Nijkerk

Alleen de titels worden vermeld.
Vragen over de inhoud, hetzij per mail, hetzij telefonisch, kunnen niet worden beantwoord.
Voor de inhoud kunt u in ons archief in dorpshuis De Neng terecht.
Elke 1e woensdag van de maand 19.30-21.00 uur
Elke 3e dinsdag van de maand  14.00-15.30 uur
 
De Historische Kring Hoogland heeft een ruilabonnement met deze zustervereniging.
In ons archief hebben we de volgende artikelen voor u ter inzage:
 
jaar       nr           artikel
1982
t/m 2002               Register van het tijdschrift “Oud Nijkerk” – 1982 t/m 2002
1998      2             School Gasthuisstraat
1998      2             Verhalen 1
1998      2             De grutterij van Reimert van den Hoorn 2
1998      2             Geschiedenis in steen gebeiteld 12
1998      2             Nooit meer heimwee
1998      2             Tumult op de  Kolk 2
1998      1             En daor lag ‘t ie!
1998      1             Nijkerk aan zee na 1939
1998      1             Geschiedenis in steen gebeiteld 11
1998      1             Doktersverhalen
1998      1             Tabaksplanters in Nijkerk omstreeks 1813 – Een economische en politieke elite (2)
1998      3             Schatgraven aan de Holkerstraat
1998      1             Tumult op de Kolk
1998      2             Een smokkelverhaal uit WO-II
1998      2             ‘t Groot Niekarks Dictee
1998      4             Niekark hèt wat
1998      4             Geschiedenis in steen gebeiteld 14
1998      4             Melkrijders
1998      4             Oude bezems veegden vroeger ook schoon
1998      3             Amstjonkers “op het kussen”
1998      3             ‘t Bieënvolkje
1998      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 13
1998      3             Nogmaarls Tumult op de Kolk
1999      4             Moord op een schaapsherder
1999      4             Historische gegevens van drie Van Curler’s uit Nijkerk in Amerika
1999      4             Over de Laok
1999      3             Slootwark
1999      4             Eeuwwisseling
1999      1             Waarover spraken zij?
1999      3             De “Albert Heijn” van familie De Vos
1999      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 16
1999      3             De gezusters Vat 2
1999      3             Het Fraanjeerkerkje
1999      2             Veurjaorsbieeenkomst Oud-Niekark
1999      2             Toen was telefoon niet gewoon!
1999      2             De laatste stadsboer van Nijkerk
1999      2             Van oude mensen en dingen die voorbijgingen
1999      2             De gezusters Vat
1999      2             Opgraving Holkerstraat 57-59
1999      1             Geschiedenis in steen gebeiteld 15
1999      1             Bakkersknecht Zwerus Blom
1999      1             Het Plein
1999      4             Armoede en ziekte in Nijkerk in de negentiende eeuw
1999      1             De duzedste
2000      3             De Appelse molen rond het jaar 1830
2000      4             Boerderij ‘t Bosch in Appel
2000      4             Evert van den Bor: een “Nijkerkse ridder”
2000      4             Geschiedenis in steen gebeiteld 18
2000      4             Kardinaal Alfrink
2000      4             Als de eierhal kon praten
2000      4             Het Molenplein
2000      3             Uitgeverij Callenbach
2000      3             Geurt Staal, koopman in eieren
2000      3             Vrijheid, gelijkheid en broederschap
2000      2             Vrie !!
2000      2             Oorlogsherinneringen
2000      2             Brood is een der voornaamste artikelen van uitvoer – Een Nijkerkse bakker in 1839
2000      2             Geschiedenis in steen gebeiteld 17
2000      1             ‘t Is wienter
2000      1             Brood is een der voornaamste artikelen van uitvoer – De Nijkerkse stedelijke belasting op het gemaal
2000      1             De stadspoorten van Nijkerk herleven
2000      1             Molens
2000      3             Slape bie opoe
2001      1             Het Gasthuis van Nijkerk
2001      1             Tabaksplant herinnert aan Nijkerks verleden
2001      1             Geschiedenis in steen gebeiteld 19
2001      3             Een roendje um et Niekarker waotermesien
2001      4             `De buren uit Barneveld
2001      4             Schilderij van Andries Verleur
2001      4             Denken in Euro’s
2001      4             Sport in Nijkerk in de dertiger jaren
2001      4             Schuilkelder in het bos
2001      1             In de trein
2001      4             Nog wat jeugdherinneringen
2001      3             Een Engelse piloot in Nijkerk
2001      3             De hut van Groofje
2001      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 20
2001      3             De Nieuwe Rijn
2001      3             De Osendorp
2001      2             Schaapjes tellen
2001      1             Pruumtebak
2001      2             De tweede eierhal
2001      2             ‘t Boschhuis en omliggende boerderijen en huizen in Appel
2001      2             De Proeven van Nijkerk
2001      1             De pleegkinderen van de gezusters Vat
2001      4             Geschiedenis in steen gebeiteld 21
2002      1             Nijker, P. de Zeeuw en Oranje
2002      1             Schelden kan je duur te staan komen
2002      1             Geschiedenis in steen gebeiteld 22
2002      1             Allerlei uutdrukkinge en gezegdes
2002      1             De ouwe spoorlijn
2002      2             De koperen doofpot van juffrouw Van der Hoeden
2002      1             Een wandeling door Nijkerk in ca. 1925
2002      3             Bure(n)hulp
2002      4             Oorlogsherinneringen
2002      3             Niekerk door de eeuwen heen
2002      3             De veestapel van Nijkerk in het begin van de 16e eeuw
2002      3             Het dievenpad
2002      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 24
2002      4             Verdwenen handel rondom de haven Nijkerk
2002      3             Derk Willem Becking: van stadsontvanger tot klokkegieter
2002      2             De Gereformeerde Kerk te Nijkerkerveen
2002      2             De ooievaor komt!
