Leusden

Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
 
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:
Jaar        nr           artikel
1996      3             Uit het archief – acte van indemniteit
1996      3             Aanwinsten 1995/1996
1996      3             Persberichten
1996      3             Drie jubilarissen – De Onderlinge honderdjaar, S.V. Achterveld vijftig jaar,
V.v. Roda ’46 vijftig jaar
1996      1             Sporen uit Midden en Late Steentijd
1996      2             Genealogische ervaringen 1
1996      2             De Tour de Junior volgens Johan Ossendrijver
1996      2             Het onstaan van Geerestein
1996      2             Waar zijn het paardjesgeld en het hondenkoren gebleven?
1996      1             Jaarverslag over het verenigingsjaar 1995
1996      1             Lijst van nieuw ingekomen boeken
1996      3             De bouw van de Dorpskerk te Leusden-Zuid in 1827/1828
1996      1             De afbraak van de oude kerk te Leusden in 1826/1827
1996      3             Genealogiesche ervaringen 2
1996      1             Boekbespreking -Kastelen en ridderhofen in Utrecht
1996      3             Boekbespreking – De levensloop van de Utrechtse bevolking in de 19e eeuw
1996      1             Een epidemie die voorbijging – Cholera in Leusden en Stoutenburg
1996      2             Nieuwe uitgaven
1997      2             De oudere boerderijen in de noordpunt van Leusden
1997      2             HKL literatuur lijst
1997      3             Kadastrale atlas
1997      3             De Vieweg en de Viekamp bij Den Treek
1997      2             Boekbespreking – reeks Historische Toegangen van de Gelderse Vallei
1997      3             Leusden, een stukje postgeschiedenis
1997      3             Preekstoelen hebben ook een geschiedenis
1997      3             Ouderdom boerderij Ooievaarshorst
1997      3             Achterveld revisited
1997      3             Uit het archief – transcriptie
1997      1             Asschat in de loop der eeuwen
1997      2             Leusden 1300 Jaar? 2
1997      1             Ingezonden – Leusdense onderlinge 100 jaar
1997      1             Het nut van een archief
1997      1             Leusden 1300 jaar?
1997      1             Het kadaster: een bron van  informatie
1997      2             Scholen als monumenten
1997      1             Uit het archief – Akte van demolitie
1997      1             De eerste burgemeester van Leusden
1997      1             Honderd jaar geleden – openbare school in de Schoolsteeg
1997      1             Meester Monsma gaat met pension
1997      1             Jaarverslag over het verenigingsjaar 1996 van de HKL
1997      1             Historisch materiaal
1998      1             Jaarverslag over het verenigingsjaar 1997
1998      1             Identiteit als sleutel tot Stichts optreden in de 16de eeuw
1998      2             Revolutie in Stoutenburg
1998      2             Eeuwige erfpacht in Leusden
1998      2             Kerkenpad 1998
1998      2             Duizend jaar Eemlanders
1998      2             Ronald Polak, het eerste erelid van de Historische Kring
1998      1             Leusden in oude ansichten, deel 2 van harte aanbevolen
1998      3             Reglement van Orde van St Pieters- en Bloklandsgasthuis
1998      3             Op zoek naar het dagelijks leven Van de wieg tot het graf: de menselijke levensloop
1998      3             Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland
1998      2             Het postvervoer tussen Amersfoort en Maarsbergen via Leusden
1998      3             Nog enkele gedichten over Leusden
1998      3             Revolutie in Stoutenburg
1998      3             Herinneringen uit ‘t Ros Beyaart
1998      1             Betalingen met de derde garve in Leusden en Stoutenburg
1998      1             De namen Asschat, Hagenouw en Lapeers
1998      1             Het eerste jaar van Studiehuis “Don Bosco” (1937)
1998      2             Garage Kleinveld 75 jaar
1998      2             Leusden in gedichten
1998      3             Ansfridus, Alpertus van Metz en Hohorst
1998      2             Aanwinsten van de bibliotheek van de HKL
1998      3             Aanwinsten van de bibliotheek van de Historische Kring
1999      1             Jaarverslag 1998
