2022-1-3 Wie weet hier iets van?

Overval op de Margarethahoeve in 1944

RENÉ VOORBURG

In 2012 zijn de verhalen van Jaap Voorburg als themanummer uitgegeven onder de titel De koeien dachten mee… Herinneringen aan Hoogland 1930-1950 (De Bewaarsman, 18e jrg. no 1/ 2).
Op bladzijden 89-91 staat een verhaal over de boter- en kaasbrug van de Margarethahoeve.

Jaap is vorig jaar overleden. Ik heb me over zijn nagelaten schrijfsels ontfermd en probeer die nu te ordenen en te organiseren. Opvallend was één verhaal dat Jaap duidelijk nooit in een bevredigende versie heeft kunnen afronden. Dat verhaal heeft betrekking op een aantal overvallen op boerderijen in 1944. Het gaat dan over een overval op de boerderij waar zijn moeder opgroeide, Stadwijk te Eemnes, in voorjaar 1944, maar bovenal over een overval op de Margaretha- hoeve te Hoogland aan de Heideweg (Heidesteeg) op de Brand, de boerderij van zijn schoonouders, Toon van Eijden en Daatje van den Hengel. Die overval vond medio november 1944 plaats.

Bijzonder aan die overval op de Margarethahoeve is dat er, volgens de gegevens van Jaap, die avond nog twee overvallen op Hooglandse boerderijen hebben plaatsgevonden. Bij de overval op de Margarethahoeve zijn er door Toon, maar ook door kinderen en de meid, één of meerdere bekenden herkend. Ik zou dit verhaal van Jaap alsnog willen afronden. Graag zou ik daartoe contact hebben met mensen die op enigerlei wijze misschien iets weten over deze overval, of over de overvallen op de andere betrokken boerderijen, die novembernacht in 1944. Wie zat er achter deze overvallen en waarom werden deze boerderijen overvallen? Uiteraard zal ik alle informatie met de door u verlangde discretie behandelen.

U kunt contact met mij opnemen via mijn e-mailadres: voorburg@xs4all.nl