Eemnes

Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:
jaar nr artikel

1996 3 Wie herkent ze?
1996 4 Ìn onze serie: “Oude Eemnesser ..” (Cornelis Tijken)
1996 4 Een korte geschiedenis van de familie Bieshaar in Eemnes
1996 4 De Eemnesser Torens: Schaakstukken in het politieke spel van Bisschop David van Borgondië of niet?
1996 4 Nieuwe voorstellingen van de Film “Eemnes, 1959”
1996 3 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1996 3 Wist u dat..
1996 4 Wie doet er mee?  – Wie weet er van?
1996 4 Schenkingen H.K.E.
1996 4 Een nieuw boek in de bibliotheek
1996 4 Wie kent ze nog?
1996 3 Schenkingen H.K.E.
1996 1 Wie kent ze nog
1996 1 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1996 2 Jan Luif het 600 ste lid
1996 1 Oude graven op het R.K. Kerkhof te Eemnes
1996 1 Herinneringen – (Wouter Stalenhoef)
1996 1 In onze serie: “Oude Eemnesser ..” (A.G. van Hees)
1996 1 Wie staan er op de foto
1996 1 Eemnes en de koude oorlog
1996 3 In onze serie: Oude Eemnesser ..” (D. Strobosch-van Duijne)
1996 3 Wilhelmina Arends-Bruinekool
1996 3 Korte geschiedenis van het geslacht De Bruin in Eemnes
1996 3 Korte geschiedenis van het geslacht De Bruin in Eemnes
1996 3 Werkgroep Recent Verleden
1996 3 Wie helpt ons?
1996 3 Herinneringen
1996 3 Mevrouw Wortel 100 jaar
1996 3 In onze serie: Oude Eemnesser ..” (D. Strobosch-van Duijne)
1996 1 Schenkingen H.K.E.
1996 2 Sponsors oudheidkamer
1996 2 Wie doet ermee? – Wie weet er van?
1996 2 Schenkingen H.K.E.
1996 2 De meesten herkend
1996 2 De familie Horst
1996 2 Wie zien we hier??
1996 2 Herinneringen van Chris Roodhart
1996 2 In onze serie: “Belegen Eemnesser..” (Nel Zwanikken-Hilhorst)
1997 1 Wie wil oude Eemnessers interviewen?
1997 1 Schenkingen H.K.E.
1997 1 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1997 1 Perilelen betreffende de gerechtskamer
1997 1 Korte geschiedenis van de families Koelewijn en Manten in Eemnes
1997 1 Korte geschiedenis van de families Koelewijn en Manten in Eemnes
1997 1 Herinneringen
1997 1 Nieuw boek over Eemnes
1997 1 Provinciale archeologische kronieken
1997 1 Tentoonstelling
1997 1 In memoriam Ben van Raay
1997 1 Groeneveld geeft langzaam zijn raadsels prijs
1997 4 U schrijft toch ook een brief?
1997 4 Schenkingen H.K.E.
1997 4 Pater Wilhelmus Bartholomeus Eggenkamp S.V.D. (15-12-1910 tot 23-11-1947)
1997 4 Wie doet eer mee? – Wie weet er van?
1997 3 De SV-Eemnes
1997 3 Herinneringen (Teunis Roothart)
1997 2 Schenkingen H.K.E.
1997 2 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1997 2 Tentoonstellingen
1997 2 Computerliefhebbers opgelet
1997 2 Wie weet er meer over “Tonnetje Steken”
1997 3 Familie Meijer
1997 2 Korte geschiedenis van het geslacht Van Oostrum
1997 2 Korte geschiedenis van het geslacht Van Oostrum
1997 2 In onze serie: “Oude Eemnesser..” (Fam. Tijmen Blom)
1997 2 Oorlogsherinneringen van Joke Pot- van den Hurk (geboren in 1916)
1997 2 Herinneringen (Henk de Bakker)
1997 3 Wij  zoeken nieuwe bestuursleden voor de HKE
1997 4 Korte geschiedenis van het geslacht Eggenkamp
1997 4 Tentoonstelling van oude schoolrapporten en foto’s
1997 4 Bieshaar – Davina
1997 4 Roland Holst in Eemnes
1997 4 Herinneringen (Martha Rutgera van Weerdenburg-Stalenhoef)
1997 3 Sponsors Oudheidkamer
1997 3 Schenkingen H.K.E.
1997 3 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1997 3 De Historische Kring Eemnes kent 6 werkgroepen
1997 3 Tentoonstellingen organiseren
1997 3 Pater Wim Eggenkamp
1997 3 Schippers in Eemnes
1997 3 Baarhuisje op R.K. Kerkhof Eemnes
1997 3 Tentoonstelling over Eemnesseer schippersfamilies
1997 3 Personen die in Eemnes op en rond het water zijn overleden
1997 3 Beurtvaart op Amsterdam en Amersfoort
1997 3 Mien Fecken
1997 1 Schippersfamilie Kroes
1997 1 Een R.K. Schippersfamilie in Eemnes – De familie van Aken
1997 3 Familie Meijer
1997 3 De familie Kuiper en de watersnoodramp van 1916
1998 4 Schenkingen H.K.E.
1998 4 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1998 4 Loterij “Beatrix” bestaat 60 jaar
1998 4 Tentoonstelling “Eemnes in de kaart gekeken”
1998 4 Interview met de heer J.E. van den Hoven
1998 4 Herinneringen
1998 3 Schenkingen H.K.E.
1998 3 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1998 3 Wakkerendijk 268 en de Familie van Schie
1998 4 Nieuw boek met o.a. levensbeschrijvingen van enkele Eemnessers
1998 3 Korte geschiedenis van een derde Familie Hagen in Eemnes
1998 3 Gezocht – Computerliefhebber voor ons documentatiewerk!