1999      1             De landgoederen van de Gelderse Vallei
1999      1             Van molen tot fabriek
1999      1             Historiche Sprokkels
1999      1             Revolutie in Stoutenburg (3/slot)
1999      1             De eerste de Beaufort in Leusden
1999      1             Boekbespreking – Natuurbeschermer-jager-bosbouwer W.H. de Beaufort
1999      1             Gezagsdragers Amersfoort 1405-1795
1999      1             Aanwinsten van de bibliotheek van de Historische Kring
1999      1             Aanwinsten bibliotheek
1999      2             Aanwinsten bibliotheek
1999      3             Restanten van een verdwenen boerderij in Stoutenburg
1999      3             Ansfridus in beeld
1999      3             Waterschappen
1999      3             Bibliotheek-aanwinsten
1999      2             Een kruideniersleven
1999      2             Een middeleeuwse zomer op Kasteel Stoutenburg
1999      2             Een half jaar op deze wereld en dan vluchten
1999      2             Het Prachtboekje van boerderij “het Hek”
1999      2             Leusden Toen
1999      2             De Grebbelinie
1999      2             325 jaar Sint-Jozefparochie Achterveld 1674-1999
1999      3             Najaar 1944 – Evacuees
1999      3             Van parlevinken in Breukelen tot kruidenieren in Hamersveld
2000      2             Bij een jachtfoto van “De Boom”
2000      1             Jaarverslag 1999
2000      1             Bakkende bakkers in Achterveld
2000      1             Herinneringen aan de mobilisatie in 1939 en de oorlogsdagen van 1940
2000      1             Uitleg van de muurschildering in het voormalige kamp Amersfoort
2000      1             Wie was Maria Angelis Huguenin-Herlin?
2000      2             De begraafplaats van Don Bosco
2000      2             Leusden, geschiedenis en architectuur
2000      2             Herinnering van mobilisatie en oorlog (slot)
2000      2             Leven en jagen op “De Boom” in de vorige eeuw
2001      3             Dirk van den Berg, bijgenaamd Dirk Dot van het Gesticht (1853-1935)
2001      3             Tapsteden in de 17e en 18e eeuw in Leusden en Stoutenburg
2001      3             Project historische voetpaden in Leusden
2001      3             Radio’s afstaan aan de Duitse bezettende macht
2001      3             Krijgsgevangenen knielen voorover gebogen drie keer daags
2001      3             Van het inrichten van woningen en het ophalen van ladders
2001      1             “Met dat paard ben ik 2500 keer naar Amersfoort gereden en terug.”
2001      3             Wie waren mijn voorouders?
2001      3             Leusden’s eerste uitspanning; Aalbers’ Smulparadijs
2001      3             Boekbespreking – Slaperdijkgeld Woudenberg, Leusden c.s., Renswoude 1653
2001      1             Joodse onderduiker redde de Achterveldse Kerk nu 87 jaar!
2001      2             Het spookt rond de tabakssteeg
2001      2             Fiere disputen en heftige krakelen
2001      2             Vleesch houwen in de vorige eeuw
2001      2             De namen Hamersveld en Asschat
2001      2             Nieuw boek over Achterveld en Stoutenburg
2001      3             Fiere disputen en heftige krakelen (slot)
2001      3             De bibliotheek en erf nieuw Langebeek
2001      1             Wagenmakers van vader op zoon(s)
2002                      nieuwbullitin nr 2, 3
2002      2             Tabaksschuren op Hamersveld
2002      3             Café Boerssen; voor melk en borrels!
2002      2             Winkelen op het Kerkplein
2002      2             Op z’n Achtervelds
2002      2             Een oude hoeve in Stoutenburg
2002      1             Een veetransporteur kijkt terug
2002      1             Cornelis Zaal
2002      1             Mazzeltov! – 275 jaar Joodse gemeenschap in Amersfoort
2002      2             Een verdwenen wegkruis
2002      3             Boekbespreking – Historische toegangen van de Gelderse Vallei
2002      3             LEOS 25 jarig bestaan
2002      3             Op z’n Achtervelds
2002      1             Boerderij van het jaar 2001
2002      1             De brandklok luidde
2003      4             Mastenbroek
2003      4             De eerste verenigingen in Achterveld
2003      4             Jeugd van Vroeger
2003      4             Jam Verduin erelid!
