2015-3-6 Verenigingsnieuws

Van het bestuur
RUUD HOPSTER

Nieuwe hoofdredacteur voor De Bewaarsman gezocht

Na 20 jaar stopt Gerard Raven als hoofdredacteur van De Bewaarsman. Elders in dit nummer kunt u daar meer over lezen. Gelukkig blijven de beide redacteuren, Ria Hilhorst en Mieke Heurneman, deel uitmaken van de redactie.
Het bestuur zoekt dus op korte termijn een nieuwe hoofdredacteur, die bereid is het voortouw te nemen bij het samenstellen van De Bewaarsman (driemaal per jaar) en bij het doen verschijnen van een boek in het kader van de Hooglandse Historische Reeks (eens per twee à drie jaar).
Veel artikelen in De Bewaarsman worden door derden gemaakt en aangeboden. Het is dus niet noodzakelijk dat de hoofdredacteur zelf artikelen schrijft. Het mag uiteraard wel. Planning van de inhoud van komende nummers en selecteren en redigeren van artikelen en het zoeken van bijpassende illustraties vormen een belangrijk deel van het werk van de hoofdredacteur.
Affiniteit met Hoogland, met geschiedenis en met de Hooglandse geschiedenis, maar ook taalkundige en redactionele vaardigheden zijn daarbij natuurlijk van groot belang.
En de beloning? De viermaandelijkse dank van meer dan 600 leden van de Historische Kring Hoogland en elke vier maanden het genoegen weer een mooi nummer van De Bewaarsman te hebben gemaakt.
Nadere informatie over deze functie is te verkrijgen bij Ria Hilhorst of Mieke Heurneman. Mocht u interesse hebben of iemand kennen die geknipt is voor die functie, wil u dat dan laten weten aan de Voorzitter van de Historische Kring Hoogland, Cees van Loen. (Adressen en telefoonnummers staan in De Bewaarsman).

Coelhorst appel
Aanvankelijk zouden de bestelde boompjes dit najaar beschikbaar komen, maar de nieuwe generatie Coelhorst appelbomen komt wat later. Eind september kregen we bericht via Natuurmonumenten van de kweker. Verreweg de meeste van de 100 enten zijn aangeslagen op de onderstam, maar ze zijn afgelopen groeiseizoen niet voldoende uitgegroeid. Om de overlevingskansen na verplaatsen flink te vergroten is het nodig dat ze nog een jaartje bij de kweker blijven staan. Als het emailadres van de mensen die een bestelling geplaatst hebben bekend is, heeft u intussen van Rob Goedvolk een bericht hierover ontvangen. Heeft u wel besteld, maar geen bericht gekregen, neem dan contact op met Rob Goedvolk. Liefst per mail: info@historischekringhoogland.nl. Maar het kan ook schriftelijk: Fluitekamp 103, 3828 WJ Hoogland. Of bel 033-4331814.

Wandeling Rondje Monseigneur

Aandachtige toehoorders tijdens de wandeling (foto Gerard Raven)

Op zaterdag 26 en zondag 27 september vond de jaarlijkse historische wandeling plaats, beide dagen om 10 uur en 2 uur. Na 80 deelnemers werd de inschrijving gesloten. Helaas moest een aantal gegadigden teleurgesteld worden. De wandeling, een rondje Monseigneur, begon bij café De Plank en via de Oudeweg, de Monseigneur van de Weteringstraat en de Coelhorsterweg kwam men dan na drie uur terug bij De Plank. Tijdens die drie uur werd stilgestaan bij gebeurtenissen in dat gebied tijdens de laatste 1000 jaar:
– de Oudeweg als grensweg en ontsluitingsweg voor polder Zeldert,
– de Calveense beek, de verdrogende Zeldrecht en de Malewetering,
– mutsenwasser Jansje van Onstede,
– de open essen en het golfterrein,
– het Spijkerdijkje en de Vudijk als bescherming van een groot aantal polders,
– de relatie tussen het dekken van vee en de spijkerbroek,
– een heergewaad in de vorm van een rode sperwer,
– Amersfoort dat aan en Hoogland dat in zee lag,
– hoe het maar weinig scheelde of de Inham had op Coelhorst gestaan,
– de overstromingen van 1916 waardoor bijna heel Hoogland onder water stond,
– Belle van Zuylen die haar neefje René van Tuyll van Serooskerken vergeefs probeerde wat arbeidsethos bij te brengen,
– hoe er bijna een grote psychiatrische instelling bij Kouwenhoven kwam, en natuurlijk,
– het prachtige zingen van Wousje tijdens het melken in 1944.

Kramen
Op zaterdag 24 juni was onze vereniging aanwezig op de Dorpsdag Hooglanderveen, op zondag 5 juli tijdens Dweilland op de Ham en op zaterdag en zondag 19 en 20 september op het Dorpsfeest in Hoogland. De belangstelling voor onze kraam is wat wisselend. Grote interesse heeft men altijd in foto’s en landkaarten van vroeger.

Ledenaantal
Het ledenaantal bedroeg eind september 614.