Hoevelaken

Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
 
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:
jaar       nr           artikel
1996      2             Berenboer Jan Tik
1996      1             Invordering van textiel
1996      1             Voorbijgangers – Herinneringen van mevrouw E. Hottinga-van der Geld
1996      1             De Heerlijkheid Hoevelaken
1996      1             Terugblikken – (mobilisatie, bezetting en bevrijding)
1996      1             Klompen uit, sloffen aan en dan naar de grote salamanderkachel – Hendrik Beitler over ziijn schooltijd
1996      2             De vader van Jan van Deuveren ..
1996      2             De kwaliteit van het onderwijs
1996      2             Uit de oude doos – Onveiligheid in Amersfoort en omstreken in de 18e eeuw
1996      2             Herinneringen van mw P.H.Th (nel) Dumon
1996      2             Huize en park Weldam in de aanbieding
1996      2             Karakteristieke foto’s van Dr. F. Klaarenbeek
1996      2             ‘t Hele dorp leefde mee met begrafenissen
1996      2             Over karsen en platte peters
1996      2             Dorpssmid Henk de Greef
1996      2             Marskramer Broekhuis
1996      2             Hoevelaken ten strijde
1997      1             Praatpaal, symbool van quasi-democratie
1997      1             Hoevelaken wordt drukste snijpunt van autostrada’s
1997      2             Historische wortels Hoevelaken gaan naar Amersfoort
1997      2             Verschuur.. En wat dies meer zij!
1997      2             Oude benamingen
1997      2             Echtpaar Buter-de Visser
1997      2             Houtwallen en singels
1997      2             De klas van meester Hendriks
1997      2             Zondags geen dienst (busdienst info)
1997      2             Proeven van Schoonschrijven
1997      2             Oud-bewoonster blikt terug.(W.J. van Meerveld-Jansen
1997      1             Weet je nog? (Jan Altena)
1997      1             De Garde wankelt, maar sterft nooit
1997      2             Volksverhalen van de Westelijke Veluwe
1997      1             Kerkgang in vroegere jaren
1997      1             De financiering van de kerk vroeger en nu
1997      1             Jydepot in Hoevelaken
1997      1             Gemeentelijke monumenten
1997      1             Echo van voorvaderen?
1997      1             Van Graaf naar jonkheer
1998      1             Memoires van E.Ph. Veen
1998      1             Vinkenhoef: van buurtschap naar groeistad
1998      1             Gelders Historische Bouwfragmenten Depot
1998      1             Kastanjebomen
1998      1             Oud-burgemeester Snouck Hurgronje overleden
1998      1             Burgemeester onthult historische plattegrond
1998      1             Hoevelaken in “De Veluwe van toen”
1998      1             Hoevelaken huis en heerlijkheid
1998      1             Volksverhalen van de Westelijke Veluwe
1998      2             Wateroverlast rond de Laak 1597-1648
1998      2             Wateroverlast rond de Laak 1597-1648
2000      1             Op zoek naar het kasteel
2000      1             Hoevelaken in de Tweede Wereldoorlog
2000      1             Hoevelaken op Internet
2000      1             Mijn vriend Jaap West
2000      1             Van horen zeggen
2001      1             Hoevelaken in de Tweede Wereldoorlog
2001      2             Hoevelaken in de Tweede Wereldoorlog
2002      1             De Nijkerkse vlag verliest de slag ..
