Boeken

De onderstaande boeken/naslagwerken zijn in ons archief te raadplegen.
Openingstijden:
1e woensdag vd maand 19.30 – 21.00 uur
3e dinsdag vd maand 14.00 – 15.30 uur

125 jaar “Molen de Hoop” in Nijkerk en de 360 jarige geschiedenis van de “Appelse Molen”, 2013
20 venters op industrieel erfgoed in de provincie Utrecht – Een culhistorische verkenning, 2006
200 jaar katholiek lager onderwijs Amersfoort, 2014
25 jr SVH Volleybal, 1964-1989
25 tjoep verhalen – 25 jaar Snel Verzet, 2009
250e bedevaart naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer troosteres van de bedroefden
40 jaar Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Hoogland”
50 jaar in dienst van de kerk die ik liefheb, 1984
50 jaar Voetbalvereniging Hoogland
750 jaar ijs in Amersfoort, 2019
Aan de slag met het onderwijs – handleiding voor historische verenigingen om samen te werken met het onderwijs, 2003
Aangenaam – Kennismaking met Amersfoort
Achterveld – Vroeger tijden, 1940-1945, R.K. Kerk
Achterveld 1674-1940 Ontstaan en Groei, 2006
Afgemarcheerd, 2018
Algemene Politie-Verordening voor de Gemeente Hoogland
Alle wijken van Amersfoort
Allenig zijn is maar een wankele basis – Veluwse portretten, 1977
Alles – over het Wit Gele Kruis – Hoogland, 1964
Ambachtsheerlijkheden Hoogland en Emiclaer en Heerlijkheid Coelhorst
Ambachtsheerlijkheid Hoogland
Amerika – Pioniers en hun kleinzoons
Amersfoort
Amersfoort – Architectuur en stedenbouw 1850-1940
Amersfoort – De Hoef – Basisplan, Nieuwe ruimte voor bedrijven
Amersfoort – Stad met vele gezichten
Amersfoort 1850-1930 – Economische bedrijvigheid en sociale verhoudingen
Amersfoort ’40 – ’45 deel II
Amersfoort ’40 – ’45 (deel1)
Amersfoort en Eem; Opstellen van Wulfred Hofland, 2012
Amersfoort goed bekeken – beleidsnota en vademecum over monumentenzorg en archeologie
Amersfoort groeistad haalbaarheidsonderzoek – tweede rapport van de werkgroep regio Amersfoort, 1981
Amersfoort in cijfers 2002
Amersfoort in cijfers 2003 – onderzoek + statistiek
Amersfoort in oude ansichten
Amersfoort lag aan zee – Waterschapskroniek Vallei & Eem 777-1616, 2007
Amersfoort Noord – basisplan stadsdeel, 1984
Amersfoort Noord – het nieuwe hart van Nederland
Amersfoort Noord – Kattenbroek, Amersfoorts nieuwste woonwijk, 1990
Amersfoort Noord – Kattenbroek, Amersfoorts nieuwste woonwijk in ontwikkeling, 1988
Amersfoort Noord – Kattenbroek, Amersfoorts nieuwste woonwijk, Deelplan 1A, 1990
Amersfoort Noord – Kattenbroek, Amersfoorts nieuwste woonwijk, Deelplan 1B, 1990
Amersfoort Noord – stadspark, basisplan – een groen hart van 112 hectare, 1987
Amersfoort Noord – stadspark, Landgoed Schothorst, 1987
Amersfoort Noord – Zielhorst, basisplan, 1985
Amersfoort zo was het
Amersfoort zoals het was
Amersfoort-Noord – Zielhorst, Deelplan L en M – De inspraak
Amersfoort-Noord – Zielhorst, Deelplan N – De inspraak
Amersfoort-Noord, Plannen- plannen-plannen
Amersfoortse Courant, al een eeuw aktueel, 1987
Antiquariaat catalogus Nr: 2143
