2021-2-6 Van de redactie

Van de redactie
Lezersreacties
ARIE VAN DEN HEUVEL

Oproep De Naald
In De Bewaarsman no 1, april 2021, staat op blz. 34-42 het artikel van Henk
van Middelaar over De Naald. Naar aanleiding daarvan vraagt Peter Kok aan-
dacht voor het volgende. In de loop der jaren zijn wijzigingen aangebracht op
de gedenknaald. Medio 1993 zijn data-wijzigingen aangebracht bij de slacht-
offers Tijmense. Deze wijzigingen zijn met het oog waar te nemen.
Op de een na onderste regel op de gedenknaald zie je, zoals op de foto is te zien,
de naam R. V.D. GEER. Maar waarom?

De naam R. v.d. Geer op De Naald (foto Peter Kok Kzn).

Volgens de overlijdensakte, maar ook zijn geboorteakte, heet hij Hermanus van
de Geer. Vandaar de oproep “wie weet waarom en wanneer deze wijziging is
aangebracht?” Gaarne jullie reactie aan Peter Kok via e-mail: phkok@planet.nl
of telefoonnummer: 033-4550874.

Oproep RK Drankbestrijding Hoogland 1904-1935
Piet Smink vraagt aandacht voor het volgende. Tussen 1904 en ongeveer 1935
is in Hoogland De Roomsche Drankweer actief geweest. Piet wil proberen een
artikel te schrijven over het reilen en zeilen van deze Drankweer. Hij is sinds
april 2019 bezig met het verzamelen van informatie en (foto)materiaal over de
RK Drankbestrijding in de Hooglandse St. Martinusparochie.
Bij de RK Drankbestrijding Hoogland waren o.a. de volgende verenigingen betrokken:
• het Kruisverbond voor mannen vanaf 16 jaar;
• de Jongensbond “De Jonge Wacht” voor jongens van 12 tot 16 jaar;
• de Mariavereeniging voor vrouwen vanaf 16 jaar;
• de Meisjesbond St. Agnes voor meisjes van 12 tot 16 jaar;
• de St. Annavereeniging voor jongens en meisjes tot 12 jaar met hun ouders.

Van deze verenigingen zijn helaas geen documenten, zoals bijvoorbeeld notulen, kasboeken,
ledenlijsten, lidmaatschapsbewijzen, overzichten van bestuursleden, bewaard gebleven.
Piet heeft tot nu toe vooral informatie uit kranten uit die periode gehaald, maar die informatie
is niet compleet. Daarom is zijn hoop gevestigd op Hooglanders die in een oude “schoenendoos”
nog informatie heb- ben, welke hij zou kunnen gebruiken. Zo is hij ook op zoek naar insignes,
welke de leden van de vijf genoemde verenigingen verplicht waren te dragen, en naar foto’s van
onderstaande personen (bij voorkeur op een wat jongere leef- tijd):
• Manus Eggenkamp van Boelenhoef (1878-1964), de eerste secretaris van het Kruisverbond;
• Frans van Hees van Nieuwland (1846-1930), de eerste penningmeester van het Kruisverbond;
• Geertruida Brundel van de Vier Akkers (1882-1979), de eerste secretaresse van de Mariavereeniging;
• Gerbranda van Kleinwee-Schoonderbeek van de Brink/Coelhorst (1852-1939),
de eerste penningmeesteresse van de Mariavereeniging.

Dus als u thuis informatie en (foto)materiaal heeft over de RK Drankbestrijding in de Hooglandse
St. Martinusparochie, laat het Piet Smink weten. Hij is te bereiken via e-mail: prsmink@hetnet.nl
of telefoonnummer: 033-4801512.

Martinusvaandels in het teken van drankbestrijding (foto Gerard Hilhorst).

Rectificatie titel nieuwe boek van Henk van Middelaar
In De Bewaarsman van april 2021 staat op blz. 42 onderaan dat Henk van
Middelaar een boek heeft geschreven over de evacuatie van Amersfoort en
Hoogland in mei 1940. De titel is aldaar onjuist vermeld. Wilt u het boek
aanschaffen, vraag dan in boekhandels in Hoogland en Amersfoort naar zijn boek
We gingen domweg.