2021-1-5 Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws
Van het bestuur

RUUD HOPSTER

Over dat wat uitgesteld wordt en dat wat doorgaat

Op 27 februari 2020, nèt voordat het land in een intelligente lockdown ging, vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze Historische Kring plaats in Concordia. Vooral het tweede deel van die avond met de filmfragmenten over de verzetsman Gerrit Kleinveld en de intense en betrokken reacties daarop van de aanwezigen doet je beseffen wat we nu missen.
Het afgelopen jaar is ons archief in De Neng eerst gesloten geweest, dan weer tijdelijk open met beperkingen en nu weer gesloten. Informatieve bijeenkomsten en de jaarlijkse historische wandeling werden uitgesteld.
Op dit moment, begin februari, is nog niet duidelijk wanneer we weer wat meer ruimte krijgen voor activiteiten. Let op onze website voor nieuwe informatie inzake openingstijden van het archief. Voorlopig moeten we ons troosten met de ambivalente gedachte dat we historische tijden meemaken.

Gelukkig zijn er ook verenigingsactiviteiten die doorgaan. Ook al is ons archief dicht, als u historische documenten of voorwerpen hebt, die u wilt afstaan aan de Historische Kring, dan kunt u contact opnemen met Cees van Loen of Peter Kok. Zij nemen ze graag in ontvangst. En digitaal krijgt onze vereniging in deze tijd steeds meer vragen over personen, plaatsen en gebeurtenissen uit het verleden van Hoogland. Die proberen we zo snel en goed mogelijk te beantwoorden.

De redactie van De Bewaarsman werkt gelukkig ook gewoon door en zo verscheen ons blad op de gebruikelijke tijdstippen. Ook de bezorging van die 560 exemplaren in Hoogland en omgeving door een aantal leden verliep zonder problemen. Als dank voor hun inzet ontvingen zij een koffiebeker met het embleem van de Historische Kring Hoogland.

Een historische koffiebeker (foto Peter Kok).

In december ontvingen de leden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van onze vereniging een exemplaar van de weekkalender 2021 met historische wetenswaardigheden uit de gemeente Hoogland, een pleister op de wonde dat we dat jubileum niet met ledenbijeenkomsten konden vieren. Peter Kok heeft nog wat kalenders beschikbaar voor gegadigden, € 7,50 per stuk zo lang de voorraad strekt. Het bestuur beraadt zich nog op de wijze waarop de statutaire verplichting tot het presenteren van een jaarverslag en de financiële verantwoording over 2020 gestalte kan krijgen.

De Weekkalender 2021 ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vereniging
De kalender werd in het algemeen zeer positief ontvangen door de leden. Blij verrast dat er zoveel te melden viel uit de rijke geschiedenis van Hoogland. Een aantal leden regelde nog snel wat extra kalenders als cadeautje voor de feestdagen. En Geurt Hilhorst vroeg toestemming om op Hooglanderveen Hub dagelijks de betreffende dagtekst te plaatsen. Sindsdien is die tekst daar te lezen, compleet met een passende foto. Ook Hooglandsamen.nl zet dagelijks de tekst op hun site.

Piet Smink maakte ons erop attent dat enkele dagteksten niet juist waren. In de tekst van 3 april 1965 moet Cees Hilhorst veranderd worden in Toon Hilhorst van Krachtwijk. En in de tekst van 19 juni 1962 wordt gesuggereerd (‘Er wordt gezegd …’) dat Cees Hilhorst als gemeenteraadslid en latere wethouder invloed zou hebben gehad op de naamsverandering van Kockboersteeg in Emiclaerseweg. Cees Hilhorst werd echter pas in 1966 raadslid en wethouder en zijn huis aan de Emiclaerseweg werd pas in 1969/1970 gebouwd. Dat laat maar weer eens zien hoe belangrijk het is feiten te onderscheiden van meningen.

Bij 29 december ontbrak een gebeurtenis omdat er zich op die dag sinds het jaar 777 in Hoogland niets memorabel zou hebben voorgedaan. Nou, daar wist Piet Smink wel een oplossing voor. Hij stelde voor om bij 29 december 1969 het bericht te vermelden dat minister Beernink van Binnenlandse Zaken in het kader van de voorgenomen opheffing van de gemeente Hoogland zich die dag persoonlijk kwam oriënteren. De gemeenteraad van Hoogland kreeg daarbij de gelegenheid om zijn opvattingen over dit voornemen kenbaar te maken. Tijdens dit bezoek werd de minister een voorontwerp van wet aangeboden om te komen tot een Openbaar Lichaam Gewest Eemland om een opheffing van de gemeente Hoogland af te wenden.

Heel alert reageerde Guido Delahaye op 29 december 2020. Hij stelde voor om die dag als gedenkwaardig aan te duiden door de mythe van Widoc – zijnde Weede in Hoogland – nu eens en voor altijd uit de geschiedenis te schrappen. Hij citeerde daarbij uit publicaties van zijn vader Albert Delahaye, verbonden aan het archief van Nijmegen en later aan dat van West-Brabant. Delahaye meende – tegen de gebruikelijke wetenschappelijke inzichten in – dat de oorkonde waarbij Karel de Grote tijdens zijn verblijf in Nijmegen in 777 het  domein Lisiduna (Leusden) en vier daaromheen liggende foreesten (Fornhese, Widoc, Hengistcote en Mocoroth) aan bisschop Willibrord van Utrecht schonk (zie de kalendertekst van 8 juni waar die gebeurtenis genoemd wordt) helemaal niet over Nederland gaat, maar over Noord-Frankrijk. Leusden zou toen helemaal niet hebben bestaan en archeologische sporen in Oud-Leusden zouden pas uit de 11e en 12e eeuw stammen. En zo wordt een stuk geschiedenis van Noord-Nederland van voor het jaar 1000 overgeplaatst naar Noord-Frankrijk. Het bestuur van de Historische Kring Hoogland deelt de opvattingen van Delahaye niet. In de jaren zeventig en tachtig kreeg Delahaye felle kritiek van conventionele historici en historisch-geografen en sindsdien heeft men het er maar bij gelaten. Voor geïnteresseerden in deze discussie is er voldoende te vinden op internet.