Baarn

Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
 
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.

In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:
jaar nr artikel

3 Pelita: Een typisch Olielampje en het verdriet van Indië
1995 3 Keinschalig landbouwproject van de Commissie van Weldadig omstreeks 1822 ter bestrijding van de armoede
1995 3 Middeleeuws Mariabeeld in Baarnse kerk
1995 3 In gesprek met mej. C.Th.J. Hendriks
1995 3 Omgevingsonderwijs
1995 3 Honderd jaar Aloysiusschool (1)
1995 4 Cornelis Troost, meester van het Galante Tijdperk portret in ons gemeentehuis
1995 4 Enkele gegevens over de geschiedenis van kasteel Groeneveld in oorlogstijd, in het bijzonder de jaren 1938-1945
1995 4 Honderd jaar Aloysiusschool (2)
1995 4 Een prijs van naarstigheid
1996 1 De Oranjes in Soestdijk – Een Baarnse wandeling door de tentoonstelling Uit Koninklijk Bezit
1996 2 Reinhard Scherenberg, een Verlichte Baarnaar
1996 2 De Baarnse Tapijtfabriek
1996 3 De Baarnse Watertoren
1996 3 “Wie zal dat betalen..? – Geschil tussen de gerechten Baarn en Ter Eem over het onderhoud van de Baarnse Kerk (1723-1727)
1996 3 Een abt uit Baarn ontmoet Keizer Karel de Vijfde
1996 4 Het geheim van Groeneveld
1996 4 In gesprek met Joop Sterneberg
1996 1 Villa Java
1997 1 Reinhard Scherenberg in de ban van Helena van Polanen
1997 1 Het “Verkade-mannetje’ vertelt
1997 2 Joan Reynst, Heer van Drakenstein. Een portret door Karel Dujaardin
1997 2 De Baarnse Gemeenteraad tussen 1848 en 1885
1997 4 Thijmen de Ruig 90 jaar jong
1997 4 Dijkdoorbraak 1825
1997 4 Het raadsel van de verdwenen koppen
1997 33 Een Baarnse eend in een Eemdijkse bijt (huisje op hoek Noorderweg en Eemdijk 18)
1997 3 Pijnenburg, uw gevels rijzen uit de bomen met hun kruinen – Een landgoed uit de zeventiende eeuw
1998 4 Replica Baarns wachthuisje
1998 4 Twee Baarnse wapenstenen
1998 4 Uit het gemeente archief
1998 4 Een grafsteen, die vier maal verhuisde
1998 4 De eerste steen van Peking
1998 1 Van poelier tot botenbouwer en speelgoedfabrikant
1998 1 Portret van Wilhelmina van Pruisen in het Baarnse Oranje Museum
1998 3 De landelijke rijvereniging de “Eemruiters”
1998 3 De Eemsche Molen op een kaart uit de zeventiende eeuw
1998 3 De boerderij van Schouten in de Hoofdstraat
1998 3 Oranje gevoel in 1898
1998 2 J.H. Leliman (1878-1921) – Eerste “paddestoel” ontstond in Baarn
1998 2 Winkelen in Baarn anno 1912
1998 1 De Baarnse eend blijft in de Eemlandse bijt
1999 1 De “Parkgarage”aan de Amalialaan
1999 4 25 jaar Historische Kring Baarn
1999 2 Verhaal over Hendrik Hornsveld
1999 2 Domela Nieuwenhuis in Baarn belaagd
1999 2 De Parkgarage aan de Amalialaan
1999 2 Een Egyptisch graf in de Lage Vuursche (J.H. Insinger)
1999 1 Peter Wilhelm Janssen (1821-1903)
1999 1 Poppen
2000 1 Wie water deert, die water keert