2002      2             Geschiedenis in steen gebeiteld 23
2002      2             Oorlogsdagboeken
2002      2             Een doendere nacht
2002      4             Duitse bunkers op Nijkerks grondgebied
2002      4             School Holkerveen
2002      4             Zeg ‘et mit bloeme
2002      4             Niekerk door de eeuwen heen (vervolg)
2003      4             Geschiedenis in steen gebeiteld
2003      4             Ariebuur
2003      4             Het zal je deur maar wezen
2003      4             Raamkozijnen die verdwijnen, hebben soms hun geheimen
2003      4             Winkelpand aan de Amersfoortseweg
2003      4             Groot Steenler. Een boerderij in de 16 eeuw
2003      4             Niekark en Hoevelaoke
2003      3             Peutertje Karel omgebracht 2
2003      3             Kunstschilder Adam Voorn
2003      3             De Schrassert- en Van Deelenfundatie
2003      3             Vakantie
2003      3             Duitse bunkers op Nijkerks grondgebied 4
2003      2             Reactie op Grietje-Meu
2003      2             En de boer, ..
2003      2             Geschiedenis in steen gebeiteld 26
2003      2             Bloemisten van Nijkerk
2003      1             Duitse bunkers op Nijkerks grondgebied 2
2003      2             Duitse bunkers op Nijkerks grondgebied 3
2003      2             Peuter Kareltje omgebracht 1
2003      1             Opgeruumd staot netjes
2003      1             Trouw- en begrafenisrijden
2003      1             Vergane glorie: twee pakhuizen aan de Catharina- en Nieuwstraat
2003      1             Geschiedenis in steen gebeiteld 25
2004      2             Vader Blom
2004      2             Sloop bunker achter huize Hulckestein
2004      2             Klaas Kornet en de scheepswerf 2
2004      2             Verstelle en oplappe
2004      1             School Holk
2004      3             Op Klompe Begonne
2004      3             Merck toch hoe sterck
2004      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 27
2004      3             Bange dagen op de raadszaal
2004      1             Van een oude kachel
2004      1             What’s in the name
2004      1             Geschiedenis in steen gebeiteld 28
2004      1             Klaas Kornet en de scheepswerf 1
2004      4             Verre familiecontacten in en na de oorlog
2004      4             Kalverliefde
2004      4             Geschiedenis in steen gebeiteld 30
2004      4             Bunschoterweg 12
2005      2             Geschiedenis in steen gebeiteld (32)
2005      2             Herinneringen aan de bevrijding van Nijkerk
2005      2             Muisje etern
2005      2             Tabakscultuur, planten met hallucinerende stoffen en beroeringen in het Nijkerkse
2005      1             Het apostolisch Genootschap 60 jaar in Nijkerkerveen
2005      1             De turfsteker
2005      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 33
2005      1             Geschiedenis in steen gebeiteld (31)
2005      3             Bange dagen op de raadszaal 2
2005      3             Tok, tok, al weer een ei
2005      3             Religie in Nijkerk – een heidens karwei
2005      3             Het nonnenluikje
2005      1             Oorlogsmonument Van Reenenpark
2005      1             20 april 1945
2005      4             Ha buur
2005      4             Oud ijzer
2005      4             Het Leger des Heils in Nijkerk
2005      4             Van ambtszaal tot trouwzaal
2006      4             Geschiedenis in steen gebeiteld 35
2006      4             De naam Kuit/Kuijt/Kuyt
2006      4             Knopen tellen
2006      4             Verboden toegang
2006      2             Melkcursus Lagere Landbouwschool 1948
2006      2             In Memoriam: Mieske Jurling-van Elfrinkhof / Theo Steenaart
2006      2             Geschiedenis in “woord en beeld”
2006      2             Verdwenen klederdracht
2006      2             Veenkuilen op de Appelse heide
2006      2             Nijkerk ca. 1920
2006      1             Een drama in Nijkerk (1)
2006      1             Hulde, Hulde !!!