Architectuur in Amersfoort – Een overzicht van de bouwkunst na 1800
Basisplan Hoogland – inventarisatie van knelpunten, 1986
Beeld van Eemland (Over geschiedenis en volksleven van Baarn, Soest, Eemnes, Bunschoten-Spakenburg en Hoogland)
Begraafplaatsen (Stichtse monumenten reeks)
Begraafplaatsen in Amersfoort, Hoogland en Hooglanderveen
Behoud het Beeld – leidraad voor herbestemming van agrarische gebouwen
Beleidsvisie Groen Blauwe Structuur, 2004
Bestemmingsplan Amersfoort-Noord, 1983
Bij de beuk links af, 2014
Bijdragen tot de geschiedenis van Leusden tot 1811
Bodem, plant en dier
Boerderijen (Huwelijken en dopen gesorteerd op Boerderijnamen )
Boerderijen in Leusden – ontstaansgeschiedenis in de middeleeuwen
Boeren in Nederland – Geschiedenis van de landbouw (1500-2000), 2008
Boerenbolwerk Hoogland – De Hooglandse landbouwgeschiedenis 1887-2012, 2017
Boerenerven in de provincie Utrecht – Eemland en Gelderse Vallei
Bouwen met karakter – De Amersfoortse architecten, 1997
Bouwverordening voor de Gemeente Hoogland
Buitengewoon – Diversiteit en emancipatie op het platteland, 2001
Bunschoten in 1832 – Grondgebruik en eigendom (Tekst + Kaarten), 2005
Catalogus Winter 2000/2001 – Topografie/genealogie/varia
Dank je wel.. Graag gedaan (Afscheid Pater A. v. Dorst)
De “Doorneheg” door de eeuwen heen, 1982
De 13 van Hartman, 2017
De Achterveldse Bedevaart van 1737 tot 1996 naar Kevelaar
De archieven in Utrecht, 1985
De bevrijding van Hoogland door de Canadezen, 2020
De Bodebus in Gelderland Utrecht en Overijssel
De Duitsche Jodenhaat in woord en beeld, 1935
De Eembrug, 1961
De Eemlandtsche leege landen – ontginningen rond de mond van de Eem in de 12e en 13e eeuw
De familie Van den Boom komt van de tolboom in Seevenhuijsen
de flehitaan, 1975
De Gebbelinie – monumentaal groen in de gemeente Leusden
De Grebbelinie, 2014
De Heerschappij van de Proost van Sint Jan in de Middeleeuwen 1085-1594
De Hofsteden Kl. Achterveld, het Zwaantje, Kruisdijk en de Eshof
De Kamers, 2007
De Kapel van Coelhorst – Geschiedenis van hét monument van Hoogland-West
De kapel van Koelhorst op het Hoogland (ca. 1350-1843)
De Katholieke Kerk in Leusden ca. 1000 – ca. 1980
De kerk en toren van Oud-Leusden
De malen op Hoogland
De Schothorst – Structuurmodellen
De Schothorst – Structuurmodellen (bijlagen)
De Schothorst – Structuurmodellen samenvatting
De Sint Joriskerk van twaalfhonderd tot heden
De St. Martinuskerk te Hoogland – Het schilderwerk van Jan Kruijsen te Oirschot, 1935
De stamreeks van Familie van den Hoven, 1995
De stichting “De Poth” – Een lange geschiedenis in kort bestek
De streekdracht Hoogland – “Het opknappersgoed” – Patroontjes en werkwijze
De tweede Eem en de afsluiting in 1428, 2004
De Utrechtse Gemeenten in 1815, 1976
De verdwenen plekjes van Amersfoort
De Vrije Pers, 1955
De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916, 1986
De Zuster van Hoogland – Het wit gele kruis in een dorpsgemeenschap 1929-1983, 2007