1998 3 Wie herkent deze mannen bij de Eemnesser Sluis
1998 3 Auto van Dr. Holtmann in de sloot
1998 3 In onze serie: Oude Eemnesser..” (Mart Scherpenzeel)
1998 3 Herinneringen
1998 3 Korte geschiedenis van een derde Familie Hagen in Eemnes
1998 4 Korte geschiedenis van een geslacht Brouwer in Eemnes en Hilversum
1998 2 Hulp gevraagd
1998 2 Schenkingen H.K.E.
1998 1 Een kruisweg geruggevonden? – Opsporing verzocht
1998 1 Een tweede familie van ‘t Klooster in Eemnes – De Schildersfamilie
1998 1 Een tweede familie van ‘t Klooster in Eemnes – De Schildersfamilie
1998 1 Wat vroegere landmeters ons nog vertellen
1998 1 Rond Tomatuva in de Tweede Wereldoorlog
1998 1 Archeologische Kroniek provincie Utrecht 1992-1993
1998 1 Overdracht Brandweerkazerne 28 januari 1998
1998 1 Bijzondere bijeenkomst
1998 1 Interview met Chris Roothaart
1998 1 Wie kent deze mannen
1998 1 Oproep
1998 1 Herinneringen (Jan Klein / hotel Groenestein)
1998 1 In memoriam – Fred Mol
1998 2 Op bezoek bij de familie Zeldenrijk – Wakkerendijk 104 te Eemnes
1998 2 Op bezoek bij de familie Zeldenrijk – Wakkerendijk 104 te Eemnes
1998 2 Oud Eemnessers  (Clementina Maria vander Wardt-Makker
1998 2 Oud Eemnessers  (Clementina Maria vander Wardt-Makker
1998 2 Korte geschiedenis van de familie Nagtegaal
1998 2 Baarhuisje R.K. Kerkhof Eemnes
1998 1 Een uit velen! – Het verhaal van Captain Richard M. Scott
1998 2 Herinneringen
1998 1 Schenkingen H.K.E.
1998 1 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1998 2 Eemnesser Voetbalvereniging 50 jaar
1998 2 Wie doet er mee?  – Wie weet er  van ?
1999 1 Raadsels rond een huisnummer
1999 2 Herinneringen (Jan Roothart)
1999 1 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1999 1 Een nieuwe secretaris
1999 1 Nieuwe kast in de Oudheidkamer
1999 1 Interview met Jan Steenman
1999 1 Interview met Jan Steenman
1999 1 Wakkerendijk 178 en de familie Van Klooster
1999 1 Korte geschiedenis van het geslacht Jongerden in Eemnes en Huizen
1999 1 Enige bijzonderheden over het rieten dak en de bevestiging
1999 2 Korte geschiedenis van het Geslacht Van Isselt in Eemnes
1999 1 Herinneringen (IJbert Kroeskamp)
1999 1 Korte geschiedenis van het geslacht Jongerden in Eemnes en Huizen
1999 3 Korte geschiedenis van het geslacht Riggeling in Eemnes
1999 4 Herinneringen aan Stadwijk
1999 4 Herinneringen (zuid-westhoek van Eemnes ..)
1999 3 Schenkingen H.K.E.
1999 3 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1999 3 Gezocht – Informatie over kunstschilder W.F. Noordijk
1999 2 In onze serie: “Oude Eemnesser..”(De Eemnesser geitenfokvereniging “Lang Gewenscht”
1999 3 De boerderij Meentweg 47 en de bewoners
1999 2 Film Polderzielen
1999 3 Eemnesser Koeien Trofee 1999
1999 3 Een bolle  boos is immer Goos
1999 3 Interview met mevrouw G. Hagen-Dop
1999 3 Herinneringen (postkantoor van Vrouw van Velzen)
1999 2 Schenkingen H.K.E.
1999 2 Wie doet  er mee? – Wie weet er van?
1999 2 Wie wil er mee doen? – Opzetten website Historie Eemnes
1999 2 Meentweg 75 en de familie Van Beijeren
1999 2 Meentweg 75 en de familie Van Beijeren
1999 2 Korte geschiedenis van het Geslacht Van Isselt in Eemnes
1999 3 Meentweg 75: correcties op de publicatie
1999 4 Een vraaggesprek met Piet Klaasse
1999 4 Korte geschiedenis van de oudste familie van den Berg in Eemnes
1999 4 Schenkingen H.K.E.
1999 4 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
1999 4 Wakkerendijk 44a t/m 52: Stadwijk en Koetswijk
1999 4 Maria Hilhorst spreekt op Jaarvergadering
1999 4 Een vraaggesprek met Piet Klaasse
2000 3 Schenkingen H.K.E.
2000 4 Wie doet er mee? – Wie weet er van
2000 4 Gezocht: Foto van het vroegere Huis Wakkerendijk 59
2000 4 Interview met mevrouw C.J. Hage-Heijligers
2000 4 Interview met mevrouw C.J. Hage-Heijligers
2000 4 De gastvrijheid van Deken De Beer
2000 4 Historie van het Openbaar Onderwijs in Eemnes (deel 3, slot)
2000 4 Schenkingen H.K.E.
2000 4 Nieuwe tentoonstelling in de Oudheidkamer
2000 4 De verlenging van de korte geschiedenis van het  geslacht Van Isselt in Eemnes
2000 4 Reactie op het artikel over de familie Gieskens
2000 4 Herinneringen
2000 3 Wie doet er mee? – Wie weet er  van?
2000 3 6 FM en het web
2000 3 Diavoorstelling door Gijs Elsinga
2000 3 Historie van het Openbaar Onderwijs in Eemnes (Deel 2)
2000 3 Een korte geschiedenis van het geslacht Gieskens in Eemnes
2000 3 Een korte geschiedenis van het geslacht Gieskens in Eemnes
2000 3 Interview met John van den Heuvel, beelden kunstenaar
2000 4 Nogmaals de merklap van de familie Van Isselt
2000 3 Wie weet iets van het “doktershuis”- Wakkerendijk 44 en de bewoners tot 1917
2000 1 Laarderweg 38 en het gezin Hilhorst
2000 3 Herinneringen (veldwachter de Groot)
2000 1 Oproep – J. Fabius JCzn, zijn werk en zijn leven
2000 1 Nieuwe schappen in de Oudheidkamer
2000 1 Nieuw verschenen: “Van Baerne tot Baarn”
2000 1 Gezocht: Computerliefhebbers
2000 1 Schenkingen H.K.E.