2003      4             Leusden toen en nu
2003      2             Annemarie Oster; Terug op Bavoort
2003      3             Leusden Toen en Nu
2003      3             Groot Zandbrink
2003      3             Ooievaarshorst
2003      3             Gasthuis Daatselaar
2003      3             Groot Honthorst
2003      2             Leusden Toen en Nu
2003      2             De Mof
2003      2             Op z’n Achtervelds
2003      2             Een oeroud kampje op het Heetveld
2003      3             Boerderijen en Erven in Leusden
2003      1             Boelbespreking – De Katholieke Kerk in Leusden ca. 1000 – ca. 1980
2003      1             Bibliotheek – aanwinsten
2003      1             Kunst veredelt – zingen bij kunst veredelt!
2003      1             Het biendersmaontje
2003      1             Op z’n Achtervelds
2003      2             Het oudste pand in Achterveld; een beknopte geschiedenis
2003      2             Herstel van historische voetpaden
2003      1             Het molenpad in Stoutenburg en Asschat
2003      1             Leusden toen en nu
2004                      In Amersfoort  nrs 3,4,8,9
2004                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2004      2             Leusden Toen en Nu
2004      2             Leusdens erfgoed. Voor Nu en Later
2004      2             Bakken, herbergieren en tolgaren aan “De Mof”
2004      2             Genealogie: een boeiende hobby
2004      2             Jeugd van vroeger
2004      2             Weerbarstig vooruitstrevend – Hamersveld 1900-1950
2004      4             Een Hamersvelds café “Bij Tinus kon je altijd terecht”
2004      4             Armenzorg in de kerkelijke Leusden
2004      1             Invloed kerken vroeger en nu in Leusden / Achterveld
2004      3             Coloradokevers
2004      3             Het Groene Kruiswerk in Leusden in de jaren 60 van de 20e eeuw
2004      3             Geschiedenis van Kerk en Toren van Oud-Leusden
2004      3             Weerbarstig vooruitstrevend (3)
2004      1             Achterveld Toen en Nu
2004      3             Leusden Toen en Nu
2004      1             Hout maken: er ging niets verloren
2004      1             Weerbarstig vooruitstrevend – Hamersveld 1900-1950
2004      1             34 jaar Eurowoningen – Wijk Rozendaal
2004      3             Op z’n Achtervelds
2004      4             Weerbarstig vooruitstrevend (afl. 4)
2005                      In Amersfoort  nrs 1 t/m 6
2005                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2005      4             De Doelen
2005      4             Aris Boersen, een veelzijdig man
2005      4             Hoe, waar en wanneer vindt ons Valleikanaal zijn ontstaan?
2005      4             Het Kasteel, de boerderij en de deur
2005      3             De bewoners/eigenaars van de Heiligenberg na de Reformatie
2005      4             Leusden Toen en Nu
2005      4             Knalgroen, een korte maar bewogen geschiedenis
2005      3             Geschiedenis en het kloosterleven van de Hohorst
2005      3             De siertuinen van de Heiligenberg
2005      2             Eerste voorzitter Ronald Polak
2005      2             Watersnood in Leusden
2005      2             De Bavoortse molen
2005      1             Van “Muusdaarup”naar “Musschendorp”??
2005      1             Op z’n Achtervelds
2005      1             Weerbatstig Vooruitstrevend (afl. 5)
2005      2             Worden gemeenten Leusden en Stoutenburg samengevoegd?
2005      1             De Princenhof
2005      2             De spoorlijn en de Coöperatie
2005      3             Levende historie op de open monuentendag
2005      2             Sint Jozefkerk te Achterveld
2005      2             De opgraving bij begraafplaats Oud-Leusden
2005      2             Leusden Toen en Nu
2005      2             Het monumentje aan de Liedijk bij de Asschatterweg
2006                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2006      1             Jaarverslag 2005
2006      1             Betere afwatering liet op zich wachten
2006      1             Brigade Leusden in het interbellum
2006      1             Knalgroen, een korte maar bewogen geschiedenis (vervolg)
2006      1             Genealogie en internet
2006      1             Leusden Toen en Nu
2006      2             Weerbarstig vooruitstrevend vijf – Hamersveld in de eerste helft van de vorige eeuw.