2000 1 Van lettenmeijer aan de Brink
2000 4 Tumelt om Baarnse beuken
2000 1 Vier achttiende-eeuwse tekeningen van de Pauluskerk
2000 4 Een kookschrift uit de Ferdinand Huycklaan
2000 4 Hoe het Baarnse badhuis aan een haardroogsapparaat kwam
2000 4 Wandelen in de Laanstraat 5
2000 3 Drakenburg, een verdwenen Baarns Kasteel
2000 3 Bomen over Buitenzorg 2
2000 3 Wandelen in de Laanstraat 4
2000 2 Bomen over Buitenzorg 1
2000 2 Tot nut van de onderduikers
2000 2 De gevreesde stem van het water
2000 2 Wandelen in de Laanstraat 3
2000 4 Het noodziekenhuis
2001 1 Wandelen in de Laanstraat 6
2001 1 De boerderij de “Verroeste Schaar”
2001 3 De Utrechtse Paulusabdij en de Baarnse Pauluskerk
2001 3 De paardenstal van Madoera
2001 1 In het prentenkabinet van het Rijksmuseum
2001 4 Wandelen in de Laanstraat 9
2001 4 Opgeruimd staat niet altijd netjes
2001 2 Wandelen in de Laanstraat 7
2001 2 Cuno van den Steene
2001 3 Wandelen in de Laanstraat 8
2001 4 Adrianus Blankenstijn
2001 4 Cuno van den Steene (slot)
2001 3 Cuno van den Steene (deel 2)
2001 4 Soest in oude tijden
2002 1 Onderduikperikelen aan de Zandvoortweg
2002 4 Tolhuis
2002 4 Wie is de bisschop op ons stadszegel?
2002 4 “En nog zicht strekt of het hem niet deert”
2002 4 Wandelen in de Laanstraat 12 (slot)
2002 3 Mag het misschien ietsje meer zijn?
2002 3 “En nog zicht strekt of het hem niet deert”
2002 3 Wandelen in de Laanstraat 11
2002 2 Een geschiedenis van Baarn in jaartallen
2002 2 Klederdracht uit Gooi- en Eemland in Baarn
2002 2 Bevrijding van Baarn
2002 1 Jan Vermaas ‘tekende’ voor de kunstaankopen
2002 1 Achtiende-eeuwse tekeningen van Eembrugge
2002 2 Oude tekeningen van de Lage Vuursche in het Koninklijk Huisarchief
2002 2 Baarnse geschiedenis in steen
2002 1 Wandelen in de Laanstraat 10
2003 3 De Hekstijlen van Heuveloord
2003 3 Het bijzondere van het Baarnsche Bosch
2003 3 Actueel van toen
2003 3 Dirk Hornsveld, een meervoudig getalenteerd man
2003 2 Nostalgie aan de Eem
2003 2 Actueel van toen
2003 2 Lodewijk van Deyssel
2003 3 Twee titels van koningen Beatrix
2003 2 De gevelstenen van het Mesdagplein
2003 2 Arnhemse “Nijenburgh” kwam naar Baarn
2003 2 Met de professor op stap
2003 1 Scheepsmodel
2003 1 De tegels van Arie Kortenhoff
2003 1 Actueel van toen
2003 1 Het Baarnse Bevrijdingsmonument in het Amaliapark
2003 1 Anna van Hannover gaf ons het Baarnsche Bosch
2003 4 Oude waterput aan het Achterpad
2003 4 Gemengd zwemmen in Baarn
2003 4 Actueel van toen
2003 4 Venster uit de 17de eeuw
2003 4 Restauratie watertoren
2004 4 Architect A.L. van Gendt gaf Baarn een gezicht
2004 4 Baarn-Amsterdam: sinds eeuwen een hechte band
2004 1 Een foto van zestig jaar geleden
2004 2 Nijhof: een kruidenier die zomaar houthandelaar werd
2004 2 Juliana, een spontane vrouw
2004 1 Baarn in de zomer van 1892
2004 1 Dr. J.A. Vor der Hake
