2022-1-5 Verenigingsnieuws

Verenigingsnieuws

Van het bestuur
RUUD HOPSTER

Afgelopen tijd en lopende zaken

  • De statutenwijziging is afgerond. Binnenkort staan de nieuwe statuten op de site van de Historische Kring Hoogland.
  • Via de clubactie van de Rabobank ontvingen we ruim € 700. Dank aan de bank en de leden die dat mogelijk maakten.
  • De gebruikelijke voorjaarslezing heeft het bestuur met het oog op de corona- beperkingen opnieuw uitgesteld.
  • Het bestuur beraadt zich op de gevolgen voor onze vereniging van de in 2018 ingevoerde Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Organisaties moeten duidelijk maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken, en hoe lang data worden bewaard.
  • Een stroom van vragen via digitale weg werd beantwoord: over wie waar vroeger woonde in Hoogland, over namen en de geschiedenis van boerderijen en percelen grond en over gebeurtenissen in Hoogland tijdens de Tweede Wereldoorlog.
  • De weekkalender 2021 met Hooglandse historische gebeurtenissen viel goed in de smaak. Een aantal leden van onze vereniging gebruikt de kalender opnieuw in 2022; dat dan de weekdag niet klopt vindt men geen bezwaar. Intussen wordt gewerkt aan een nieuwe versie.

De nieuwe hoofdbezorger van De Bewaarsman
Na het overlijden van Jan Tolboom op 25 oktober 2021 is Henny Roeten – de Jonge bereid gevonden het werk van Jan als hoofdbezorger van De Bewaarsman over te nemen. Zij zal zorgen voor de coördinatie van de distributie. Het bestuur is blij dat de ontstane vacature zo snel opgevuld kon worden en we wensen Henny veel voldoening bij deze voor onze vereniging zo belangrijke werkzaamheden. Met ingang van dit nummer zijn haar adresgegevens te vinden op de voor- binnenpagina van De Bewaarsman.

Peut Kreijne – tankstation Zevenhuizerstraat
Peut Kreijne werkt al enige jaren met een spaarsysteem waarbij de klant voor elke liter getankte brandstof 1 cent kan bestemmen voor een lokale vereniging of goed doel naar keuze. Sinds kort is de Historische Kring Hoogland een van de deelnemers aan dit initiatief. En we hopen nu maar dat onze leden, als ze bij Peut Kreijne tanken, hun centen willen doneren aan onze vereniging.

Ons archief in dorpshuis De Neng, Engweg 7, Hoogland is weer geopend:

  • elke eerste woensdag van de maand van 30 – 21.00 uur

–    elke derde dinsdag van de maand van 14.00 – 15.30 uur

Aangezien de corona-maatregelen kunnen wijzigen en wij derhalve openstelling van ons archief op de reguliere tijden niet kunnen garanderen, verzoeken wij u om in geval van een gewenst bezoek aan ons archief vooraf contact op te nemen met onze archivaris Peter Kok om de mogelijkheid met hem te bespreken.

U kunt hem bereiken per mail phkok@planet.nl of mobiel 0633 900 959.