2002      1             Hoevelaken in de Tweede Wereldoorlog  – persoonlijke herinneringen
2002      1             Hoevelaken in de Tweede Wereldoorlog
2002      1             Geachte reactie
2002      1             Uit vroeger tijden
2002      1             Aanwijzing gemeentelijke monumenten in Hoevelaken
2002      1             Droge Zomers
2004      1             Vondsten bij kerk geven nieuwe kijk op verleden
2004      1             Schooljeugd enthousiast over het Jaar van de Boerderij
2004      1             Monumentendag 2004 trok veel Nijkerkers
2004      1             Hellas bestaat 75 jaar
2004      1             Dorpsdag 2004
2005      2             Jeugdherinneringen van H. Gerritsen
2005      2             Vereingingslied van fanfarekorps “Te Hoevelaken”
2005      2             Ansichtkaart van de Zonnehoeve
2005      2             Dr. C.J.K. Van Aalst (deel 2)
2010      1             Een gemeentelijke herindeling die nooit is doorgegaan
2010      1             Thema Oorlog en bevrijding
2012      2             Café’s bij kruispunt Hoevelaken
2012      2             Station Hoevelaken
2012      2             Gruwelijke moord op meisje uit Hoevelaken
2012      2             Huize Weldam en Villa Booghof
2013                     Grafsteen Jacob Bakkenes
2013                     Architect Jan Verhoeven hield van huizen met een ziel
2013                     Foto’s Café Rustoord
2014      0             Noodwoningen Beekmaten wellicht op Monumentenlijst
2014      0             Christelijk onderwijs in Hoevelaken
2014      0             Boemi Ajoe is niet meer
2014      0             Nieuw Huize Hoevelaken: niet te duur, wél voornaam
2014      0             Bibliotheek Hoevelaken op de kop af 45 jaar
2014      0             Straatnamenoverzicht
2015      1             Gemeentehuis Hoevelaken zestig jaar geleden geopend
2015      2             Knooppunt Hoevelaken
2015      2             Boemi Ajoe II
2015      1             Strijd over wederopbouw boerderijen
2015      2             Hoevelaken op de kaart
2015      1             Evacuatie Hoevelaken 75  geleden
2018      2             Herinneringen van Hoevelakens laatste burgemeester
2018      2             Zes marmeren reliëfs in Huize Hoevelaken
2018      2             25 jr Historisch Hoeflake
2018      2             Huize Hoevelaken en zijn bewoners
2018      2             De kiepkar van Klaas Franken
2018      2             De middenstand van Hoevelaken voor WO11
2018      2             De Dorpsstraat in Hoevelaken
2018      2             Zwembad De Slag 1981-2018
2018      2             Veertig jaar bewaarschool in Hoevelaken
2018      2             Hoevelaken in achtien namen
2019      2             Liaison Willem V en Hoevelakense freule
2019      1             De eerste streenlegging – Van Lijndenlaan 12
2019      2             Van Lyndenlaan (reactie)
2019      2             Hoevelakens laatst ‘eigen burgemeester’
2019      1             het Hoevelakense Bos in oorlogstijd
2019      2             Het oudste geschiedenisboekje over Hoevelaken (1)
2019      1             Hannes Kuytpad
2019      1             Schuilkelder ontdekt in Hoevelakens ‘t Zwaantje
2019      1             Postbode Jannis Kok
2019      2             Eerste steen legging – Stoutenburgerlaan 29a
2019      1             Gijs de Vries nog steeds in de ban van Hoevelakens verzetsheld Frans Tromp
2019      1             Bestuur Walter Strang Foundation bezoeken regiment Canadese bevrijders
2019      1             De Hoevelakense molen(s)
2019      1             Bunker aan Weldammerlaan
2019      2             Van bakkerij to Gillende Keukenmeid
2020                     De schoolklassen van Mannes (Max) van Deuveren
2020                     Eerste steenlegging – Klaarwater 1
2020                     Ben van Dalen kwam als 12-jarige in Hoevelaken terecht
2020                     Het Hoevelakense Bos tijdens de oorlog
2020                     Het Hoevelaken van Mep Prins – van Loozenoord
2020                     De oorlogsjaren op Klein Rassert
2020                     Oorlogsgraf van burgerslachtoffer te vinden op begraafplaats Hoevelaken (Albert Ruitenbeek)
2020                     Oorlogsherinneringen van Max van Deuveren
2020                     Het oudste geschiedenisboekje over Hoevelaken (2)