2000 1 Familie Luijf – Eemnes
2000 1 Interview met mevrouw Jannetje Cozijnsen
2000 1 Herinneringen
2000 3 Zicht op Eemnes door oude afbeeldingen
2000 2 Schenkingen H.K.E.
2000 2 Nieuwe aanwinst voor HKE-bibliotheek
2000 2 Nog een Koetshuis bij Stadwijk
2000 2 Voor de liefhebber! – Boek Eemland (2) is verschenen
2000 1 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2000 2 Korte geschiedenis van het geslacht Harskamp
2000 2 In onze serie: “Oude Eemnesser..”(J. de Lange)
2000 2 In onze serie: “Oude Eemnesser..”(J. de Lange)
2000 2 Correctie i.v.m. artikel familie Luijf
2000 2 Historie van Openbaar Onderwijs in Eemnes (Deel 1)
2000 2 Herinneringen
2000 2 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2001 3 Tentoonstelling “Eemnesser volksverhalen”
2001 1 Meentwe 69/67B en de familie Van den Tweel
2001 2 Schenkingen H.K.E
2001 2 Korte geschiedenis van het geslacht Zanoli
2001 2 Wisseling van de wacht op de voorzitterspost
2001 2 Het huis Wakkerendijk 44 en de bewoners
2001 2 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2001 1 Schenkingen H.K.E.
2001 1 Herinneringen
2001 1 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2001 1 Wie heeft mijn moeder gekend?
2001 1 Smedenfamilies in Eemnes (Bangert, Plaster, Valentijn, Ten Brink, Everts, Van den Bergh, Steenman,
Hamersveld en Fakeldij)
2001 1 Smederijen in Eemnes
2001 1 Gezocht: foto’s van Huis Klassenburg – Wakkeren 142 t/m 148)
2001 1 Interview met de Eemnesser smid Jan Eek
2001 2 Interview met mevrouw Wiggerts-Hoofd
2001 3 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2001 4 Gesprek met mevrouw Johanna Huberta (Jopie) van Dijk-Klaver
2001 4 Beste vrienden en vrijwilligers
2001 4 Dirk Dot in Baarn – Uit het leven Dirk Dot (deel 2)
2001 3 Chris Roothart overleden 1960-2001
2001 2 Herinneringen
2001 2 Korte geschiedenis van het geslacht Zanoli
2001 3 Reacties i.v.m. Wakkerendijk 44 en personen
2001 2 Eemnes 650 jaar – Gezocht: foto’s van personen
2001 4 Henriëtte Liscaljet overleden (1934-2001)
2001 3 Hoofdwegen in en rond Eemnes door de eeuwen heen
2001 4 Openbaar vervoer in en rond Eemnes door de eeuwen heen (Deel1. Tot ca. 1880)
2001 3 Herfstavond
2001 3 Herinneringen
2001 3 Schenkingen H.K.E.
2001 3 Het verhaal van Dirk Dot
2001 3 Teruggevonden – Loflied op Egbertus Daemen van Wegen, Eemnesser die pastoor van Weesp werd.
2001 4 Luidklokken en uurwerken in de kerktorens van Eemnes (1)
2002 4 Ìn memoriam Adriaan Brouwer 1934-2002
2002 4 Veel belangstelling voor boek “Eemnessers door de eeuwen heen”
2002 4 Schenkingen H.K.E.
2002 4 De hellingen sprekende (gedicht)
2002 4 De uiterdijken – De gewonnen en verloren landen
2002 4 Gezocht: Brieven van Zuster Macra
2002 4 Limietscheydinge tusschen den Lande v an Utrecht en Goyland
2002 4 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2002 4 Interview Mevrouw Klazien Louwerman, wijkverpleegster in Eemnes van 1963-1992
2002 4 Uit de Kerkgeschiedenis van de Hervormde Gemeente Eemnes-Buiten (2)
2002 1 Vrienden van de Oudheidkamer
2002 4 Uit het knipselarchief van “Larensch Nieuwsblad”15-12-1917
2002 1 Bijzonder verhaal over antiquair Piet Wortel
2002 1 Gezocht: Informatie over het kleinste huisje van Eemnes Wakkerendijk 36
2002 1 Wat dacht u van een Pollepelwaai in de Eemnesser Polder?
2002 1 Gemeente Eemnes heeft haar Oud-Archief verloren
2002 1 Het verhaal van Pater Piet Butzelaar (1908-1970)
2002 1 Schenkingen H.K.E.
2002 1 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2002 1 Luidklokken en uurwerken in de kerktorens van Eemnes (2)
2002 1 Industrieel Erfgoed in Eemnes
2002 1 Openbaar vervoer in en rond Eemnes door de eeuwen heen (2) – Van ca. 1880 tot 1947
2002 1 Nog een foto en een correctie ivm dr. Weitjens
2002 2 Herinneringen
2002 2 Gezocht: Informatie over het kleinste huisje van Eemnes Wakkerendijk 36
2002 3 Het boek “Eemnessers door de eeuwen heen” verschenen
2002 2 Openbaar vervoer in en rond Eemnes door de eeuwen heen (3) – Vanaf ca.1947
2002 2 Wie doet er mee? – Wie weet er van?
2002 2 Meentweg 79 en familie De Groot
2002 2 Cadeau voor alle leden – “Binnen- en buitendijkse verhalen” geschreven door Chris Roothart
2002 3 Luidklokken en uurwerken in de kerktorens van Eemnes (3)
2002 2 Interview met meneer en mevrouw Boelsma-Glebbeek
2002 2 Het Eemnesser dialect
2002 3 Schenkingen H.K.E.