2006      2             Intervieu met mevrouw M.A. Van den Hengel-van Klooster
2006      2             Leusden Toen en Nu
2006      2             Fietsenhandel in Leusden: Rien Osnabrugge haalt en brengt
2006      4             Op z’n Achtervelds
2006      4             De Heiligenberg
2006      4             Weerbarstig en vooruitstrevend (7)
2006      3             Jan Riemst, Landbouwer
2006      3             Jos en Eefje de Lange vertellen
2006      3             Weerbarstig vooruitstrevend zes
2006      3             Tabaksteelt
2006      3             Leusden Toen en Nu
2006      4             De Kerktoren van Oud Leusden
2006      2             Erratum: Knalgroen
2006      4             Firma Idee / Aurik 25 jaar
2006      4             De Herberg Bavoort van 1870 tot heden
2006      4             Boterkarnmachine
2007                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2007      1             De Bieshaar
2007      1             Historie van basisschool “Klimakker”
2007      1             Weerbarstig en vooruitstrevend (7)
2007      1             Achterveld Toen en Nu
2007      4             Archeologische opgravingen bij de Horsterweg in Stoutenburg
2007      4             Weerbarstig vooruitstrevend
2007      4             De doorbraak van de Grebbedijk op 5 maart 1855 en wat daar aan vooraf ging
2007      4             Willem (Bill) de Smalen; 12 ambachten …. Geen ongelukken
2008                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2008      4             Johan van Oldenbarneveltdag in Stoutenburg
2008      2             De Rietruiters – Een landelijke rijvereniging in Achterveld
2008      4             “Opa Burgsteden”is niet bang voor het gezag
2008      4             Gagel ooit onmisbaar in Middeleeuws bier
2008      4             Weerbarstig vooruitstrebvend (11) – Afleiding voor kinderen op Hamersveld in de
eerste eeuw van de vorige eeuw
2008      4             Schapen op Den Treek
2008      2             De lange schoolvakantie van 1939 (uit “Wij Huzaren”)
2008      4             Leusden toen en nu
2008      4             Tabaksteeg: een wijk met herinneringen aan de tabaksteelt
2008      1             Jan van den Hengel (1763-1844) – De eerste notaris van Leusden, tevens smid,
                              gemeentesecretaris en gademeester
2008      1             Hamersveld in de eerste helft van de vorige eeuw (bewerking van herinneringen van
                              Cor van den Hengel)
2008      1             Grafheuvels op de grens van Leusden en Woudenberg
2008      1             Leusden Toen en Nu
2008      2             Streekmarkt met levende historie uit 1615 op 24 mei in Stoutenburg
2008      2             Adel en patriciaat
2009                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2009      1             Hamersveldse vrouwen emanciperen: 50 jaar R.K. Vrouwenbond / Zij Actief
2009      1             Joep van Burgsteden: “Boekweit – jammerkoren?”
2009      1             Op z’n Achtervelds
2009      1             Mislukte aanslag met ‘n jammerlijke afloop
2009      4             Met hoenders kon je abdij betalen – Pachtbetaling in natura was eeuwen regel
2009      4             Geschiedenis van de Tolboomhuisjes
2009      2             Maria Faure (1888-1979) – Een leven in klanken
2009      2             Herinneringen aan twee geliefde tantes
2009      3             Erfgoedprijs Leusden – cultuurhistorie op de kaart
2009      3             Struinen in het inundatiegebied van de Grebbelinie
2009      3             Beken op de kaart
2009      3             Snorrenhoef op de kaart
2009      3             Op de kaart in Leuden
2009      2             Jeanne Faure (1893-1987) – Schilderes en illustratrice
2009      4             Een vijftigjarige toneelvereniging die al ruim 100 jaar bestaat!
2009      4             “Achterveld 750”- wat is dat nu?
2009      4             Nog meer over boekweit (reacties)
2009      4             Hans de Beaufort: bekende onbekende?