2004 1 Felix Timmermans in Baarn
2004 1 Archeologische vondsten uit de Baarnse bodem
2004 2 Trechterbeker-Aardewerk in Baarn
2004 3 De Vuursche zal uw tempel zijn
2004 4 Een Amsterdamse Zeepziederij en zijn Baarnse eigenaar (deel 1: de zeepziederij)
2004 3 Abram Stokhof de Jong, glazenier
2004 2 Hebben jullie niets anders te doen (een vrijdag morgen op de Oude Algemene Begraafplaats
2004 2 Jan Herman Insinger, de Egyptoloog
2005 2 Blik op de Brinkstraat (deel1)
2005 2 Ruslui in Baarn (2)
2005 1 Ruslui in Baarn (1)
2005 1 Kasteelterrein Drakenburg
2005 1 Abram Stokhof de Jong, glazenier (deel 2)
2005 2 Ïk ben een  aardige boer …”
2005 2 Zeemanspot en het Nationaal Steunfonds
2005 3 Blik op de Brinkstraat (deel 2)
2005 3 Eembrugge op een kaart van 1526
2005 3 Open Monumentendag
2005 3 De Vergulde Hand (deel 2)
2005 4 Baarnse stadsrechten
2005 4 Blik op de Brinkstraat (deel 3)
2005 4 Literaire fietsroute door Baarn
2005 4 Herinneringen aan Flora
2006 4 Het stift Elten en het huidige Baarn (deel 1)
2006 4 Kunstschilder Jim Frater (Vlissingen 1887 – Baarn 1969)
2006 4 For east is east and west is west, somtimes the twain shall meet … Een herinnering
2006 4 Blik op de Brinkstraat (deel 7)
2006 4 Her verdwenen meisje van de Berkenweg
2006 4 Chinese vazen uit de villa van Scherenberg
2006 3 Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 3)
2006 2 Blik op de Brinkstraat (deel 5)
2006 2 Een kleuterschool voor Nieuw-Amsterdam (deel2-slot)
2006 2 Actueel van toen
2006 2 Honderjaar beeldende kunst in Baarn (deel 2)
2006 3 Ans van Egdom in gesprek met Cees van de Steeg
2006 3 Blik op de Brinkstraat (deel 6)
2006 3 Bezoek aan”Hoogerwerf”
2006 1 Een kleuterschool voor Nieuw Amsterdam (deel 1)
2006 1 Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 1)
2006 1 Blik op de Brinkstraat (deel 4)
2007 1 Blik op de Brinkstraat (deel 8)
2007 1 Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 4)
2007 1 Het stift Elten en het huidige Baarn (deel 2)
2007 1 Advertentie reclame van Baarnse winkeliers
2007 1 Zeemanspot en het Nationaal Steunfonds … De  Finale
2007 4 Post, Telegraaf en telefoon in Baarn
2007 2 De Vuursche honderdvijftig jaar bij Baarn
2007 2 Lanen en wegen op en rond de buitenplaats De Eult (deel 1)
2007 2 Blik op de Brinkstraat (deel 9 – slot)
2007 2 Honderd jaar beeldende kunst in Baarn (deel 5)
2007 4 Baarn heeft een brede leescultuur… Al meer dan honder jaar lang
2007 3 Gesprek met Corrie Bleuland van Oordt
2007 4 Frits Booy in gesprek met Geurt Vervat
2007 3 De Eult (deel 2 – slot)
2008 4 Wandelend in de koninklijke bossen
2008 4 De stamboom van de muizenfamilie De Ruijter
2008 4 Muizenissen van een broodversierder
2008 4 Willem de Clerq op vakantie in Baarn
2008 4 “Bloemwaard” in de Pekingtuin
2008 1 Een ondernemende familie van stand (deel 1) – Een schets van het leven van de heer J.A.M.