2002 3 Zeven eeuwen Hilhorst
2002 3 Portret van Twee Polders
2002 3 Uit de Kerkgeschiedenis van de Hervormde Gemeente Eemnes-Buitendijk (1)
2002 3 Wie kent wie?
2002 3 Wie doet er mee? – Wie weet er  van?
2002 4 Bestre mensen
2002 3 Eemnesser Koeien Troffee 2002
2002 1 Viering Eemnes 650 jaar stadsrechten
2002 2 HKE ook op het internet
2002 1 Reactie n.a.v. het boek van Chris Roothart
2002 1 Dank aan de Gemeente Eemnes
2002 3 Het verhaal van Pater Piet Butzelaar (1908-1970) – deel 2
2003 2 2004: Historische Kring Eemnes 25 jaar
2003 3 Het levensverhaal van Roelof Ter Braake – de laatste schippersknecht van Eemnes
2003 3 De Hervormde Kerk verbrand
2003 3 25 jaar Historische Kring Eemnes
2003 3 Correctie in artikel öude boerderijen
2003 3 Het kerkhof der gemeente Eemnes
2003 4 Bij het overlijden van Zuster Humiliana 1906-2003
2003 2 Het Eemnesser dialect
2003 4 De zusters Franciscanessen in Eemnes
2003 2 Een gesprek met Teus Blom (1921)
2003 2 Oude boerderijen geïnventariseerd
2003 2 De ramp – Overstroomingen in de Nederlanden
2003 2 Een historisch moment in eigen kring
2003 2 Leven langs de Eem
2003 2 Noodlanding in de polder
2003 3 Het Eemnesser dialect
2003 4 Uit het knipselarchief van “Larensch Nieuwsblad” december 1920
2003 4 Eemnessergezin betrokken bij watersnoodramp
2003 4 Interview met mevr. Eugenie van Ogtrop – Baronnes van Voorst tot Voorst
2003 4 Daatje van Dijk van Laarderweg 4
2003 1 Het Eemnesser dialect
2003 1 Wie doert er mee? – Wie weet er van?
2003 1 Dia-lezing Oude Boerderijen op 28 maart
2003 1 Interview met mevrouw A. de Vries-de Vries
2003 1 Koningin Wilhelmina ontstemd om de vlaggen
2003 1 De teruggave der Eemnesser kerken in de Franse tijd
2003 1 Uit het knipselarchief van 04-04-1931 – Naarden geplunderd, Eemnes verbrand
2004 3 Eemnes-Binnen
2004 3 Koe in de Wei
2004 2 Nieuwbouw Eemnes in 1972-73
2004 2 Nieuwbouw Eemnes in 1969
2004 2 Nieuwbouw Eemnes in 1967
2004 2 Nieuwbouw Eemnes in 1965
2004 2 Interview met Burgemeester de Bekker
2004 1 Het oudste Nederlandse R.K. Blindeninstituut
2004 3 Van Eemnes naar Soest en van Soest naar Eemnes
2004 3 Willem en Maartje Sluys
2004 3 Ven verkeren in Voorhout tot in Eemnes
2004 3 25 jaar HKE
2004 1 Interview met Jan Out
2004 4 Levesverhaal van Charles Louis Vermandel
2004 4 Het Eemnesser Volkslied
2004 4 Expositie van foto’s van Vermandel
2004 4 Renovatie Heinellensluisje
2005 2 Van Aken (3) in Laren en Eemnes
2005 2 Van Aken (2) in Laren en Eemnes
2005 2 Van Aken (1) in Laren en Eemnes
2005 2 Zestig jaar terug in de tijd
2005 2 Verbetering fokvee in Eemnes
2005 2 Welkoop Eemnes
2005 1 Mevrouw Hermina Ruizendaal-Schotsman (Mien)
2005 1 Huisnummers in Eemnes – onderzoek naar in Eemnes gebruikte huisnummers, periode 1813-1930
2005 1 De hervorming in 1580 in Eemnes
2005 2 Van Aken (4) in Laren en Eemnes
2005 4 De beurtschippeer  en de tolgaarder
2005 4 Korte geschiedenis van de familie Van ‘t Klooster (Van Klooster) in Eemnes
2005 4 Meelhandel en Maalderij Van (‘t) Klooster
2005 3 Boerderij Wolfsstede verandert
2005 3 Wakkerendijk 36
2005 2 Eemnesser vaart – visrechten en de pachters
2005 3 Meester Gerardus Johannes Morren
2005 3 Geschiedenis schrijven is aan de toekomst werken – interview met Teus Roodhart
2005 2 Zestig jaar terug in de tijd
2005 2 Van Aken (1) in Laren en Eemnes
2005 2 Van Aken (2) in Laren en Eemnes
2005 2 Verbetering fokvee in Eemnes
2005 2 Van achter de toren tot aan de Noordersingel (Welkoop Eemnes)
2005 2 Van Aken (4) Klompenmaker in Eemnes
2005 2 Van Aken (3) een familie in Eemnes
2005 2 Visrechten en de pachters
2006 2 Interview met Gerard Bos
2006 3 “Met genealogie de wereld rond of: Hoe de genealoog op een bijzondere manier kan helpen”
2006 2 De geschiedenis van de Openbare bibliotheek Eemnes
2006 2 De Eemnesser eendenkooi
2006 2 Correctie van artikel Eemnesser gemaal
2006 3 De oostgrens van het Gooi – De geschiedenis van de verschillende grensvakken
2006 3 Heeren en vrouwen van Eemnes
2006 3 Interview met Wiebe van de Kuinder
2006 2 Correctie van artikel Vierkante Bosjes
2006 1 Het vierkante Bosje van Eemnes – Jeugdsentiment op helaas verloren gegaan landelijk schoon?