2009      3             Gegevens op de kaart
2010                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2010      2             Ingekwartierd in Achterveld
2010      2             Wederopbouwboerderijen
2010      4             Nat Leusden
2010      4             Lid van de Historische Kring: Coen van den Berg
2010      3             Huppelschoten: 117 jaar bakkers in Achterveld: vier generaties (deel 2)
2010      4             Bewaak het historisch belang – De oprichting van de HKL in 1985
2010      4             De oorsprong van Leusden ligt bij de kerk van Oud-Leusden
2010      4             Lid van de Historische Kring: Tonnie de Jong – Schoonderbeek
2010      4             Het wapen van Leusden
2010      4             Lid van de Historische Kring: Jan den Hartog
2010      4             Nogmaals Jeanne Faure (1)
2010      4             Lid van de Historische Kring: Arie Vrijhoef
2010      3             Ieder moet zijn eigen brandje blussen
2010      3             ‘Leusderbroeck’ was ooit een zelfstandige ‘gerechte”
2010      3             De liefdesbrief van Piet Beaufort van Duijvendijke
2010      2             In memoriam Jan Verduin 1925-2010
2010      1             Een ei geserveerd door de butler van Juffrouw Annie de Beaufort – Fragmenten uit
                              ‘Hongertocht uit de Randstad (januari 1945)’
2010      1             De geschiedenis van de Hessenweg en herberg De Ruyter in Stoutenburgq
2010      1             Leusden toen en nu (hopschuur den Treek)
2010      2             De evacuatie in 1940
2010      2             Goed bewaard
2010      2             Huppelschoten: 117 jaar bakkers in Achterveld: vier generaties aaneen
2010      2             De Heilingenberg en Lockhorst
2010      3             De bewaarschool: kloppend hart van Leusdens verenigingsleven
2010      1             Wouter van Amersfoort, bouwheer van kasteel Stoutenburg
2011      1             Wat de Eemnesser familie Pen te maken heeft met ‘De heren van de thee’ en
                              Multatuli
2011      1             Historie van de Ocrietfabriek – deel 2
2011      1             Bep de Boer neemt na 30 jaar afscheid van de Werkgroep Genealogie.
2011      1             Pater Emidius Hilhorst op de  scheurkalender
2011      1             De dracht van Maria Kuijer
2011                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2011      4             De waarschuwing uit de Hemel
2011      4             De Stoutenburgse familie Kuijt
2011      4             Monument voor de Wereldvrede
2011      4             Hopschuur winnaar Erfgoedprijs Leusden 2011
2011      4             Reclamemiddelen van weleer
2011      1             Lijnen in het landschap die de geschiedenis vertellen ….
2011      1             Benedicta
2011      1             Opzouten
2011      1             In memoriam Jan Schouten
2011      1             In memoriam Goos van Leeuwen
2012                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2012      1             Veteraan Asschatterkeerkade
2012      3             St. Hubertusjacht
2012      1             Honthorst – De Kopermolen – Kaasboerderij
2012      2             Vondst op zolder
2012      4             De Muys – Muysdorp
2012      4             Hendrik Jan Wolter (1873-1952); topimpressionist uit Leusden
2012      4             Leusden Toen en Nu XL
2012      4             Perrette met de Melkkan
2012      1             Asschatterkeerkade opgeknapt
2012      1             Jaarverslag 2011
2012      3             St. Hubertusjacht
2012      2             Mei 1940 – Schermutselingen bij Achterveld, Asschat en Stoutenburg
2012      2             Italiaanse kroonprins (weer) in Stoutenburg – Jaar van de buitenplaats
2012      2             Hoe Leusden een drastische verandering onderging
2013                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2013      3             Leusden Toen en Nu
2013      3             Dorpsdokters in Hamersveld 1850-1984
2013      3             Herinneringen aan mijn grootvader J.K.H. de Beafort
2013      3             Meneer Pastoor
2013      3             Bovenmeesters met gezag
2013      3             Invloedrijke boeren
2013      3             Macht en pracht: De elite van Hamersveld
2013      1             Leusden Toen en Nu
2013      4             1901 In Achterveld komt een nieuwe onderneming, een coöperatie.
2013      4             Nufje heeft geen hinder van scherf in haar hals
2013      1             Klein Wijnbergen in oorlogstijd
2013      4             De vrouwenbond (foto)
2013      1             De Kleine Bieshaar en zijn bewoners, een keuterboerderijtje aan de Tabaksteeg
2013      4             Leusden staat er gekleurd op.