Den Nieuwe Hoofd, den Ouden Hoofd, en de drie stammenreeksen van den Hoven
Die goeie ouwe tijd van ……Anna, Lissa, Jane, Lily, Jesse, Tim, Ron,en Jack ( Amersfoort)
Dijk- en polderbesturen onder Eemnes
Dit is Amersfoort
Door de Bank genomen, Hoogland 1896-1996
Door Hei en Polder
Dorpsfeest Hoogland 18 t/m 21 september 2003
Dorpsgids Gemeente Hoogland
Dorpshuis De Dissel, 1971 – 2006
Drie generaties in schort en overall – Terugblik op een eeuw vrouwenarbeid in de landbouw
Eemland – beschrijving van een weerbarstige landstreek
Eemland in verandering – ontginning en ruilverkaveling in het gebied van de Eem, 2007
Eemland schappelijk ingericht – discussienota
Eemlandse klappers deel 1 – Gereformeerde lidmaten van Amersfoort 1619-1672
Eemlandse klappers deel 10 – Huwelijken Eemnes tot 1811
Eemlandse klappers deel 11 – Dopen Baarn en de Vuursche tot 1811
Eemlandse klappers deel 12 – Huwelijken Baarn en de Vuursche tot 1811
Eemlandse klappers deel 13 – Dopen Soest tot 1812
Eemlandse klappers deel 14 – Huwelijken Soest en Isselt tot 1813
Eemlandse klappers deel 19 – Dopen RK Par. ‘t Zand Amersfoort 1710-1811
Eemlandse klappers deel 2 – Dopen R.K. Parochie Hamersveld 1695-1811
Eemlandse klappers deel 20 (1) Dopen RK Par. RK Elleboog Amersfoort 1680-1811
Eemlandse klappers deel 20 (2) Dopen RK Par. RK Elleboog Amersfoort 1680-1811
Eemlandse klappers deel 21 – Kerkelijken huwelijken Amersfoort tot 1812 (excl Geref. Gem.)
Eemlandse klappers deel 24 – Dopen Gereformeerde Gemeente Amersfoort 1579-1811
Eemlandse klappers deel 25 – Huwelijken Gereformeerde Gemeente Amersfoort 1583-1811
Eemlandse klappers deel 26 – Huwelijken Gerecht Amersfoort 1585-1811
Eemlandse klappers deel 28 – Overledenen Amersfoort tot 1811
Eemlandse klappers deel 3 – Dopen R.K. Parochie Achterveld 1674-1811
Eemlandse klappers deel 4 – Huw. Leusden en Stoutenburg tot 1811, Dopen Geref.Gem. Leusden 1789-1809
Eemlandse klappers deel 5 – Dopen R.K. Parochie Hoogland 1656-1811
Eemlandse klappers deel 6 – Huwelijken RK Par. Hoogland 1655-1811, Gerecht Hoogland 1654-1806,
Eemlandse klappers deel 6: Gerecht Duist 1626-1704, Gerecht Emmeklaar 1719-1780
Eemlandse klappers deel 9 – Dopen Eemnes tot 1811
Eemlandse Klappers: Huw Kapel Coelhorst 1764-1811, Dopen Gef. Kapel Coelhorst 1760-1811
Een aardse geschiedenis – De ABTB in dienst van boeren en tuinders 1917-1997
Een andere kijk op afvalverwerking
Een hofstede genaamd Randenbroek
Een wereld van verschil – Hooglanderveen ontmoet Vathorst, 2003
Een zeer oud en voornaam college – Geschiedenis van de malen van het Hoogland buiten Amersfoort
Emiclaer – van Heerlijckheid tot Stad, 1992
Erfenis van eeuwen, 1962
Erfgoed van Leusden – historisch Leusden in vogelvlucht, 1999
Evacuatie 1940
Familie van de Hoef op Cattenbroeck, De Hoef, Zielhorst (Hoogland) en Bloemendalschepoort Amersfoort, 2000
Familie van ‘t Klooster van Valkenhoef, 2008
Familienforschung – Ossendriver
Familieregister vanaf Wilhelmus van den Bedem en Gijsbertha Staal, 1985