2006 1 Gemaal Eemnes
2006 1 Geschiedenis van het Vierkante Bosje
2006 1 Jongens en het Vierkante Bosje
2006 1 Weerwoord bij “Lezing tweede Eem””
2006 1 Het verhaal van Anne Sepp
2006 1 De watermolens aan de Meentweg
2006 1 Vliegtuig neergestort naast het Vierkante Bosje
2007 3 Korte geschiedenis van het geslacht Fokken/Fokking in Eemnes en Soest
2007 3 Zestig jaar voetbal in Eemnes
2007 3 De oostgrens van het gooi (erratum)
2007 3 Wakkerendijk 160
2007 3 De Familie Fokken in Eemnes
2007 4 Een interview met Frans van Valkengoed
2007 4 Een interview met Frans van Valkengoed
2007 4 Kwartierstaat Tijs Blom Sr. (1909-1970)
2007 4 De Valse Bosjes
2007 4 Tentoonstelling: Van Dorps- naar Clusterschool
2007 4 Terugblik Juliana- en Bernhardbomen
2007 4 Willem Fokken, het neerschieten van (reactie)
2007 3 Pontjes tussen Eemdijk en Eemnes
2007 4 Kwartierstaat van Tijs Blom Sr. (1909-1970)
2007 4 De Valse Bosjes
2007 4 Tentoonstelling: Van Dorps- naar Clusterschool
2007 4 Terugblik Juliana- en Bernhardbomen
2007 4 Reactie op neerschieten van Willem Fokken
2007 2 Scholen in de Zuidbuurt
2007 2 Van Leegstand naar clustering
2007 2 De Mariaschool voor basisonderwijs, 1965-2000
2007 1 Rustig en eenvoudig – Interview met Ben van der Pol
2007 1 Meer over de Wakkerendijk 44 en Weitjens
2007 2 De Protestants Christelijke Basisschool “De Wegwijzer”van 1970-2007
2007 2 De geschiedenis van de Opfenbare Basisschool “De Zuidwend”
2007 1 Henk van der Pol liet zich niet met een kluitje in ‘t riet sturen
2007 1 Meentweg 83
2007 1 Lieu de Mémoire – De “Juliana- en Bernhardhoeve” in Eemnes
2007 2 Op weg naar de clusterschool
2007 2 Clusterschool
2007 1 Korte geschiedenis van de familie Van der Pol
2008 1 Een Eemnesserffam. Ruijter die in Blaricum terechtkwam
2008 3 75 jaar KPJ-Eemnes
2008 3 Interview met Wout Hagen
2008 4 Keartierstaat pater Wijnand van Wegen
2008 4 Kar Lammert Blom door auto aangereden
2008 3 De doop van Neeltje
2008 1 Twee tuinbeelden van Eemlust
2008 1 Interview met Rinus van der Zwaan
2008 2 Eemnes en Sir Donald Bailey
2008 2 Meentweg 125
2008 2 Een klokkenplan voor Eemnes
2008 2 Interview met Paddy Houwer-van Agtmaal
2008 2 Adriaan Gerard van Agtmaal (1887-1960)
2008 2 Johannes Gerardus (Joop) van Agtmaal (1912-1990)
2008 2 Achtergronden bij de foto’s van Van Agtmaal
2008 2 Lied bij het zilveren ambtsjubileum van burgemeester Rutgers van Rozenburg
2008 3 De naam Wiebe
2008 4 Interview met pater Wijnand van Wegen
2008 1 De fam. De Ruijter van de Baarnse muisjesfabriek
2008 1 Op zoek naar het Kerkenpad bij Eemnes-binnen
2009 3 Interview met Lammer van der Sleet
2009 3 Kroniek van Eemnes nu openbaar
2009 3 Het Banwerkboek van de Neerweg en Goyergracht (1718-ca. 1840)
2009 3 Wandelen door oud Eemnes
2009 3 Een manslag in Eemnes
2009 1 Interview met Dien Loep-van Kempen
2009 1 Dringen langs de dijk – Vijf eeuwen bevolkingsontwikkelling van Eemnes
2009 1 Tweelingen en andere meerlingen
2009 4 De families Schuijt, Samuels, Pennokius en Carbasius en de eigendommen rons Stadwijk
2009 4 De Eemnesser Boer, vroeger en nu
2009 4 Interview met Han van Oostrum: boer en jager; een leven dichtbij de natuur
2009 1 Tweelingen en andere meerlingen in Eemnes (1675-1930)
2009 2 Korte geschiedenis van de familie Van de Zwaan in Eemnes – Van kleermakers tot slagers
2009 2 Meentweg 63 te Eemnes
2009 2 De gebroeders Hilhorst Dzn: slachters sinds 1875
2009 2 Eerste fasemvan het Klokkenplan voltooid!