2006                      Kastelen en landhuizen
2006      1             Kanaal “De Oude Rijn”verstopt in de bodem van de polder Arkemheen
2006      3             “Zondervrees en zonder blaam” – De Marechausseebrigade Nijkerk, 1921 – 1943
2006      1             Watersnood 1916
2006      4             Het Van Reenenpark
2006      2             Een drama in Nijkerk 2
2006      3             Geschiedenis op hout geschreven
2006      3             T.T.-race door Nijkerk
2006      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 34
2006      3             Feest! In Nijkerk
2007                      Sigarenhandel Van den Ham
2007                      Schepen in sluiskom Nijkerk gebombardeerd
2007                      Geschiedenis in steen gebeiteld 37
2007      2             Doctersverhalen
2007      1             Een kindermoord in Nijkerk anno 1699
2007      1             De hen en de haon
2007      1             Geschiedenis in steen gebeiteld 36
2007      1             Van bierdragerszoon tot nationaal icoon – Michiel de Ruyter in perspectief
2007      4             Feestelijke opening Museum Oud Nijkerk
2007                      ‘t Hoenderhok
2007      4             Weldoenster Agatha Bruining – Spruijt
2007      4             Gobelin, gemaakt door Aaltje van den Pol in 1856
2007      4             De wording van een museum
2007      3             De naam Kuit / Kuijt / Kuyt 2
2007      3             Joods Nijkerk in beeld 1
2007      3             Geschiedenis in steen gebeiteld 38
2007      3             Nog wat meer jeugdherinneringen
2007      3             Klederdrachtpop
2008      4             Joods Nijkerk in beeld 5
2008      4             Floors Trucktrailer Fabriek
2008      1             De Stad Nijkerk
2008      1             Geschiedenis in beeld gebeiteld 39
2008      1             Den Goede gang van zaken
2008      2             De Nijkerkse Canon 2
2008      2             Bouwgeschiedenis van de oude Catharinakerk
2008      2             Nijkerks eerste gemeenteveearts
2008      2             Een onbezorgde oude dag in zonnige blijdschap
2008      2             Joods Nijkerk in beeld 3
2008      3             De torens en kantelen van Huize Salentein
2008      3             Joods Nijkerk in beeld 4
2008      4             Opmerkelijke onderdelen van het schip van de oude Catharinakerk
2008      4             Wie van de drie?
2008      4             Nijkerk in Zuid-Afrika?
2008      4             Geschiedenis in steen gebeiteld 40
2008      3             De Nijkerkse canon 3
2008      1             Joods Nijkerk in beeld 2
2009      2             Ook te vinden in Nijkerk: baggerindustrie
2009      1             De groenteveiling
2009      1             Vers gebrande pinda’s
2009      1             Dubbeltentoonstelling in Nijkerk: W.G. Van de Hulst en Callenbach
2009      1             De geschiedenis van de polder kijkt je aan
2009      1             Joods Nijkerk in beeld 6
2009      2             Herinneringen van een jongen  uit het weeshuis in de jaren 1950-1960
2009      2             Joods Nijkerk in beeld
2009      3             Het gemeentelijk gas- en waterbedrijf
2009      3             Het Van Deelenhuis
2009      3             Roem van Nijkerk (Pioendahlia)
2009      1             Toen het water door de polder raasde
2009      4             Hagelschade 1950
2009      4             In beeld: Henk Visscher & De Hoef
2009      4             Rijwielhandel Schotsman
2009      4             Joods Nijkerk in beeld 8
2010      3             Nieuw beleidsplan van Stichting Oud Nijkerk
2010      4             De Eierhal, een monument
2010      4             Van Torenhuis tot St. Jozef en Het Baken
2010      4             Callenbach. Wat een boeken! 3  – Bekendheid en groei (1880-1930)
2010      4             In beeld: Goos Terschegget op het Molenplein
2010      4             Bijnamen 2
2010      2             Wie brengt me thuis? 6
2010      1             Leven en werken in oud Nijkerk 1 – De familie van Koot 1860-1959
2010      1             Speelgoed in Nijkerk
2010      1             Tentoonstelling over kinderen en kinderspeelgoed
2010      1             In beeld – Henk van den Brink en het Korrelse stroatje
2010      1             De Prins van Oranje landt op 30 november 1813 in Scheveningen
2010      2             De 4 heemskinderen
2010      2             De antieke kinderwandelwagen