Familiewapens, oorsprong en betekenis
Fauna van Hoogland-West, 1993
Feest van St. Martinus
Feestgids – Bert van Balkom 25 jaar priester
Flehite – Historisch Jaarboek voor Amersfoort en Omstreken
Flehite 1878-2003 Geschiedenis van een Vereniging en een Museum, 2005
Flehite Amersfoort 1979
Fondslijst 1995-2
Foto-Atlas Utrecht, 1989
Gaan door tere duisternis, 1991
Gedenkboekje aan het 100 jarig bestaan van het kerkgebouw te Hoogland (NH Kerk)
Gedenkschrift – bij gelegenheid van het 12 1/2 – jarig bestaan der Sint Joseph-Parochie te Hooglanderveen, 1930
Gedragsdragers Amersfoort 1405-1795 (historische toegangen van de gelderse vallei – deel 18)
Gemeenschapsstudie Hoogland
Gemeente Amersfoort Structuurplan Stadsuitbreiding, 1983
Gemeente Amersfoort struktuurplan stadsuitbreiding – deel 4 uitwerking tot ontwerp-struktuurplan, 1981
Gemeente Amersfoort Struktuurplan Stadsuitbreiding – Voorontwerp deel 1 tekst, 1980
Gemeente Amersfoort Struktuurplan Stadsuitbreiding – Voorontwerp deel 2 kaarten, 1980
Gemeente Atlas van Nederland – zesde deel: Utrecht
Gemeente Duist, de Haar en Zevenhuizen – Kadastrale legger 1832
Gemeenteatlas van de provincie Utrecht 1868
Genealogie – kwartaalblad van het bureau voor genealogie, 2007
Genealogie Pasker, 2005
Genealogie Tolboom – Tolboom komt van de boom van de tol van Seevenhuijsen, 1990
Genealogie van Vulpen – De nakomelingen van Joannes (Jan) Janze, uit Hoogland
Genealogisch onderzoek in Amersfoort – 1993
Genealogisch onderzoek in Amersfoort – 1994
Genealogische bronnen – syllabus, 1991
Gesamtkatalog 1995/1996
Geschiedenis van de provincie Utecht tot 1528
Geschiedenis van de provincie Utecht van 1528 tot 1780
Geschiedenis van de provincie Utecht vanaf 1780
Gids voor de parochie van de H. Martinus te Hoogland
Gids voor genealogische onderzoek in Nederland
Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland
Gids voor nieuwe inwoners
Groeistad? – haalt amersfoort 1984?, 1981
Groeistad? Nee! – Waarom de groeistadgedachte slecht onderbouwd is., 1977
Groot-Nederlands Boerenboek
Heb je stem of niet zing een vroolijk lied
Hedendaagse tekeningen van Amersfoort e.o., 1975
Heel het erfgoed – erfgoeddag 2003
Herinneringen evacuatie 1944-1945
Herlevend Verleden (diverse kwartierstaten, 1990
Het Archief van de Malen, 1898
Het boerenpaard, de laatste omgang
Het Centraal Bureau – een coöperatief krachtveld in de Nederlandse Landbouw 1899-1949
Het Eemland 1 – levensbeschrijvingen van bekende en onbekende Eemlanders
Het Erfgooiersgeslacht Krijnen – Familiegeschiedenis en Genealogie, 1997
Het gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort
Het gerecht van Hooglandt – excerpten van protocollen 1690-1796
Het Hooglands Zakwoordenboek – tuunekruupertje (3e druk) 2003
Het Hooglands Zakwoordenboek (1e druk)
Het inwoner-tal van Eemland ca. 1500 (overdruk jaarboekje “Oud-Utrecht” 1966)
Het leven van Evert – In de luwte van de snelweg, 1985
Het Nederlandse landschap – Een historisch-geografische benadering