2009 2 De Barones
2010 1 Willem Frederik Noordijk
2010 1 Eerste ruilverkaveling bij Eemnes
2010 1 Een interview met Eddy van Ijken-zesendertig jaren onafgebroken in de gemeenteraad
2010 1 Recht in de leer? Eemnes van reformatie tot Franse tijd
2010 1 Een vechtpartij in Eemnes (19 augustus 1699)
2010 2 Chris Houwer, 1938-2010
2010 2 Tweede ruilverkaveling bij Eemnes
2010 2 Willem Frederik Noordijk (opening tentoonstelling)
2010 4 Historie van de Ocrietfabriek – deel 1
2010 4 Interview Arie Rigter
2010 4 Kwartierstaat Theo van ‘t Klooster
2010 4 Een tweede luidklok in de toren van de Nicolaaskerk
2010 2 De kunstenaar Willem Frederik Noordijk (1887-1970)
2010 2 Wim van Hamersveld: ingenieus zonder titel
2010 2 Klok- en klepelnieuws
2010 2 Na 22 jaar afscheid van Reinier Ruizendaal
2010 3 Boerderij van Van Schie en buitenplaats Groeneveld (excursie)
2010 3 De grote waai en een ‘vergeten’hofstede
2010 3 Reportage van het rijke en roerige leven van Reinier Ruizendaal
2010 3 Een diefstal in Eemnes
2010 3 De zilveren beker, brief van Pieter Corneliszoon Hooft, te dateren tussen 9 dec en 16 okt 1637
2011 4 Het levensverhaal van 2 onderduikers in Eemnes ( Elisabeth Jans-van Bregt en Fred Witsenhuijsen
2011 4 Uitgroei van Eemnes van 1930 tot 2010 – deel  1 De woonbuurten
2011 4 Afronding Klokkenplan
2011 4 Hengelsportvereniging FLEVO 50 jaar
2011 2 Interview met Leo Beekhuizen
2011 2 In memoriam Reinder Ruizendaal
2011 2 25 jaar Vrijheidsmonument (1987-2012)
2011 2 De beide Eemnessen in 1811: naar één gemeente
2011 2 Oproepen: Vierkante mutsen, Eemnesser tradities en Koninginnefeesten
2011 2 De Eemnesser korenmolen
2011 2 De familie Van Wickevoort (deel 1)
2011 3 De familie Van Wickevoort (deel 2)
2011 3 Kegelclub “De Uitspatting” bestaat 40 jaar
2011 3 Interview met Jan Manten
2012 2 Bekende dichter Gerrit Achterberg en zijn Eemnesser overgrootmoeder
2012 2 Is Napoleon nu wel of niet in Baarn, Eemnes en Laren geweest?
2012 2 Regiocanons voorr historie rond Eemnes
2012 2 Meentweg 43, Mariahoeve
2012 2 De familie Grootveld te Eemnes
2012 2 Hun “Eemnesgevoel”. Interview met Bep Gieskens en Dirk Hoek
2012 4 Infrastructuur en ontwikkeling van Eemnes 1815-1940. Deel 4: Uitbreidingsplannen na 1920
2012 4 Boedelscheidingen
2012 4 Een leven lang aan de Meentweg, dankzij een Deo et Arti-zoen! Interview Nel van der Zwaan-Post
2012 2 Infrastructuur en ontwikkeling van Eemnes 1815-1940. Deel 2: Vervoerstechnologie en
verkeersontwikkelingen
2012 1 Uitgroei van Eemnes van 1930 tot 2010 – deel  1 Bedrijven en voorzieningen
2012 1 Kwartierstaat van Antonie Petrus (Toon) Koppen
2012 1 Een interview met Toon Wortel – Van “gewoon” timmerman tot “buitengewoon” wagenmaker
2012 1 Infrastructuur en ontwikkeling van Eemnes 1815 – 1940 deel 1: Fijnmazige infrastructuur met
“stegen” en voetpaden
2012 3 Infrastructuur en ontwikkeling van Eemnes 1815-1940.  Deel 3: Groei en stilstand in voor en
tegenspoed
2012 3 Jannetje Parvé, ambachtsvrouwe van beide Eemnessen.
2012 3 Het levensverhaal van Fenna en Gerard ter Avest
2012 3 De familie Hamdorff, die voortkwam uit de Eemnesser familie Grootveld
2012 3 De familie Grootveld te Eemnes (deel 2)
2013 3 De Spaanse Griep in Eemnes
2013 3 Een leven lang Jan van Wijk
2013 3 120 jaar Eemnesser feesten – deel 2: Van Oranje-comité naar st. feestcomité Eemnes (1945-2013)
2013 3 Onthulling Eemnesser Canon in steen
2013 3 Kerkroof in Eemnes – Ruim driehonderd jaar geleden!
2013 2 De familie Van Estvelt en Eemnes
2013 2 120 jaar Eemnesser feesten deel 1: Van commissies tot Oranje-Comité (1892-1940)
2013 2 Alfons Damen, kerkelijk kunstschilder 1892-1967
2013 2 Enige indrukken van een 12-jarige
2013 4 Kraamvrouwenkoorts in Eemnes – Eind 1878 en begin 1879
2013 4 Interview met Mien Elders-Jonkman – De laatste boerin aan de Wakkerendijk in Eemnes
2013 4 De barre winter van 1962-1963
2013 2 Interview met Bert Ruizendaal)
2013 1 Infrastructuur en ontwikkeling van Eemnes 1815-1940 – deel 5: Een grensgemeente tegen het Gooi
2013 1 Jubileum Eemnesser Carnavalsvereniging De Sliertjes
2013 1 Over carnaval in historische perspectief
2013 1 Kwartierstaat Jaap Makker
2013 1 Herinneringen aan Elisabeth Bangert / tante Betje (1870-1964)
2014 1 Juf Koelewijn en de Protestants Christelijke Kleuterschool
2014 3 Houtappel
2014 4 Korte geschiedenis van het geslacht Hoofd in Eemnes
2014 4 Correcties – Interview met Theo Beijerinck
2014 0 Interview met Fie Blom-Overeem
2014 2 Verzameling Bidprentjes in de Oudkamer
2014 2 Korte Maatsweg 3 – voorheen de sluiswachterswoning
2014 2 Interview met Jan Perier
2014 2 Piet Klaasse
2014 3 Houtappel
2014 3 Interview met Theo Beijerinck
2014 3 Oplichting in Eemnes in1904
2014 4 Correctie  – interview met Jan Perier
2014 4 Wat is/was het geheim van de Volkersweg te Eemnes?
2014 1 Gevraagd: informatie over verzetsstrijder Han Jordaan
2014 0 Nieuwe Eemnesser straatnamen
2014 1 Persoonlijke herinneringen aan de barre winter van 1963
2014 1 Interview met Jos Eggenkamp-de Bruijn
2014 3 Kwartierstaat Goos Hagen
2015 2 Het verhaal van Vlasman en Buis
2015 1 Duitse families in Eemnes
2015 1 Interview met Johan van Oostrum
2015 1 Jeugdherinneringen rond het lavet
2015 1 Interview met medewerker HKE, Johan van Oostrum
2015 1 De watermolens van Eemnes (deel 1
2015 4 Een menselijk drama in 1813: Het kind van Neeltje Gertsen
2015 4 Oudste Eemnesser aller tijden overleden?
