2017-3-3 Van de redactie

Lezersreacties op ‘Klaos en Knelis’

In De Bewaarsman van april 2017 (p. 28) is een oproep aan de lezers gedaan om een achttal woorden uit de tekst te ‘vertalen’. De redactie is verheugd over aantal en inhoud van de reacties. Het resultaat volgt hieronder.

Flusjes betekent volgens diverse lezers (Ludo Jongen, Ben en Gijs Keizer, Ria Hilhorst): zojuist, daarnet. Over verzinke bestaat minder eenstemmigheid want dit woord wordt door Ben Keizer als een krachtterm betiteld (als: potdorie, verdikkeme), terwijl Gijs Keizer aangeeft dat het ‘begrepen’ betekent. Het woordje slecht is het enige waarvan Ben Keizer niet met een ‘vertaling’ aankomt. Wulf van Loenen denkt dat het in de context ‘net als ik’ betekent. Ria Hilhorst is dat met hem eens. Kewan maior is volgens Gijs Keizer hetzelfde als: ‘kom maar’, maar Ben Keizer is het daar niet mee eens: ‘rustig maar’ is de betekenis. Dan kasseboere: volgens Ben Keizer zou dat een synoniem zijn van het wel in het ‘Het Hooglands Zakwoordenboek’ voorkomende ‘Aofboeren’: andermans meisje inpikken. Over sito zijn Ben en Gijs Keizer het wel eens: dat woordje betekent ‘direct’. Besoer: Gerard Raven geeft aan dat het een verbastering van ‘bonjour’ is. Ben en Gijs keizer volgen hem daarin. Tenslotte sneege: Ria Hilhorst denkt aan ‘stevig’. Maar Ben Keizer vraagt zich af of het niet ‘gezond’ betekent, terwijl Gijs Keizer het heeft over ‘fris(se)’.

Het is duidelijk dat het laatste woord over alle betekenissen nog niet gezegd is. En als er lezers zijn die alsnog hun zegje willen doen over de betekenis van deze woorden: schrijf naar de redactie!