Contactpagina

Algemeen
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons het beste per email benaderen.
Het emailadres is info@historischekringhoogland.nl

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december, bedraagt € 15,00 per jaar en wordt automatisch verlengd. Door het lidmaatschap heeft u onder andere recht op toezending van het verenigingsblad. Leden krijgen 3x per jaar het verenigingsblad De Bewaarsman toegezonden. Elke twee à drie jaar verschijnt er een uitgave in de Hooglandse Historische Reeks. Deze uitgave is in het lidmaatschap inbegrepen.

Als u zich als lid wilt opgeven of uw lidmaatschap wilt opzeggen, kan dat via email van onze ledenadministrateur Peter Kok phkok@planet.nl
Doet u dit liever schriftelijk, stuur uw bericht dan aan:
Ledenadministratie Historische Kring Hoogland
p/a Leonardo da Vincistraat 9, 3822 EH Amersfoort.

Natuurlijk kunt u ook naar ons archief in Dorpshuis De Neng komen.
Adres Engweg 7, 3828 CJ Hoogland.
Openstelling:
Elke eerste woensdag van de maand van 19.30-21.00 uur
Elke derde dinsdag van de maand van 14.00-15.30 uur.

Privacy
Persoonsgegevens, adressen en emailgegevens van leden worden uitsluitend gebruikt voor toezending van het verenigingsblad en voor berichten van de vereniging aan de leden. De gegevens worden niet aan derden beschikbaar gesteld.

Verenigingsblad De Bewaarsman
Voor onderwerpen aangaande ons verenigingsblad De Bewaarsman kunt u contact opnemen met de redactie.
Het emailadres is redactie@historischekringhoogland.nl