2018-3-3 In Memoriam Eduard van Groenestein

door CEES VAN LOEN

Op 24 oktober jl. overleed na een slepende ziekte onze archivaris Eduard van Groenestein. Hij meldde zich in 1998 aan bij de Historische Kring Hoogland en droeg bijna twintig jaar zorg voor onze collectie. Daarbij ging hij nauwgezet en accuraat te werk. Bezoekers aan het archief werden genoteerd en nieuw ingebrachte documenten, foto’s of objecten kwamen in het notitieboek met omschrijving en naam van de schenker. De rubriek Aanwinsten van het documentatiecentrum was en is nog steeds een vast onderdeel van ons verenigingsblad De Bewaarsman. Na de verhuizing van ons archief van De Bik naar De Neng kon de collectie opnieuw worden ingericht en overzichtelijker gerangschikt. Bij de jaarlijkse presentatie van de vereniging in de kraam op het Dorpsfeest Hoogland was hij altijd present. Eduard was zeer belezen en had een brede belangstelling voor de wereld om zich heen. Er was weinig waar hij niet over kon meepraten. Zijn verzameling boeken was vermaard, zijn huis te klein om zijn collectie te herbergen. Voor zijn vele sociale en kerkelijke activiteiten werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en ontving hij de Pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice.

Het bestuur van de Historische Kring Hoogland wil hem bedanken voor de vele uren, die hij heeft besteed aan het beheer van het archief. Hij was twintig jaar lang een vaste waarde binnen onze vereniging. Daaraan is nu een einde gekomen, het is niet anders. Ons medeleven gaat uit naar zijn naasten en de mensen om hem heen, die zich voor hem hebben ingezet.