2013-2-6 De grafkelder van mevrouw Verschuur

Een mysterie opgelost
WILLEM VAN LOON

Van Ruud Hopster kreeg ik een serie oude rekeningen van de Kapel van Coelhorst vanaf 1813. Deze zijn opgemaakt door Peter Borde van den Bogaard, kerkmeester van 1808-1823. Hieruit blijkt dat de vrouw van Evert Verschuur toestemming kreeg voor ƒ 25 een grafkelder tegen de kapel te bouwen.

Nu even terug naar 2002, tijdens de restauratie van de kapel. Bij het herstel van de spaarbogen in het fundament ontdekten wij de restanten van een fundatie tegen de zuidgevel. Wij dachten toen dat hier ooit een ingang was geweest; daar leek een oude prent op te wijzen. Maar dat kon ook wel eens een ‘dichterlijke vrijheid’ van de tekenaar zijn geweest. Op andere prenten zagen we immers ook extra vensters die wij beslist niet konden thuis brengen.

Kijk nu eens naar de foto, waarop een gerestaureerde spaarboog zichtbaar is met links daarnaast een stuk oude fundatie loodrecht op de gevel. Ik veronderstel nu dat dit een deel was van de extra grafkelder.

Bron
Archief Eemland, archief hervormde gemeente Hoogland (bnr 171) 235, pag. 15.
Foto auteur