2013-2-5 In memoriam Willem van Loon

Willem van Loon

Voorvechter van Kapel van Coelhorst
GERARD RAVEN

Op 4 juli overleed Willem van Loon; hij werd 80 jaar. Hij was van beroep bouwkundige en zo werd hij secretaris van de bouwcommissie van de samen-op-weggemeente Hoogland en onbezoldigd opzichter bij de bouw van het oecumenisch centrum Het Brandpunt in Kattenbroek.

Vanaf 1995 heeft Willem zich enorm ingezet voor de restauratie van de Kapel van Coelhorst. Hij was secretaris van de stichting Kapel van Coelhorst die hiervoor ijverde. Willem zorgde ook voor de website en andere publiciteit. In 2002 werd het doel gerealiseerd; daarna bleef de stichting actief voor het onderhoud. In 2005-2011 was Willem lid van Monumentencommissie van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Bij zijn afscheid als secretaris van de stichting Kapel op 19 december 2012 kreeg Willem de Lenaert Nicasiusspeld van de gemeente Amersfoort. Het is jammer dat hij de verschijning van het nieuwe monumentenboek niet meer mee kon maken, waarin ‘zijn’ kapel zo prominent is beschreven. Kort voor zijn dood stuurde Willem nog een artikeltje in over de kapel. Dat wordt op devolgende pagina (2013-2-6) met ere geplaatst.