Het paradepaard van Hoogland – 50 jaar paardensport
Het stadhuis-complex van Amersfoort
Het Stoomgemaal Hertog Reijnout 1986-2011, 25 jaar voor elkaar met elkaar, 2011
Het Utrechts Landschap – natuurlijk hart van Nederland, 1990
Het verhaal van de 175-jarige Inham, 2018
HIK – 100 jaar Sint Joseph kerk Hooglanderveen, 2018
Historische Atlas Gelderland
Historische Atlas Utrecht, 1989
Historisch-geografisch onderzoek Hoogland-West, 1993
Hoevelaken – Dit onbebouwd en onnut land
Hoevelaken 1132-1982
Holland en rond de IJsselmonding
Honderd Jaar Landbouw mechanisatie in Nederland
Honderd jaar Zusters van Sint Jozef, 1978
Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein 1836-1961
Hoogheemraadschap van de Bunschoter Veen- en Veldenrijk
Hoogland 100 jaar Martinuskerk – Een wis hooi achter de weezeboom, 1983
Hoogland in oude ansichten
Hoogland ons dorp – Straatnamen met hun betekenis erbij en de geschiedenis van de wijk, 2007
Hoogland rondom “De Muziek”- 75 jaar muziekvereniging St. Caecilia, 2003
Hoogland, beelden die voorbijgaan
Hoogland, uw dorpsraad, 1980
Hoogland: een milieu-geografische skriptie, 1977
Hooglanderveen 50 jaar voetbal 1946-1996
Hooglanderveen en “Zandhuisje”
Hooglanderveen ons dorp – Straatnamen met hun betekenis erbij en de geschiedenis van de wijk, 2007
Hooivet – 1e lustrum, 1987
Houthakker
In de Wolken / SCW 1947-1997
In het spoor van kruis en ploeg – 50 jaren A.B.T.B., 1967
Inburgeringen in Amersfoort – burgerboeken van Amersfoort
Index namen weeskinderen Burgerweeshuis Amersfoort (1551-1835)
Informatie 1e fase – Inspraak Amersfoort-Hoogland
Informatieboekje Hooglanderveen/Vathorst
Inventaris van de archieven van de gemeente Hoogland 1644-1973
Inventaris van het archief van het Kapittel Ten Dom, 1929
Inventarissen Waterschappen – 30 waterschapsarchieven vanaf de 16e eeuw tot en met 1972
Jaarboek Centraal Bureau voor genealogie
Jaarboek Oud-Utrecht
Jaarverslag 1981 – Coberco zuivel
Jan, d’r is volk op de deel – Langs oude Veluwse hoeven, 1983
Januari-vloed 1916
Jeugd op de Schothorst
Jordanus Hoorn – een Amersfoortse kunsternaar in zijn tijd 1753-1833
Jubileummagazine v.v. Hoogland, 2006
Jubileumuitgave 50 jaar voetbalvereniging Hoogland, 1996
Kamp Amersfoort
Kamp Amersfoort in de tweede wereld oorlog, 1996
Kastelen, en zo, 2001
Keur of Politieverordeningvan het Waterschap Beoosten de Eem, 1950
Keur van het waterschap De Eem, gelegen in de gemeenten
Kijk op Utrecht, 1980
Klederdrachten – een reis langs de levende streekdrachten van Nederland
Kleve – Burg und Stadt unter dem Schan (schenking tijdens Spel Zonder Grenzen in Cardiff 1970)
Kokkerellen
Kom d’r in, de koffie is bruun
Kopiebundel (1)- Wittert van Hoogland, Ridderhofsteden en heerlijkheden
Kopiebundel (2) – College van de Malen
Kopiebundel (3) – Heerlijkheden Hoogland, Coelhorst en Emiclaer
Kuijer (Genealogie)
Kunstroute Hoogland 2013, 2014, 2018
Kwartierstaat Tolboom
Landgoed Schothorst – Centum voor Natuur- en Milieueducatie