Sternberg, oud directeur Conimex
2008 1 Soest en Baarn samen tegen de PTT
2008 1 Het Baarnse Bos: een bos met verborgen kwaliteiten
2008 2 Het leven van Joop Sterneberg (deel II)
2008 2 In gesprek met Jaap Meijers – Boerenleven onder de rook van Groeneveld
2008 2 Oudste gids en adresboek in Baarn
2008 3 Het Nonnenland: een stukje vergeten Hoogveen
2008 3 Mondharmonicavereniging Excelsior ruim zestig jaar oud geworden – Interview met Karel Jansen
2008 3 Naaldzicht en Landzicht: twee villa’s aan de kop van Baarn
2008 3 Van Boetzelaars naar Hippe Jurkjes – De historie van vraag en aanbod in mode in Baarn
2009 1 Herinneringen aan de oudheidkamer
2009 2 Het dagelijks leven op “t Benthuys”(deel 1): Oveer een zuinige barones die de wind eronder hield:
2009 3 Jaap Kruidenier en zijn oude begraafplaats
2009 3 Jaap Kruidenier: Dertig jaar schrijven in Baerne
2009 3 De passies van Jaap Kruidenier (1936-2007): Cultuur, Geschiedenis en Literatuur
2009 3 Hans Bronkhorst en het tijdschrift Baerne
2009 3 Hans Bronkhorst en de kunst – een impr
2009 3 Hans Bronkhorst als schrijver, vertaler en spreker
2009 1 Graven in het verleden van Baarn
2009 4 Het dagelijks leven op landgoed “t Benthuys” (deel 2)
2009 1 Werkgroep oude begraafplaats – Zorg voor een stilteplek in ons dorp
2009 1 Het tijdschrift Baerne – Eén indrukwekkende meter geschiedenis
2009 1 De geschiedenis van de historische kring (1938-1974) (deel 1)
2009 1 De geschiedenis van de historische kring (1938-1974) (deel 2)
2009 4 De geschiedenis van hotel Zeiler (deel 1)
2009 3 Elisabeth Huberta van Gogh – een mysterieuze Baarnse Dame
2009 4 Een zoektocht naar de historie van villa Euxina
2009 4 Hessenwegen: romantische bespiegelingen aan duigen
2009 4 Onbekende gevelsteen bekent kleur
2009 2 De Opstandingskerk:  een modern minument
2009 2 De zangers en zangeressen van “Cantate Domino”
2009 2 De handweverij en tapijtknoperij Edmond de Cneudt: 2
2010 2 Feest in vorstelijk Baarn
2010 4 Sloopwerken in Baarn – Drie generaties De Ruijter aan de Zantvoortweg:
2010 4 De geschiedenis van speelgoedfabriekKoda
2010 4 De geschiedenis van hotel Zeiler (deel III)
2010 3 Het incrementum – De Middelbare school van vier prinsessen
2010 3 Spelend Baarn – tentoonstelling
2010 3 De Historie van de ziekenzorg in Baarn
2010 3 Oudste gids van Baarn herdrukt
2010 3 Het rode dorp – beschermd dorpsgezicht
2010 2 Expositie mobilisatie en evacuatie 1938-1940
2010 2 Excursie Amsterdamse school
2010 2 Een onbekend kerkgebouw
2010 2 Beelden in Baarn
2010 1 Baarn 65 jaar bevrijd: 2
2010 1 In steen gebeiteld (tentoonstelling in de oudheidkamer)
2010 1 De Hooge Vuursche – een man, zijn huis en zijn vrouwen
2010 2 De geschiedenis van hotel Zeiler (II)
2010 2 School- en werktuinen in Baarn (1924-1956) – boekbespreking
2011 1 Vergeten Smeden
2011 1 Wereldtoppers in Baarn
2011 1 Een deftige velocipède club in Baarn
2011 1 De sporen van Pos, Kirchner en Frohn – Fietsen en fotograferen in fraai Baarn
2011 1 Baarnse Wilhelminavijver was een verkoopmiddel
2011 4 De oorlogsdagboeken van baron van Heerdt
2011 4 Is Napoleon wel in Baarn geweest?
