2016-2-5 Verenigingsnieuws

Van het bestuur
RUUD HOPSTER

Nieuwe hoofdredacteur van De Bewaarsman
In de bestuursvergadering van 9 maart werd Hans van der Hooft, door vertrekkend hoofdredacteur Gerard Raven aangezocht, benoemd tot diens opvolger. Tijdens de jaarvergadering introduceerde Hans zichzelf. Hij vertelde dat hij in 1948 geboren is in Amersfoort en gedoopt in de kerk aan de Hamseweg. Na zijn schooltijd in Amersfoort en studietijd (rechten) in Amsterdam is hij weer in Amersfoort komen wonen. In 1978 is hij naar Hoogland verhuisd. Al 38 jaar is hij tot zijn volle tevredenheid aan de Hamseweg woonachtig. In de jaren ‘80-‘90 is zijn belangstelling voor de historie van Amersfoort en Hoogland gewekt. Dat uitte zich in onder meer het voorzitterschap van het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging Flehite. Momenteel is hij bestuursvoorzitter van de Stichting Archeologie Amersfoort. Voorzitter Cees van Loen overhandigde daarna aan Hans een exemplaar van het “Handboek voor de Redacteur”.

V.r.n.l. Gerard Raven (met erelid-oorkonde), zijn opvolger Hans van der Hooft en redactielid Mieke Heurneman.

 

 

 

Algemene ledenvergadering
De vergadering vond plaats op 14 april in De Neng. Voorzitter Cees van Loen werd bij acclamatie herkozen voor een nieuwe periode van drie jaar. Na de pauze hield Arie ter Beek, directeur van het Spakenburgs Museum, een lezing over de watersnood van 1916. Tenslotte nam Gerard Raven na 20 jaar hoofdredacteurschap afscheid. Cees van Loen riep nog eens de grote betekenis van Gerard voor De Bewaarsman en de Hooglandse Historische Reeks in herinnering. Op het bestuursvoorstel Gerard Raven te benoemen tot erelid volgde instemmend applaus en werd hem de bijbehorende oorkonde overhandigd.

Herdenkingssteen Louis Blazer, op 3 mei 2016 geplaatst in trottoir voor Hamseweg 33 (foto Gideon van der Hooft).

Steenleggingen Salomon Klein en Louis Blazer
Op 16 maart 2016 werd bij de Scherbierstraat 15 in Amersfoort een herdenkingssteen gelegd voor Salomon (Sam) Klein. In De Bewaarsman van april 2013 heeft Ruud Hopster over Salomon Klein en zijn gezin geschreven. In samenwerking met de Stichting Herdenkingsstenen Amersfoort heeft de Historische Kring Hoogland op 3 mei een herdenkingssteen geplaatst in het trottoir van de Hamseweg ter hoogte van nummer 33. Daar woonde van 1930 tot 1941 Louis Blazer. Ruud Hopster sprak daarbij over hem. De herdenkingssteen werd onthuld door Kees van de Kooij, vermoedelijk de enige nog levende die Louis indertijd wel eens gesproken had. In De Bewaarsman van april 2014 is een artikel van Ruud Hopster gewijd aan Louis Blazer gepubliceerd.