Landgoed Schothorst – programma van eisen
Landgoed Schothorst – samenvatting programma van eisen en schetsontwerp
Landschapspad “Hoogland-West”
Leusden in 1832 – Grondgebruik en eigendom (Tekst + Kaarten)
Leusden toen en nu
Leusdense boerderijen op de kaart
Levensschets van Pieter Janse Hilhorst en Nelletje Stalenhoef
Liederen bundeltje ABTB
Maatschappelijke relevantie Kerk & Samenleving Amersfoort
Malen Hoogland deel 1 – Rekeningen van de Malen 1590-1642
Malen Hoogland deel 2 – Rekeningen van de Malen 1552-1590
Malen Hoogland deel 3 – Rekeningen van de Malen 1668-1709
Malen Hoogland deel 4 – Rekeningen van de Malen 1748-1780
Malen Hoogland deel 5 – Rekeningen van de Malen 1642-1668
Malen Hoogland deel 6 – Rekeningen van de Malen 1781-1805
Malen Hoogland deel 7 – Rekeningen van de Malen 1862-1889
Malen Hoogland deel 8 – Schouwbrieven
Markten in Utrecht – Van de vroege middeleeuwen tot nu
Met Jaap Boode naar de mannenzaal
Middeleeuws Leusden
Middeleeuwse huizen in Amersfoort
Monumenten en Amersfoort
Museum Flehite – Agenda 1993 / Tuinen in Utrecht
Museum Flehite – Agenda 1994 (incl. tekeningen van/over Hoogland)
Museum Flehite 1992
Muziekvereniging St Caecilia – Hoogland 50 (1928-1978)
Naamlijst voor de interlocale telefoondienst
Natuurkenner
Nederland hier en overzee
Nederland in vroeger tijd – Deel IX Utrecht -Regeringscolleges, gerechthoven, beschr. Stad Utrecht
Nederland in vroeger tijd – Deel VIII Utrecht – Historisch overzicht gewest Utrecht, beschr. Regeringscolleges, gerechtshove
Nederland in vroeger tijd – Deel XI Utrecht – Geïllustreerde beschrijv. van het Land van Montfoort, Eemland en het Overkwart
Nederland, wat ben je nog mooi
Nederlandsche geslachtsnamen
Nederlandse klederdrachten
Niet op z’n zondags, met catalogus van de tentoonstelling door Diek Stegeman (uitgave openluchtmuseum)
Nieuwland – het begin van een nieuw leven
Nieuwland Amersfoort
Nieuwsblad Monumentenzorg en Acheologie – Deel 1 1985-1992
Notariële akte, Statuten en Huishoudelijk Reglement (15-12-1995)
Nu zijn ze op de goede weg.. – 50 jaar ontwikkeling Hamersveld-Leusden 1945-1995
Oikeumene – Gids voor Hoogland
Oikoumene
Om niet te vergeten – De tweede Wereldoorlog herdacht in Amersfoort
Ontwerp Streekplan voor de Utrechtse Heuvelrug
Onvoltooid verleden tijd – toelichting bij stereografisch overzicht Het Polizeliches Durchgangslager Amersfoort
Oorlog in je achtertuin – verhalen van de Grebbelinie
Op reis in Nederland
Op weg naar 100 jaar Rabobank Leusden
Op zoek naar huis, straat of buurt – handleiding voor historisch huizenonderzoek
Openmonumentendag 2009 – Sint Martinuskerk Hoogland
Opkunnertjes – bloemlezing uit pastorale pennevruchten
Oranje Kruis boekje – Handleiding tot het verlenen van Eerste hulp bij ongelukken
Partijprogramma Regionale Volkspartij Hoogland
Paushuize en zijn naaste omgeving
Polders en waterschappen gelegen onder Bunschoten
Polders en waterschappen gelegen ten noorden van Hoogland
Politie verordening Gemeente Hoogland