2015 4 De familie Volwerk in Eemnes
2015 3 Na 71 jaar … Een gedenkbord in de polder
2015 3 Duitse families in Eemnes – deel 2
2015 3 Interview met Tinus Post
2015 3 De watermolens van Eemnes, deel 2
2015 3 De Eemnesservaart
2015 4 Vrijwilliger in beeld – Interview met medewerker HKE Dick Beekman
2015 4 Veearts Jan van Eijden; een bekende Nederlander uit Eemnes
2015 4 Dialecten: Huizers, Eemnessers en Bunschoters
2015 4 Duitse families in Eemnes – deel 3
2016 2 Interview mat Caroline Bäcker – Beeldend Kunstenares
2016 2 De Bekker als burgemeester van Eemnes geïnstalleerd
2016 2 Eemnesser Merklappen (Deel 1)
2016 2 Speuren naar een bommenwerper in de polder
2016 2 Oost-Ned. families in Eemnes – deel 1 (Alfrink, Beking, Boog, Ten Brink, Brundel, Elburg, Hassink
2016 2 Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg  Burgervader van Eemnes 1907-1936)
2016 2 Burgemeester Rutgers van Rozenburg (Held van de Zuiderzeevloed 1916 in Eemnes
2016 2 Burgemeester Jhr. Louis Rutgers van Rozenburg (korte introductie)
2016 2 Emmy Peek-van Beijeren ( interview met HKE medewerker)
2016 1 Mennegaten aan Wakkerendijk en Meentweg – Meer dan honderd zwakke plekken in de zeewering
2016 1 Humphrey Watkin Hughes
2016 1 Kwartierstaat Antje Koppen
2016 2 In memoriam – Stef van Zanden (1938-2016)
2016 1 Levensverhaal van Jan Hendrik Otto Dop
2016 2 In memoriam – Jan van Wijk (1937-2016)
2016 3 Watersnood 1916 in Eemnes
2016 4 Watersnood 1916 in Eemnes
2016 4 Onthulling monumentenschildjes
2016 4 Jachthaven ‘t Raboes
2016 4 100 jaar Staal in café “Schippers Welvaren” – Van Koffiehuis naar  episch centrum
2016 4 Marie van ‘t Klooster-Gieskens (interview)
2016 3 Veertig jaar Sinterklaasintochten in Eemnes
2016 3 Jan Versteeg en zijn relatie tot de familie Hamdorff te Laren
2016 3 Het boerenleven in Eemnes rond 1950 – De slacht
2016 3 “Oost-Ned. families in Eemnes deel 2 (Helmich, Koelink, Krieger, Loman, van Ommen, Roosegaard)
2016 4 Oost-Ned. families in Eemnes deel 3 ( Schenk, Steenbergen, Steenhof, van Wechel, Westerhuis,
Wiggert, )
2016 4 Riek Bieshaar (nu oudste Eemnesser aller tijden)
2017 3 Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen – Deel 1
2017 2 Evert van Andel (Vrijwilliger in beeld)
2017 2 De Raboespolder (deel 2)
2017 2 Janny van Beest-Dorrestijn (interview)
2017 2 200 jr café op de plaats van “Schippers Welvaren” – 100 jr voorgangers van café Staal (1816-1916)
2017 3 Eemnes van 2000 naar 9000 inwoners (1938-2016)
2017 3 Vrijwillers in beeld – Jan Delfgou
2017 3 Waarom de namen Eemnes-Binnen en -Buiten?
2017 0 Eemnesser Merklappen – Deel 3
2017 3 Erfgooies in Eemnes
2017 2 Nieuw leven in Pieterskerk Eemnes – Geschiedenis en restauratie van “het Dikke Torientje”
2017 2 Kwartierstaat Jaap Elders
2017 4 Het boerenleven in Eemnes rond 1950 (najaar en winter)
2017 4 Over zeppelins, blimps, luchtschepen en luchtballonnen
2017 4 Brits luchtschip C26 stort neer op bakkerij Heek – Herinneringen van een eeuw geleden
2017 4 Luchtschip trekt spoor van vernieling – Opschudding in Eemnes op 13-12-1917
2017 4 Eemnesser Merklappen (deel  4)
2017 4 Gerard Hoogland over zijn vader bakker Jan Hoogland (1892-1990) / (interview)
2017 4 Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen (deel 2)
2017 1 Vrijwilligers in beeld – Marian Springer
2017 1 Een Dornier op de Driest
2017 1 De Raboespolder (deel1)
2017 1 Eemnesser Merklappen (deel 2)
2017 1 Levensverhaal van Toon Ruizendaal
2017 1 Duitse families in Eemnes (deel4) – (Bitterling, de Groot, Somercamp, Steenman, Temmerman(s),
ter Hoeven, Schimdt)
2018 4 Oostenrijkse kinderen in Eemnes 1920-1925
2018 4 Eemnes en de Eerste Wereldoorlog deel 2
2018 4 De Eemnesser vlag uit aan elk huis in 2019.  De gemeentevlag bestaat 80 jaar.
2018 4 Stormvloeden bij Eemnes tot ca. 1450
2018 4 Vrijwilliger in beeld – Jaap Frantsen
2018 4 Yad Vashem-onderscheiding voor Willem Mol en Willempje van Middendorp.
