseksuelen door verschillende bestuursfuncties bij het ministerie van Defensie, bij de stichting Dignity Nederland en het Landelijk Koördinatie-Punt groepen kerk en homo­seksualiteit. Tevens is hij lid en bestuurslid van de Katholieke Bond van en voor Ouderen, afdeling Amersfoort. Daarnaast is hij coördinator van het ontmoe­tingscentrum Het Herfstmasker te Amersfoort. Ook vanaf deze plaats een hartelijke gelukwens voor de erkenning van zijn inzet voor de medemens.

Ramon Smits Alvarez heeft zijn bestuursfunctie moeten neerleggen in verband met zijn lidmaatschap van de gemeenteraad. Hij is opgevolgd door Rob Goedvolk; per 1 augustus gaat deze het sekretariaat overnemen van Jan Penterman. Binnen het bestuur wordt nog bekeken wat er gaat gebeuren met de pr-portefeuille.

Rob Goedvolk