Politieke werken
Praatpapier – ten behoeve van de inspraakprocedure voor het bestemmingsplan buitengebied I en II
Prisma van heraldiek & genealogie
Programma (t.g.v. 40-jarig jubileum Coöperatie Hoogland)
Programma overzicht Dorpsfeest
Provinciale Almanak voor Utrecht 1970/71
Provinciale Staten van Utrecht – zittingsperiode 1974-1978
R.K. Parochie Achterveld
Raad voor een Dorpsraad
Rapport aangaande verkeersstroming in het dorp Hooglanderveen
Reageer voor het te laat is (Boerderijbeschrijving tussen Schthorsterlaan en Heideweg)
Reglement op het stuk van Den Brand alsmede op de Exercitie met de brandspuit, mitsgaders op het gaan der Nachtwacht
Reglement van orde voor de vergaderingen van de burgemeester en wethouders der Gemeente Hoogland
Reglement van orde, voor de vergaderingen van de raad der gemeente Hoogland
Reglement van Politie voor de Gemeente Hoogland
Romeins Utrecht
Rooms Katholieke Parochie Achterveld – deel 1
Ruilverkaveling Eemland – Evaluatie van het ontwerpplan
Ruilverkaveling Eemland – Ontwerpplan
Schepenzegels in het Amersfoortsche gemeente Archief
Schriftspiegel – paleografische teksten van de 13e tot en met de 18e eeuw
Sententie Arbitrael van den Bunschooter Veen ende Velden-Dijck
Shell-journaal van Nederlandse bruggen
Sint Martinuskerk – Infogids: Verleden en Heden
Soest
Soest in de zeventiende en achtiende eeuw
Soli Deo Gloria – Hondertvijfenzeventig jaar kerk op ‘t Zand
Sporen van nijverheid: op zoek naar industrieel erfgoed – een handleiding
St. Caecilia-Hoogland 50 jr
Stadsbericht extra
Stadspark Schothorst
Stamboom Onderzoek voor beginners
Stamboom van de familie van Noordenburg
Stamboom van Familie van Dijk
Stamboom0nderzoek – Speuren naar het familieverleden
Statuten en Huishoudelijk Reglement
Statuten en Huishoudelijk Reglement (Coöperatie Hoogland)
Statuten en Huishoudelijk Reglement 1984
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöp. Boerenleenbank
Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Coöperatieve Raiffeisen-Boerenleenbank ‘Hoogland”W.A.
Statuten en Huishoudelijkreglement van de cooperatieve landbouwvereniging “Eemstroom”B.A. Hooglanderveen
Statuten en verzekeringsreglementen
Stichting De Poth
Straatnamen Hoogland, Hoogland , (voormalig) Nijkerk (thans Hooglanderveen, Gem. Amersfoort)
Straatnamen in Hoogland en Hooglanderveen
Straatsgewijze en alfabetische adreslijst per 1 januari 1967 (gem. Hoogland)
Structuurvisie – Hamseweg / Zevenhuizerstraat
‘t Gilde Eemland
‘t Hoogh Landt
‘t Polleboekje
Taal en leven in de Utrechtse Vechtstreek
Terugblik Mariënhof
The second Night of Hoogland (14-09-2000)
The woldwide history of Telecommunications
Toegang tot het verleden van de dorpen Ressen-Doornik, Bemmel, Haalderen, Gendt, Doornenburg en Angeren
Trots op ons Eemlandschap
Tuinen in Hoogland
U en de dorpsraad etc.
Uit het hartje van Nederland – wandelgids Amersfoort en Omstreken
Uniek in de Stad – De outste geschiedenis van de kloostergemeenschap op de Hohorst bij Amersfoort etc.
