Boekenlijst

1 Hoogland anno 1911 op kaart, redactie
2 Geschiedenis van de provincie Utrecht, C.Dekker
3 Archeologische kroniek provincie Utrecht 1990-1991, D.R. Kok, S.G. van Dockum en F. Vogelzang
4 Door de Bank genomen. Hoogland 1896-1996, Ph. Maarschalkerweerd e.a.
5 Utrechtse biografieën, Eemland 1, G.Raven en N.van Vulpen
6 Het Hooglands Zakwoordenboek, t Hooglandt’s Genootschap
7 Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1994-1995, D.H.Kok e.a.
8 Drie generaties in schort en overall. Terugblik op een eeuw vrouwenarbeid in de landbouw, M. van der Burg en K. Lievaart
9 ‘Voor den armen alhier. ‘ De geschiedenis van vijf Utrechtse fundaties en hun vrijwoningen, R. de Kam
10 Genealogie Van ‘t Klooster te Soest, Eemnes en Hoogland, G.Pommer
11 Verzamelde inventarissen van de archieven van de polders en waterschappen ten noorden van Hoogland, M. Mijnssen-Dutilh
12 Focus op Amersfoorl. Stadsbeelden van 1900 opnieuw gefotografeerd, Gerard Raven en Agnes Witte
13 Gezagsdragers Amersfoort 1405-1795, H.Th. Hormann
14 De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk, K. Emmens
15 Ruitenbeek. Een oude hoeve in Leusden, W.Bos
16 Boerderijen in Leusden in de Middeleeuwen, J. Verduin
17 Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 1996-1997, D.H. Kok e.a.
18 Langenoord, een mesolithische vindplaats’, Mededelingen Archeologische Werk­gemeenschap Nederland, A. de Boer
19 Opgraving Holkerstraat 57-59, N Vallei en Eemland
20 Genealogie van het geslacht Pommer, A. Lindeman e.a.
21 De Oude Hoef of de Tijnshof van de Sint-Paulusabdij te Emiclaer, J.H.M. Hilhorst
22 De Kroniek. Nieuwsbriefhistorisch Amersfoort, Flehite
23 Terugblik Amersfoort Hoogland, Doomveld media, Leersum
24 De Grebbelinie. Monumentaal groen in de gemeente Leusden, R. Vroon-Roubos
25 Jubileumbundel Van Baerne tot Baarn, R.l. van der Maal en Y. van den Akker
26 Verzamelde inventarissen van de archieven van de dijk- en polderbesturen onder Eemnes 1681-1864 M. Mijnssen-Dutilh
27 Vathorst. Portret van een landschap, C. Meslier en A. Salverda
28 Vragen over vroeger. Handleiding voor het maken van historische interviews, I.Hagen
29 Kerk in zicht. Gids voor lokaal kerkhistorisch onderzoek in de provincie Utrecht, H.L.Ph. Leeuwenberg
30 Levensverhalen. Gids voor biografisch onderzoek in de provincie Utrecht, A. Pietersma en F. Vogelzang
31 Behoud het beeld. Leidraad voor herbestemming van agrarische gebouwen, T. Blekkenhorst
32 Oud-Nijkerk, redactie
33 Dit onbebouwd en onnut land. Hoevelaken toen & nu, de Graaf en Gijsen
34 Flehite. Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 2000, Flehite
35 Het Nederlandse landschap. Een historisch- geografische benadering, S. Barends e.a.
36 Geschiedenis van de malen op het Hoogland buiten Amersfoort , C. Dekker
37 Waardestelling objecten van landelijke bouwkunst ten behoeve van het uitbreidingsplan “Vathorst” binnen de gemeente Amersfoort, D.J.K. Zweers
38 Uniek in de stad. De oudste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort, C.J.C. Broer
39 ‘Een paradijs vol weelde.’ Geschiedenis van de stad Utrecht, R.E. de Bruin, A. Pietersma e.a.