2011 4 Uw voorzitter: André Mascini
2011 4 Schilderijen, grafiek en schetsen van Cor Veenstra (Baarn 1889 – Almelo 1964) in de oudheidkamer
2011 4 De slotfase van het Baarnse postkantoor
2011 4 Het Hoofdkantoor van Kreymborg in Baarn
2012 3 In memoriam Arie Twigt (Utrecht 1937 – Baarn 2012)
2012 3 Het Baarnse slachthuis
2012 3 Te Anker in Baarn
2012 3 De dagboeken van Baron Van Heerdt (III)
2012 2 De bewoners van villa Courbevoie
2012 2 Luteranen in Baarn
2012 1 De ontstaansgeschiedenis van het Baarnse carillon
2012 2 De restauratie vn de wintertuin
2012 1 “Het beste mijner paradijzen (boekbespreking)”
2012 1 Baarn in beeld in 1815
2012 1 Ziekenvervoer in Baarn
2013 4 In de voetsporen van August Janssen
2013 3 Bertus Fockens: Bakker, zeeman, de oorlogsjaren en een bijzondere vondst
2013 3 Herbestemming in Baarn
2013 3 Ad Bestman: een blinde op  politicus die het goed zag.
2013 4 Afscheid (requiem voor een vriend)
2013 4 Jan Broerze, de kunstenaar die geen concessies deed
2013 4 Van buitenplaats Zeezicht tot villa Rusthoek
2013 2 Projectontwikkeling in crisistijd –  Een villawijk in het Pekingbosch
2013 2 Jan van Jan van Teus van ouwe Cobus – Leven en werken van Jan Dorrestijn
2013 2 Noodziekenhuizen
2013 1 In Memoriam Jan Jarig van der Tol (1935-2012)
2013 1 J.C. van Epen (1880-1960)
2013 1 Graven bij de Naald
2013 1 ‘Fantopen’- De bijna vergeten lichtschilderingen van de Baarnse fotograaf Aad van de Pol
2013 1 Het failliet van Pieter van der Vliet
2014 1 Het dagboek van baron van Heerdt (slot)
2014 1 In de voetsporen van August Janssen (slot)
2014 2 De reistasch om de schouders – Reisbeschrijvingen uit de jaren 1890 tot 1892 van Bastiaan Wielenga
(1873-1949)
2014 4 De Ocrietfabriek: Beroemd en berucht
2014 4 Liefdewerk oud papier
2014 4 Jan Wilmink (1904-1981): Geen vaag idealisme, maar nuchtere zakelijkheid
2014 3 Baarn en eerste wereldoorlog: Belgische vluchtelingen en voedseltekorten
2014 2 Baarn in vogelvlucht
2014 2 De Baarnse melkfabriek
2014 3 Terugblik Historische Kring Baarn
2014 3 Teunis Pluim, 150 jaar geleden geboren
2014 3 Veertig jaar theater aan de Rembrandtlaan
2014 3 Zestig jaar bodbad de Vuursche (1954-2014)
2014 3 André Mascini, voorzitter HKB:”We zetten de deur verder open”
2014 3 65 jaar Scoutcentrum Buitenzorg, maar (officieel) al 89 jaar scouting in Baarn
2015 3 De Aloysiusschool (deel 2)
2015 3 Vuursteenvondsten
2015 3 Ieper – 100 jaar Grote Oorlog
2015 2 Baarn op de wereldzeeën
2015 4 Kaddisj voor ‘Een andere categorie’
2015 4 Vleeschhouwerij Meijers: hofleverancier te Baarn
2015 3 Van Noodkreet naar Juichkreet
2015 4 De wielerbbaan in Baarn (1897-1901) -mVerkeerde plaats, verkeerde tijd? (deel 2 en slot)
2015 2 Tesselschade Arbeid Adelt
2015 1 Herinneringsstenen
2015 1 De wielerbaan in Baarn (1987-1901)
2015 1 In memoriam Henk van Vugt (1926-2014)
2015 1 In memoriam Gerard Brouwer (1936-2014)
2015 2 120 jaar Aloysiusschool
2015 2 Opening ‘Baarn gelooft’
2016 3 Nieuw Baarnstraat 13: Een onderzoek
2016 3 De Geschiedenis van Tromplaan 1 te Baarn
2016 4 Dahliakwekerij Bruidegom, een bloeiend bedrijf
2016 4 De Baarnse Brink
2016 4 Gerbrand Faas Elias (1784-1864)
2016 3 Herdenking Watersnood 1916
2016 3 De Eembrug
2016 1 Schenking van archeologische vondsten
2016 1 Uitzicht op zee: Uitkijktoren Maarschalksbos
2016 1 Dit zijn de namen – Monument voor omgekomen Joodse Baarnaars
2016 1 Mes Délices, het huis van de schout
2016 1 Watersnood 1916
2016 2 Vervlogen verleden – de Baarnse Gasfabriek
2016 2 Sranan Gowtu in Baarm
2016 2 Expositie Kleeding & Zoo
2016 2 Het Dijkverbeterplan en de ARWE
2017 2 David Zuiderhoek, architect Gaspard de Colignyschool
2017 1 Waterput uit de 17e eeuw aan de Hoofdstraat
2017 1 Elly Meijer, een veelzijdige kunstenares die Baarnse gebouwen kleur gaf!
