2017-2-5 Verenigingsnieuws

Van het bestuur
RUUD HOPSTER

Koninklijke onderscheiding voor Gerard Raven
Op 26 april hebben ons erelid Gerard Raven en zijn vrouw Ans beiden een Koninklijke onderscheiding ontvangen: ze werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gerard was o.a. een van de medeoprichters van de Historische Kring in 1995 en hij was 20 jaar hoofdredacteur van De Bewaarsman. Het bestuur van de Historische Kring Hoogland feliciteert Gerard en Ans van harte met deze onderscheiding.


V.l.n.r.: Gerard Raven, Ans Raven en burgemeester Luca Bolsius (foto Peter Kok)

Algemene ledenvergadering
Op 21 april vond de jaarvergadering van de Historische Kring plaats in Concordia. Aftredende en herbenoemde bestuursleden waren Eefje Verbeek-van Hoorn en Peter Kok. Ook Rob Goedvolk was aftredend. Hij werd op eigen verzoek herbenoemd voor één jaar om zodoende een evenwichtiger rooster van aftreden te realiseren.

Na de pauze legde Henk van Middelaar uit hoe hij ertoe gekomen was het boek 23 april 1945, zes uur te schrijven en hoe hij de gebeurtenissen rond de schietpartij op de Schothorsterlaan op 23 april 1945 heeft kunnen reconstrueren. De boekpresentatie vond de volgende dag plaats in café De Plank waar 230 geïnteresseerden aanwezig waren.

Tenslotte vroegen Ruud Hopster en Cees van Loen aandacht voor een aantal pas ontdekte foto’s van de oude Martinuskerk en pastorie die in 1899 werden omgebouwd tot Leo’s Oord, waar de congregatie van de zusters van JMJ (Jezus, Maria en Jozef) een meisjesschool en een oudeliedenhuis opzetten. In 1910 werd dat oude Leo’s Oord vervangen door een nieuw gebouw waarvan de gevel en de kapel nu nog aanwezig zijn.

Boerenbolwerk Hoogland
Op 15 mei 2017 vond in Concordia de presentatie [FvdH2] plaats van het boek Boerenbolwerk Hoogland. De Hooglandse landbouwgeschiedenis 1887-2012, geschreven door Piet Smink.
De datum van presentatie is gekozen omdat op die dag precies 100 jaar geleden de R.K. Coöperatieve Boerenbond/ABTB werd opgericht in de meisjesschool van Leo’s Oord. Ontstaan en activiteiten van o.a. de Boerenleenbank, de Landbouwvereniging en de Lagere Landbouwschool werden uitvoerig belicht.
Tijdens de presentatie werd Piet Smink geïnterviewd door Henk van Middelaar.
Het boek is gesponsord door Bouw- en aannemingsbedrijf Schoonderbeek, Stichting Wit Gele Kruis Fonds Hoogland, ABZDiervoeding, Smink Vastgoed en Vahstal Amersfoort.
Het boek is verschenen in de Hooglandse Historische Reeks als nr. 15 en is te koop voor € 15 (voor leden gratis).


V.l.n.r.: Pet Smink, Henk van Middelaar en Cees van Loen (foto Peter Kok)

Luchtfoto’s van Hoogland
Het bestuur heeft het plan een kleine tentoonstelling samen te stellen van in Hoogland gemaakte luchtfoto’s uit de periode van voor 1970. Als u dergelijke luchtfoto’s hebt, dan zouden we die graag scannen en gebruiken op die tentoonstelling. Contact: Peter Kok/ Cees van Loen.