40 Archeologische kroniek 1998­1999, D.H. Kok, K. van der Graaf en F.Vogelzang
41 Familie Van de Hoef op Cattenbroeck, De Hoef, De Zielhorst (Hoogland), Bloemendalschepoort (Amersfoort), H. van de Hoef
42 De boerderij als inspiratiebron. Historisch boerderij-onderzoek 2000, E.L. van Olst
43 Soest, Hees en de Birkt. Van de achtste tot de zeventiende eeuw, J.H.M. en J.G.M. Hilhorst
44 De bemaling van de Bunschoter polders (4 en 5), A. ter Beek
45 Verhalen en Vertelsels uut Hoogland, Stichting ‘t Hooghlandt’s Genootschap
46 Genealogie familie Renkers, J.A.M. Renkers
47 Familiegeschiedenis Van Valkenhoef 1691-2001, R. van Valkenhoef, P. Smink en M. Mulder
48 De bemaling van de Bunschoter polders’ (6 en slot), A. ter Beek
49 Repertorium op de lenen van Gaasbeek …. , J.E. Kort
50 Schouten en secretarissen ten plattelande van Utrecht in 1617, W.J. Spies
51 Gepokt en gemazeld. Gids voor historisch onderzoek in de provincie Utrecht, P. ‘t Hart, G. Pouw en R. Rommes
52 Boerderij De Bosserdijk gemeentelijk monument, M. Cramer
53 Water in de Gelderse Vallei en het Eemland, K. Slaats en H. Verhorst e.a.
54 De streekdracht Hoogland, T. Smink-van Velsen en J. Uildriks-Linstra
55 De katholieke kerk in Leusden ca. 1000-ca. 1980, L. van Beckum
56 Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2000-2001, D.Kok, R. Kok en F. Vogelzang
57 Doorploegen. Gids voor historisch onderzoek naar het boerenbedrijf in de provincie Utrecht
T. Blekkenhorst, H. Renes en R. Rommes
58 Boerderijen in Amersfoort,’ Amersfoort Magazine 6:2, R. Diederiks en M. Cramer
59 Het boerderijenboek, P. van Cruyningen e.a
60 Het verhaal van het boerenleven. Van boer naar agro-toeristisch ondernemer, I. Stroucken en J.Swanenberg
61 Het boerenerf als brand­punt van natuur, landschap en cultuurhistorie, R. Leopold, 1. Stroucken en A. van der Zeijden
62 Van dorpsboerderij tot ‘Stadteland’. Tien jaar plattelandsvernieuwing vanuit de Eemlandhoeve, J. Huijgen e.a.
63 Hoogland rondom “DE MUZIEK”. 75 jaar muziekvereniging St.Caecilia, A. Davidse, G. Hilhorst en E. van Hamersveld
64 Aan de slag met het onderwijs!’ Handleiding voor historische verenigingen om samen te werken met het onderwijs, S. van Grinsven e.a.
65 Transcriptie van extract koopconditie,’ Van Zoys tot Soest 24:1, redactie
66 Middeleeuws Leusden in bisschoppelijke rekeningen, J. Verduin
67 Wegwijzers naar de tabaksplanterijen, De Kroniek. Nieuwsbrief Historisch Amersfoort 5:4, G. Boekenoogen