2013      4             Terugblik Open Monumenten Dag 2013
2013      2             Rozenboom
2013      2             Russen ondergedoken in Asschat
2014                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2014      3             Een museumbunker op het oude slagveld van de Grebbelinie
2014      3             Jan Drost
2014      3             De bespotting van  Christus
2014      3             Gerrit Louwerrensz (Laurensz) van Stellingwerff
2014      3             Aankondiging lezing schijnvliegveld
2014      3             Leuden Toen en Nu
2014      3             Een talent boven de korenmaat: Henk Meeuwissen
2014      4             Leusden Toen en Nu
2014      4             Toon Smits wilde niet in dienst: de militieregisters als bron voor genealogie
2014      4             Sinterklaas
2014      4             Bij de beuk linksaf
2014      4             De kanten muts van oma Jans van Esveld-van Burgsteden
2014      4             Genomineerd voor Erfgoedprijs Leusden 2014
2014      3             Gerrit Louwerensz (Laurensz) van Stellingwerff
2014      1             Handelskwekerij “ut Spiegehel” en haar geschiedenis
2014      1             In gesprek met G. Speksnijder
2014      2             Historische vloeiweidenstelsels
2014      1             Jaarverslag
2014      1             “Res Nova” volgens Miep v.d. Heiden
2014      1             Kwekerij Klein Westland: Van ontstaan tot opheffing
2014      1             Tuinders hielden het hoofd boven water.
2014      1             ‘t Spieghel, het voormalig kassengebied, toekomstig bedrijvenpark De Plantage
2014      1             In memoriam: Arie van Kooij
2014      3             De Bespotting van Christus
2014      3             Een museumbunker op het oude slagveld van de Grebbelinie
2014      3             Jan Drost
2014      2             Agenda onthult de vergeten bange bevrijdingsuren in Leusden
2014      2             Handelskwekerij Oudshoorn en haar geschiedenis
2014      3             Een talent boven de korenmaat: Henk Meeuwissen
2014      2             Gijs Pruts (Gijs van den Hengel)
2015                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2015      1             “Gooi maar vol!”: van ‘t Klooster laat ons al 55 jaar rijden
2015      1             De puupenkoppen schrijven geschiedenis – voorpublicatie
2015      1             F108 (Kanaalweg 7) – De bewogen geschiedenis van haar bewoners
2015      0             Nieuwe QR-code wandelroute Grebbelinie
2015      1             Opening museumbunker
2015      2             Kringnieuws
2015      4             De Werkgroep Vliegtuigcrash (Stirling) 1943 Leusbroek
2015      2             Leusden Toen en Nu
2015      3             Spoorerfgoed aan de Kersenlijn
2015      2             Heer van Leusden
2015      2             70 jaar geleden bevrijd door de Canadezen
2015      2             Wim en Mien werden Bill en Myrna
2015      4             (Oud) Nieuws van het Documentatiecentrum
2015      4             dertig jaar Historische Kring Leusden
2015      3             Stichting Bejaardenzorg Leusden en ‘t Hamersveld
2015      3             Open Monumentendag
2015      3             Adellijk begraven op Oud Leusden (1)
2015      3             Attentiesteen ‘t Ros Beyaart
2016                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2016      1             Adellijk begraven op Oud Leusden (2)
2016      1             Gemeentelijke monumenten Hamersveldseweg
2016      1             De Zandbrinkermolen in New York
2016      1             Jaarverslag 2015 Historische Kring Leusden
2016      1             Dorpsgerechten Leusden online
2016      1             Monumentencommissie opgeheven
2016      2             De mooiste korenvelden en akkers van 1924
2016      2             Adelijk begraven op Oud Leusden
2016      3             Erfgoedsprijs 2016
2016      2             Een inkijkje in het verenigingsleven van de rooms-katholieke Hamersveldse jeugd (1)
2016      3             Nieuw voor Leusden: Schoolsportdagen
2016      3             Een inkijkje in het verenigingsleven van de rooms-katholieke Hamersveldse jeugd (2)
2016      3             Gemeentelijke monumenten (2)
2016      3             Van Peppelhoeve naar Blommendal
2016      4             Open Monumentendag 2016
2016      4             Beeldbank Hamersveld-Leusden online!