2017 1 Vader Hella Haasse Schreef Detectives in Baarn
2017 2 Amalialaan 39 verdwenen
2017 2 Glorieus Baarn en Lage Vuursche
2017 2 Herman Justus Kruyder, een getroebleerd kunstenaar
2017 1 Professor Doctor Johanna Westerdijk, een dame van formaat
2017 3 Metamorfoses laanstraat
2017 3 G. de Colignyschool – rectificatie en aanvulling
2017 3 Het bakhuisje van boerderij Ravenstein
2017 3 Hoofdstraat 19, de verdwenen villa
2017 3 Boekbespreking – het dikke torentje
2017 3 KPS, de voetbalclub van het paleis.
2018 1 Koffrie, een intrigerende familie(naam)
2018 1 Een vila met meer gezichten (II)
2018 1 We hebben een steen gelegd (Joodse tandarts vermoord in Baarnse Bos)
2018 1 Verhaal achter het boek (1000 jaar Baarn)
2018 4 Muziek in de villa Hoog Wolde
2018 4 Sporen van onbekend middeleeuws kasteel in Baarn
2018 3 Geboren, getogen: Caspar Huurdeman
2018 3 Bankier J.L. Pierson Sr., zijn familie en zijn landhuis Uytenbosch
2018 3 Wie was de eerste vrouw in de Baarnse gemeenteraad
2018 4 Philipp Bauknecht, expressionist
2018 2 Franz Stracké – Een begenadigd beeldhouwer
2018 2 Korenmolen de Baars krijgt opnieuw kleur – spannende speurtocht begint in de kringloopwinkel
2018 2 DOKA-Zegels (1963-1975)
2018 4 Geboren, getogen: Frank Muyser
2019 1 Geboren, getogen: Carla en Wil Blankenstein.
2019 2 Rosa Manus, feministe en vredesactiviste (1881-1942)
2019 2 De Baarnse Bibliotheek, Stichtend exempel voor Nederland.
2019 2 Geboren, getogen: Jaap Visser
2019 1 Sporen van bewoning uit de 12e eeuw
2019 1 Willemijn Prtroff – Van Gurp in oorlogstijd
2019 1 De Nederlandsche Kinderbond, Afdeling Baarn.
2019 4 Geboren, Getogen: Arnold en Henk Schimmel
2019 4 De praamgracht, turfvaart tussen Vecht en Eem
2019 4 Het Sint Anna-Gilde te Baarn
2019 4 Villa Intimis en haar bewoners
2020 1 Geboren, getogen: Teun Stein
2020 1 Weldadigheid voor Baarnse meisjes
2020 1 Monument ‘De marinier’
2020 1 Jacob Hamel (1883-1943): van Baarn begon de glorie
2020 2 Geboren, getogen: martin Hoogendoorn
2020 3 De familie Cohen en het rad van fortuin
2020 3 Geboren, getogen: Agnes Sillem
2020 3 Sporen van Meester van Dapperen
2020 2 50 jaar busvervoer Tensen in Baarn
2020 2 Volksuniversiteit Baarn 75 jaar