2018 4 Interview met Roel Kraefft
2018 4 Interview met Roel Kraefft
2018 4 Geschiedenis van het bakkersbedrijf Tetteroo
2018 2 Tentoonstelling “Eemnes en de eerste wereldoorlog”
2018 3 Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen. Deel 5
2018 2 Pauline Broekema rn Eemnes
2018 2 Geschiedenis van het pand Wakkerendijk 226
2018 2 Afscheidsalbum voor  burgemeester Rutgers van Rozenburg
2018 2 Vrijwiller in Beeld – Interview met Liesbeth Lemckert
2018 2 Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen
2018 3 Vrijwilliger in Beeld. Bep Hoek-Gieskens
2018 4 De bakkerswinkel in winkelcentrum “Torenzicht”
2018 3 Eemnes ontsnap aan een catastrofe. Neef van Horace Ransome bezocht crashlocatie.
2018 4 Eemnesser Arnold Raven over zijn werkzaam leven als banketbakker
2018 3 Yad Vashem-onderscheiding postuum voor Willem Mol en Willempje van Middendorp.
2018 3 Tragiek in het gezin Seghers, Belgische vluchtelingen in Eemnes.
2018 3 Belgische militairen deserteren en vluchten naar Nederland
2018 3 Pater Thomas van den Brink – Aalmoezenier der Belgen in het Gooi e.o.
2018 3 Belgische vluchtelingen in Eemnes in de periode 1914-1918
2018 3 Gijsbertus van IJken – bakker in Laren en Eemnes
2018 3 Bakkerij Eemhof 7
2018 3 Interview met Angelina van der Heiden.
2018 3 Interview met Piet van de Kuinder.
2018 3 Bakkerij op Laarderweg 44.
2018 4 Bakkers in Eemnes door de eeuwen heen. Deel 6
2018 4 Cor Kroes-Hoogeboom 100 jaar
2018 1 Herinneringen aan een truck in de woonkamer van Laarderweg 58 – Mw. Schouten met de schrik vrij
2018 1 Vrijwilligers in beeld – Bertie van Wijk-Blom
2018 1 Het boerenleven in Eemnes rond 1950 – een interview met Joop en Fie Blom – Voorjaar en zomer
2018 1 Bakkerij Kerkstraat 8-10-12
2018 1 Bakkerij Kerkstraat2 / Wakkerendijk 2
2018 1 Verzameling foto’s bebouwing Eemnes
2018 1 Eemnesser Merklappen – deel 5
2019 1 Zoon van bemanningslid luchtschip C26 bezoekt HKE – een speciale ontmoeting.
2019 1 Vrijwilliger in beeld – Piet Hilhorst
2019 1 40 jaar HKE
2019 1 Eindconclusies (bakkers)
2019 1 Kouwe bakkers
2019 1 Bakkers door de eeuwen heen.  Deel 7
2019 1 Oostenrijkse kinderen in Eemnes (1). Margaretha (Greet) Baurek, (1906-1983)
2019 4 De kleermakerij voor het Dikke Torentje in Eemnes-Binnen
2019 4 Kleermakerij op Wakkerendijk 164
2019 4 Vrijwilliger in beeld – Metha van Oostrum-Calis
2019 4 In memoriam: Huub van der Schaal,Kees van Ijken en Cor Kroes-Hoogenboom
2019 4 De ontstaangeschiedenis van Apotheek Eemnes
2019 4 Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Laren, Blaricum en Eemnes
2019 4 De erfpachtgrond van 1269 in “themenesse” – de grond van het Kapittel van Sint-Jan in Eemnes
2019 4 Voorgeslacht familie Van der Zwaan ontdekt. – Vijf generaties kleermakers
2019 4 Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (3)
2019 4 Eemnes en de Eerste Wereldoorlog (5)
2020 2 De maatboekjes van kleermaker Hendrik van Hees
2020 3 Verdwenen Eemnessers teruggevonden in Amerika
2020 3 Jubilereende verenigingen: OKE 45 jaar
2020 3 40 jr / 42 jr Eemnes
2020 3 75 jaar vrijheid – Herinneringen van Gert Bruinekool aan de Tweede Wereldoorlog
2020 3 De dode Duitser bij Jan Roodhart
2020 3 Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (6)
2020 3 Kleermakerij op Wakkerendijk 96-98
2020 0 Kleermakerij op o.a.  Wakkerendijk 11 en 15
2020 3 Aanvullingen en/of correcties op de kwartierstaat van Gerrit Hilhorst
2020 2 Kwartierstaat van Gerrit Hilhorst, alias Gart Riest
2020 2 Wim Westerhuis als Eemnesser dorpsfotograaf
2020 2 Volkstuidersvereniging “De Eemakker’ + Comité Volkskerstzang Eemnes (1979-2019)
2020 2 75 jaar vrijheid – De dropping te Eemnes op 10 en 11 april 1945
2020 2 Eemnesser onderduiker Fred Witsenhuijsen in Australië overleden
2020 2 In memoriam – Bart Nouwens (1949-2020)
2020 1 75 jaar vrijheid –  Het “journaal”van Bouke Elsinga
2020 1 Kleermakerij op Wakkerendijk 170
2020 3 Feestgedicht voor Zr. Emidia (Nel Brouwer)
2020 2 De Tweede Wereldoorlog op de boerderij van Stoutenburg, verhalend schilderij van Nettie v Nijland
2020 2 Salon Dekkers Eemnes gesloten –  Het einde van een kappersdynastie!
2020 1 De bevrijding van Eemnes in mei 1945
2020 1 Vrijwilligers in Beeld – Richard (Rich) Bon
2020 1 Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (4)
2020 1 Kleermakerij op Wakkerendijk 186
2020 2 Vermelding in nieuw boek: de dropping in Eemnes van 10 april 1945
2020 1 De Kleding van Maria Kuijer
2020 1 Jubilerende verenigingen: Schaakvereninging “Het Dikke Torentje”+ EHBO Eemnes
2020 2 Kleermakers in Eemnes door de eeuwen heen (5)
2020 2 Kleermakerij op Wakkerendijk 150
2020 2 Kleermakerij op Kleermakerij op Wakkerendijk 142-148
2020 1 Interview met Anneke van Wijk
2020 1 In memoriam – Jan Delfgou, een positief mens! (1926-2020
2020 2 Kleermakerij op Wakkerendijk 114