2012-3-5 De naam Roevoeterstraat

Waar komt die naam vandaan?
Ruud Raats

Op een informatiebord aan de Roevoeterstraat in Vathorst en op de website van Archief Eemland staat dat dit oorspronkelijk een dijk was die is aangelegd rond 1585. De naam zou te maken hebben met de lengtemaat roedevoet, dat is de voet als onderdeel van de roede. Ik heb een meer plausibele verklaring.

De naam Roevoeterstraat zei iets over het gebied waar de weg naartoe leidde: het land en erf van Jan Rouvoet; misschien zelfs het land van zijn ouders. Van de minuutplan (opmeting) van het kadaster is af te leiden dat Jan Roevoet, eigenaar is van bouwgrond en van het huis en erf nr. 62, Palestina aan de Palestina’s Steeg. Jan was landbouwer op Heel; het is mij niet bekend waar dat was.

Jan Rouvoet werd gedoopt te Nijkerk op 3 februari 1771; hij overleed op Holk (Nijkerk) op 23 maart 1854. Frank van Dooren vermeldt in zijn boek niets over de boerderij Palestina of de weg/steeg er naartoe. Op een kaart behorend bij het boek staan alle boerderijen vermeld die vóór het jaar 1700 in het gebied aanwezig waren. Dit gegeven kan betekenen dat Palestina pas in de 18e eeuw is gebouwd. Nu mag door Jans doop in Nijkerk worden aangenomen dat zijn ouders Hendrik Harmsen en Annetje Jans woonachtig waren in Nijkerk. Misschien woonden zij al op Palestina.

De dijk met de Roevoeterstraat erop moet vanaf de Veenweg kaarsrecht naar de Laak zijn aangelegd. Dat gebeurde eind 16e eeuw om het water vanuit de hogere Gelderse grond de Laak in te laten vloeien in plaats van naar Calveen en Duist. De dijk heeft later een scherpe bocht naar links en daarna naar rechts gekregen om aansluiting te krijgen op de brug naar de Palestinaweg (zie over Palestina Nieuwe boeken in dit nummer). Ongetwijfeld heette de dijk vanaf dat moment Roevoeterstraat; de aanpassing in de weg zal dan in de 18e eeuw moeten liggen.

watwaswaar.nl/#Y4-Xo-6-1-1v-1-3TRw-2HCa—YqO: minuutplan kadaster 1811-1832, Nijkerk Sectie H genaamd Holk en Nauten), Blad 01 nrs. 58-71
http://ruudraats.tumblr.com (naamgeving straten en wegen)
www.genlias.nl
www.archiefeemland.nl/regiogeschiedenis/amersfoort/wijken-en-straten/r/roevoeterstraat
Frank van Dooren, Landschappen van Nijkerk-Arkemheen (Nijkerk 1986)


De Roevoeterstraat op een detail van het Bonneblad van 1932 (Universiteitsbibliotheek Utrecht).