68 Met Pieter Pypers op stap langs de Amersfoortse Lustwarande, J.A. Brongers
69 De herontdekking van malenhoeve Ten Bosch., G. Raven
70 De eerste verenigingen van Achterveld, J. van Burgsteden
71 Wegwijzer. Gids voor het onderzoek naar verkeer en vervoer in de provincie Utrecht, D.T. Koen en J. Renes
72 De Staten in stukken. Gids voor historisch onderzoek naar het Prov. Bestuur van Utrecht na 1813, F. Vogelzang
73 Kilometers papier doorgebladerd. Overdracht van het provincie archief naar Het Utrechts Archief,’
M. Heurneman en F. Vogelzang
74 Ziekte en gezondheid in de provincie Utrecht in de 19de en 20ste eeuw, Erfgoedhuis Utrecht
75 Trots op ons Eemlandschap! Samen werken aan agrarisch natuurbeheer. Jubileumbundel vijf jaar Ark & Eemlandschap 1999-2004, J. Huijgen en B. Pijnenburg
76 De Grebbelinie. Een cultuurhistorische gids, B. Rietberg
77 De kerk die er niet zou komen, B.van der Kruk
78 Kaarten en foto’s bij de Archiefdienst, redactie
79 Vathorst. Een nieuw stadsdeel in Amersfoort. Een wereld van verschil in ontwikkeling 1995-2005,
A. Schuurman en R. Hoegen,
80 Amersfoort ’40-’45, J.L. Bloemhof en J. van der Spek
81 Tastbare tijd. Cultuurhistorische atlas van de provincie Utrecht, R. Blijdenstijn
82 Archeologische Kroniek Provincie Utrecht 2002-2003, D. Kok, R. Kok en F. Vogelzang
83 Wandelen door de geschiedenis van Leusden, G. van Leeuwen
84 Van ‘t Klooster en Van Klooster door de eeuwen heen, G.J.M. Derks, H.A. van Hees, A.W.K. van ‘t Klooster en L.F. van der Linden
85 Genealogie Pasker, E.L.W. Pasker
86 Nieuw Nederland en zijn Breuckelen, 1609-1664, A.A. Manten
87 Op zoek naar het historisch interieur. Handleiding voor onderzoek naar de materiële cultuur, M. Zeilmaker
88 ‘U vraagt’, Kroniek. Tijdschrift Historisch Amersfoort 7:3 en 4, Redactie
89 Hoogland 5 dagen Zandkruuersgat. De geschiedenis van het carnaval, Marian van Ruitenbeek e.a.
90 Bunschoten in 1832. Grondgebruik en eigendom, A. ter Beek e.a.
91 Amersfoort. Fragments of time, Carol Conover
92 Eemnes, waar ik woon, Jan Out
93 The Best of Hoogland- West. Impressies van een uniek landbouwgebied achter de Eem, Gerard van Keken
94 Klik naar het verleden. Een onderzoek naar gebruikers van digitaal erfgoed: hun profielen en zoekstrategieën, Henrieke Wubs en Frank Huysmans
95 Eemland in verandering. Ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem, Jelle Vervloet en Simon van den Bergh