Utrecht 45-70
Utrecht door de eeuwen heen
Utrecht in beeld 1978
Utrecht in beeld 1979
Utrecht in beeld ’72
Utrecht in prent
Vakmanschap is meesterschap
Van Baerne tot Baarn
Van dorpsboerderij tot “Stadteland” – Tien jaar plattelandsvernieuwing vanuit de Eemlandhoeve
Van een Pastoor op het Hoge Land tussen de jaren 1740 en 1757 (Brieven van Pastoor Ram)
Van Flevo tot Ijselmeer
Van heuvelrug en eemvallei – natuur, historie en folklore van zuidoost-Utrecht
Van kalf tot koe
Van Kapel tot Kerk
Van Kleinwee – inleiding tot de oorsprong naar de familienaam
Van stad tot gewest
Van stopfles tot geldla
Van ‘t Klooster en Van Klooster door de eeuwen heen
Van wee bin jie d’r één – De bunschoter families van ca. 1600-1912
Vathorst – Een nieuw stadsdeel van Amersfoort in het hart van Nederland
Vathorst – Een wereld van verschil – ontwikkelingsplan
Vathorst – Een wereld van verschil, special
Vathorst – Jaaroverzicht
Vathorst – Portret van een Landschap
Vathorst Perspectief – “Ik denk in Vathorst ook veel te vinden”
Vathorst Perspectief – Bouw Winkelcentrum gestart
Vathorst Perspectief – Bouwrijp
Vathorst Perspectief – De eerste bewoners
Vathorst Perspectief – Kunst Cultuur & Samenleving
Vathorst Perspectief – Nieuwe voorzieningen
Vathorst Perspectief – Start bouw
Vathorst Perspectief – Uitkijkend naar de bron
Vathorst Perspectief – Vathorst 10 jaar
Vathorst Perspectief – Vathorst maakt het verschil
Vathorst Perspectief – Verplaatsen Verhuizen Vernieuwen
Vathorst Perspectief – Werken aan bereikbaarheid
Vathorst Perspectief – Woongenot in De Laak
Vathorst Special – Hoe bijzonder kan wonen zijn
Vathorst Special – Ontwikkelingsvisie Hooglanderveen
Vathorst Wijzer – Voorzieningen voor elkaar!
Vathorst.een wereld van verschil – kernpunten masterplan Vathorst
Veilingboekje – Openbare verkooping Landgoed “Schothorst
Verhalen en vertelsels uut Hoogland
Verkennen voor jongens
Verordening op de wijkraden en de wijkcommissies in de gemeente Amersfoort
Verre verwanten – Familiegeschiedenis dichterbij
Verzamelen in vereniging – uit de collectie van Flehite
Vier eeuwen St. Elisabeths Gast of Ziekenhuis Amersfoort (1577-1977)
Vijf bange jaren – Bunschoten en de oorlog 1940-1945
Vindplaatsen van geloof
Visie op Vathorst
Visie op Vathorst – toelichting en achtergronden
Vissen in de polder Zeldert
Voederadviezen
Volkstelling Duist ( 1850)-1857
Volkstelling Zevenhuizen 1830
Volksverhalen uit Utrecht en het Gooi
Voorontwerp van Wet tot bestuurlijke integratie in de agglomeratie Amersfoort en tot coördinatie in het beleid van de etc.
Voorouders in beeld – Stamboom en familiegeschiedenis
Voorzieningen Vathorst – ambieties en kansen
Voskuilen – een buurtschap onder Woudenberg en Leusden
Voskuilen – een buurtschap onder Woudenberg en Leusden (Genealogieën)
Vragen over vroeger – handleiding voor het maken van historische interviews
Vroege middeleeuwen op “Landgoed Schothorst”
Waard om te weten – Leemtelijst geschiedschrijving provincie Utrecht
Wandelen door de geschiedenis van Leusden
Wandelingen door Nederland (1882)
Wandelingen door Nederland (1883)
Water in de Gelderse Vallei en het Eemland
Waterschap Beoosten de Eem & ruilverkaveling Beoosten de Eem
Waterschappen gelegen op het Hoogland
Welkom in Amersfoort
Wijkraden en Wijkcommissies
Willem van Dam, geboren tekenaar, gerijpt als schilder (1895-1964)
Wouter Wouterse van Dijk – Miliciën
Zaden van Groenvoedergewassen
Zak-Atlasje van Nederland
Zangbnundel voor het Nederlandsche Leger
Zeven eeuwen Amersfoort
Zichtbaar verleden – oorlogsmonumenten in de gemeente Leusden
Zielhorst, basisplan (voorlopig ontwerp)
Zorg voor het familiearchief
Zorgen in het Veen (75 jaar St Jozef)
Zwartboek groeistad