2016-3-5 Verenigingsnieuws

Van het bestuur
Ruud Hopster

Hooglands Onvoltooid Verleden Tijd
De werkgroep Hoogland OVT is al enige tijd bezig met het afnemen van interviews met oudere dorpsgenoten. Met deze interviews worden herinneringen aan het leven in Hoogland in de eerste helft van de twintigste eeuw verzameld. Alle verhalen worden vastgelegd in een verslag, al dan niet vergezeld van een video-opname.
De werkgroep bestaat momenteel uit vijf leden en een cameraman, maar kan heel goed versterking gebruiken. Lijkt het je leuk om je opa en/of oma te interviewen, dan ben je natuurlijk ook welkom. Wil je zelf geïnterviewd worden of lijkt het je iets voor iemand in je omgeving, geef het door aan de werkgroep.
Voor inlichtingen: Eefje Verbeek – van Hoorn, tel. 033-4801987,
mailadres: eefje.vanhoorn@gmail.com.

Dorpsfeest Hoogland, zondag 18 september 2016 (foto Leen Bogers)

Kramen
Op zaterdag 25 juni was de vereniging aanwezig op de Dorpsdag in Hooglanderveen, die voor de tiende keer gehouden werd. Op zaterdag 3 juli stond er een kraam van de HKH op de Hamseweg tijdens Dweilland en op zaterdag 10 september in de Sint-Martinuskerk tijdens de Open Monumentendag Ook op zaterdag 17 en zondag 18 september op het Dorpsfeest in Hoogland en op zondag 9 oktober in de Sint-Martinuskerk tijdens Martinus-Oogst was de vereniging present.

Gelukkig zijn er tijdens het Dorpsfeest altijd leden die een deel van de tijd aanwezig willen zijn in de kraam van de Historische Kring om informatie te geven aan geïnteresseerden.

Met name tijdens het Dorpsfeest is er altijd veel belangstelling voor de geschiedenis van Hoogland. Oude landkaarten, de fotoalbums met pasfoto’s van KPJ-ers, en de afbeeldingen van de ten gevolge van de stadsuitbreiding verdwenen boerderijen trokken daarbij de meeste belangstelling.

Tijdens het Dorpsfeest gaven zich liefst zeven nieuwe leden op. Het aantal leden bedraagt nu 628.

De historische wandeling: een rondje Sint-Martinus
Op zaterdag 24 en zondag 25 september vond de jaarlijkse historische wandeling plaats, beide dagen om 13.30 uur en om 15.30 uur. De locatieraad van de Sint-Martinus was zo vriendelijk geweest voor die gelegenheid de kerk te openen, zodat het mogelijk was daar van een flink stuk Hooglandse kerkgeschiedenis kennis te nemen. De wandeling zelf was maar kort: van de parkeerplaats van Leo’s Oord naar de Sint-Martinuskerk en via de tuin van de pastorie en het kerkhof naar Leo’s Oord. Duizend jaar kerkgeschiedenis paste niet helemaal in die korte afstand en evenmin in die twee uur.

Maar geen nood en tevens een uitkomst voor de leden die de wandeling gemist hebben. In dit nummer start een serie artikelen over de geschiedenis van de R.K. kerk op Hoogland. Hierin komen alle tijdens de wandeling besproken onderwerpen aan de orde!

Coelhorst appel
Een jaar geleden (zie De Bewaarsman 2015-3) was het helaas nog niet zover, maar het gaat nu echt gebeuren! Komende winter komen de eerste bomen van de nieuwe generatie Coelhorst appelbomen beschikbaar.
Degenen die in 2014/2015 voor één of meer exemplaren hebben ingetekend hebben bij uitlevering voorrang. De intekenaren krijgen bericht zodra bekend is hoeveel er beschikbaar komen. Zij krijgen dan tevens opgave van de stuksprijs en de wijze van verspreiding. Ook gaat er meteen een volgende generatie geënt worden.