96 Voskuilen, een buurtschap onder Woudenberg en Leusden, Henk van Woudenberg
97 Villa Vinkenhoef, Marjolein Boer
98 Huisnamen Hoogland (1811-1899), David Lantsheer
99 Dorpshuis De Dissel 1971­2006, Peter Bus, Dirk-Joost van Hamersveld, Gijs Keizer en Andy vd Vlasakker
100 Waard om te weten. Leemte/ijst geschiedschrijving provincie Utrecht, Mieke Heurneman
101 Reactie op de bespreking van Eemland in verandering, Jaap Voorburg
102 De zuster van Hoogland. Het Wit-Gele Kruis in een dorpsgemeenschap 1929-1983, Mieke Gerritsen-Kloppenburg
103 Amersfoort lag aan zee. Waterschapskroniek Vallei & Eem, deel I (777-1616), Margriet Mijnssen-Dutilh
104 Ons Arkemheen – Eemland. Verliefd op een levend landschap, Bart Pijnenburg en Leni Hendriks
105 Historisch jaarboek voor Amersfoort en omstreken 8 (2007), Flehite
106 Mooi van lijn en kleur. ‘De verdwenen streekdrachten van Eem tot Vecht, Livia van Eijle en Alie Klap
107 Trefwoordenlijst Genealogie, André Dumont
108 Boerderijen in Leusden in de Middeleeuwen, J.Verduin
109 Het begon in Vlissingen …1800 tot heden, J.N.Schriel
110 Het Hoogland van onze voorouders. Verhaal aan de hand van oude ansichten, Jan Carel van Dijk
111 Van Zoys tot Soest, 1)Zwarte Willem, J.Piekeman 2) Elite van Soest, M.Heurneman
112 Wandelgids Grebbeliniepad Rhenen-Spakenburg, Bert Rietberg
113 Oorlog in je achtertuin, Jan Blokker jr.
114 De Grebbelinie. Wat er nog aan herinnert. G.M.Muller
115 Repertoria op leen- en tijnshoven van de Dom en Oudmunster te Utrecht/in de Gelderse vallei. J.C.Kort
116 De Canons van Eemland en Hoogland. Wat iedereen in deze regio zou moeten weten. Mieke Heurneman
117 Alle Mussertpalen op het web. Berend Drok
118 25 Tjoepverhalen. 25 Jaar Snel Verzet. Jos van Bermmel
119 Soest in de 17e en 18e eeuw. Gerard Derks en Mieke Heurneman
120 Bespiegelingen over de familie Hilhorst. Reinier |Hilhorst
121 De Paulusabdij. Achter de muren van Utrechts oudste klooster
122 De nalatenschap van de Paulusabdij in Utrecht. Hildo van Engen en Kai van Vliet
123 Tentoonstelling Tot in de eeuwigheid. Schatten uit de Utrechtse Paulusabdij.
124 Een vallei vol water, Waterschapskroniek Vallei & Eem, Margriet Mijnssen-Dutilh
125 Oproep 19e-eeuwse kanten muts
126 Uit het leven van Maas Aartsz. Martinus van Kleinwee. P.J.van Kleinwee
127 Amersfoort: nieuw gebruik, oud gebouw
128 Historische canon van Eemnes
129 Father forgive us… Coming to terms with my tears. Mien Blom
130 Palestina, Oud Nijkerk. At van Dijk
131 Vergeten en verborgen: Emiclaer. Francien Snieder
132 Voor en door boeren? De opkomst van het coöperatiewezen in de Ned.landbouw voor WOII
133 Bouwplaat Hooglands Genootschap
134 Van stopfles tot geldla
135 Het grote boerderijenboek
136 Schatten van Amersfoort: 50 topstukken uit museum Flehite
137 Knooppunten van 40 jaar veehouderij (1955-1995)
138 Aanvullingen op uitgave Monumenten in Hoogland en Amersfoort-Noord
139 Voor en door boeren? De opkomst van het coöperatiewezen in de Ned.landbouw voor WOII
140 Meer aanvullingen op uitgave Monumenten in Hoogland en Amersfoort-Noord
141 Tweehonderd jaar katholiek lager onderwijs Amersfoort
142 De verhalen van Amersfoort; helden, heksen en heiligen van Amersfoort en omgeving
143 Gezondheidszorg in Soest
144 Belgen op de vlucht
145 Forza 50; jubileumuitgave ter ere van 50 jaar volleybalvereniging Forza Hoogland
146 Website www.utrechtaltijd.nl
147 De Hoef/Bijlerhoef, Ton Reichgelt, Flehite: historische jaarboek
148 Tastbare tijd 2.0 Roland Blijdenstijn
149 Rabobank Amersfoort Eemland, Inga van Uchelen
150 Duitse families in Eemnes, Henk van Hees
151 Soester verzetsmensen, Ton Hartman
152 De reis van de twee Antonij’s, Rond Brand
153 De mooiste korenvelden en akkers van 1924, Lia van Burgsteden
154 Watervluchtelingen: verzorgd en verguisd. Bertus Wouda
155 Adellijk begraven op Oud Leusden (3), Leusden Toen, jrg.32, nr. 2, Krijn van Otterloo
156 Soester crimineel verleden
157 Aan trouw en dapperheid
158 23 april 1945, zes uur
159 Duitse families in Eemnes
160 Achter het Valleikanaal
161 Afgemarcheerd! De ontwapening van 13.000 Duitse soldaten
162 Het verhaal van de 175-jarige Inham 1843-2018
163 Eerste resultaten van een bijzondere opgraving. Huize Kouwenhoven in Hoogland.
164 Het oudste bouwdossier van de gemeente Hoogland; Huis Ebing en andere bouwontdekkingen
165 Kroniek, Tijdschrift historisch Amersfoort, jrg. 21, nr. 3