2016      4             Akkerhoeve
2016      3             Winkelen in de Wilhelminalaan
2017                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2017      1             Het wapen van de gemeente Leusden
2017      1             Huizen van de Gemeente Leusden
2017      1             Je tikt er tegen en het zingt
2017      1             Jaarverslag 2016 Historische Kring Leusden
2017      1             Gedelibreer over een schoolhuys in Leusden
2017      1             Van taal- en rekenles in schuurtjes naar Multifunctionele Centra
2017      1             Huisje met tuun
2017      2             Militaire-vliegtuigverliezen in de buurt
2017      2             Werkgroep “Vliegtuigcrash 1943”
2017      2             Missie Hamburg 3 februari 1943
2017      2             Wie waren deze jongemannen, waar kwamen zij vandaan, waar en hoe zijn de
                              familieleden gevonden? (Vliegtuigcrash 1943)
2017      4             De kist van de baron (2)
2017      4             Nutstuin landgoed “De Boom” in oude luister gerestaureerd
2017      4             Sporen van de buitenplaats Groot Zandbrink
2017      3             De blauwe jurken van Stoutenburg en Zandbrink
2017      3             Hoe ik mij Asschat en omgeving herinner
2017      3             De kist van de baron (1)
2017      2             Het ontwerp van het monument
2017      2             Short Stirling Mk 1
2017      2             Messerschmitt BF 110
2017      2             Ooggetuigen vertellen hun v erhaal over neergestorte Stirling R9197
2017      2             De ondergang van Stirling R9197
2017      3             Connectie Achterveld – Canada
2018                      Kroniek nrs. 1, 2, 3, 4
2018      4             Vergeten militair erfgoed.
2018      4             Toneelvereeniging “Eendracht” …. Een mannenbolwerk uit Hamersveld
2018      4             Vaststelling gemeentegrenzen van Leusden
2018      4             Vergeten militair erfgoed.
2018      3             Muziekvereniging Lisiduna 110 jaar
2018      3             140 jaar archeologisch onderzoek in Leusden16
2018      3             Mijn oorlogservaringen op kasteel Stoutenburg
2018      3             Sporen van boerderij De Knip en buitenplaats de Glindhorst (2)
2018      4             Een brief uit Leusbroek
2019      2             Over veldonderzoek, aktes, hekken, boerderij De Riet 2015-2018
2019      2             Cafetaria Verhagen liet de klanten voetballen.
2019      2             Oezbeken weten nu waar Leusden ligt..
2019      2             Oorlogsherinneringen
2019      2             José Huurdeman: Een gedreven schrijfster
2019      1             Het huis van de dokter fonkelt weer.
2019      1             Raadsels rond Groot Zandbrink (1)
2019      4             De Vitruviusman en het mannetje van Nimmerdor
2019      4             Vilderskerkhof deel 2
2019      4             Een konijnenconcours op Hamersveld
2019      4             Gemeente Leusden 50 jaar
2019      3             Raadsels rond Groot Zandbrink (2)
2019      4             Ontwikkeling van de wijk Rossenberg in Leusden
2019      3             Lepeltjes van Leusden
2019      3             Landlopers in Stoutenburg, Achterveld en Leusden
2019      3             OntSpiegheld
2019      3             Gelezen: “Ondergronds in de Tweede Wereldoorlog”
2020      0             Kroniek nrs. 1, 2, 3,
2020      2             75 jaar Bevrijding in Achterveld
2020      2             Rondom 4 mei in Achterveld en Asschat
2020      3             “De Mossel” in een veranderend landschap
2020      3             Oldenbarnevelts 70ste verjaardagsfeestje
2020      3             Over paden en lanen valt te twisten
2020      3             Monniken op Groot Hof in Kallenbroek en in Harderwijk
2020      1             Fransen op de Grebbelinie
2020      2             Een bijzondere reis naar Amsterdam op 8 mei 1945
2020      1             Raadsels rond Groot Zandbrink (3)
2020      2             De bevrijding van Kamp Amersfoort
2020      1             Jaarverslag 2019 Historische Kring Leusden
2020      2             In stilte staan wij hier – 75 jaar herdenken bij Oud-Leusden
2020      2             Bevrijdingsherinneringen
2020      2             Dagboeken
2020      2             Gelezen: “De Canadese veldtocht – Van Sicilë naar Achterveld en de Glind”