2010      2             De vroegere katholieke kerk van Nijkerk: een Waterstaatskerk avant la lettre
2010      2             In beeld – Bep Vink en de Rehobothschool
2010      2             Callenbach, Wat een boeken
2010      3             Leven en werken in oud Nijkerk 2 – De meubelmakers
2010      3             Callenbach. Wat een boeken 2 – Vroege geschiedenis
2010      3             De smaak van de 19e eeuw
2010      1             Rijwielhandel Schotsman 2
2011      4             Bijnamen 3
2011      4             Ìn beeld: Meester Berkhof en de Poppeschool
2011      4             Callenbach. Wat een boeken! 6 – Illustratoren
2011      3             Stadswandeling per smartphone
2011      3             De staking bij meubelmakerij Tijsseling
2011      3             Callenbach, Wat een boeken! 5 Auteurs
2011      3             In Beeld: Margreet van der Zwaag-Brink bij de Herinneringsboom
2011      4             Leven en werken in oud Nijkerk 4 – De beurt- en binnenvaart
2011      1             Nieuwe Nijkerkers – Immigratie door de eeuwen heen
2011      1             Bijnamen (3)
2011      1             In beeld: Marina Lanting in de polder Arkemheen
2011      1             Leven en werken in Oud Nijkerk (3) – De Kloosterstraat
2011      1             Callenbach. Wat een boeken! 4 – Categorieën
2011      1             100 jaar Oranjevereniging (1911-2011)
2012      1             Leven en werken in oud Nijkerk 5 – De beurt- en binnenvaart
2012      1             Archeologisch onderzoek bij de Oosterpoort
2012      1             Station Nijkerk
2012      1             In memoriam Jannie Kamphorst
2012      1             In Beeld: Anja Vedder en de Postkamer
2012      2             In Beeld: Jan Bijvank en het Nijkerks Carillon
2012      2             Palestina
2012      3             De elfde eeuwse versterking in Appel en het Nijkerkse landschap
2012      3             Leven en werken in oud Nijkerk 6 – De kruideniers
2012      3             In beeld: Dolly van den Akker op het Nekkeveld
2012      3             Een gewone joodse jongen  uit Nijkerk
2012      2             “Callenbach. Wat een boeken! 7
Series en reeksen”
2012      2             De Anna Cornelia en de schippers Nieboer
2012      2             Struikelen in Nijkerk (Stolpersteine Nijkerk)
2013      4             De meidagen van 1940
2013      4             Foto-impressie eeuwfeesten 2013
2013      3             Plat proate
2013      4             IJsbaan de Hoekersteeg
2013      4             Ton Willeman en de Langestraat 39-41
2013      1             Diverse artikelen n.a.v. 600 jaar Nijkerk
2013      3             Jonkvrouwe Helena Diederika van der Burch van Spieringshoek. De weldadige freule van Nijkerderveen.
2013      3             In beeld: Elles de Kruijff voor het voormalige Postkantoor
2013      2             De Nijkerk-factor
2013      2             Foto-impressie eeuwfeesten 1963
2013      2             In Beeld: Eddie Wassink en de schatkist voor 2063
2013      3             600 jaar Venestraat en Groenestraat
2013      3             Telefoonnummer 208
2013      3             Nijkerk heeft struikelstenen
2013      4             Leven en werken in Oud Nijkerk (7) – Nijkerk in 1813
2014      1             Het Vriejersproatje
2014      1             Andries Verleur (1876-1953) – Schilder van de Veluwe
2014      1             In Beeld: Bea Berends-van de Weijer aan het water
2014      2             Nieuw museum Venestraat 16 etc
2014      4             Jacobus Carolus Antonius Alfrink – 50 jaar architect (1922-1973)
2014      4             Jodenbosch?
2014      4             In Beeld: De droomtuin van Everard
2014      4             Unieke vondst
2014      3             In memoriam Timo Ridder
2014      3             Nijkerk in de jaren dertig (deel 2)
2014      3             Callenbach. Wat een boeken! 9 slot
2014      3             In Beeld: Antoinette en Werner bij het Stoomgemaal
2014      2             Nijkerk in de jaren dertig
2015      1             De evacuatie naar Harderwijk en Putten
2015      1             Herinneringen van Jan van Amerongen aan de Tweede Wereldoorlog
2015      1             De evacuatie van vee in mei 1940
2015      1             Herinneringen aan de oorlaog 1940-1945
2015      1             Gezocht:  informatie over Willem Veldhuizen
2015      1             In Beeld: Tini Smorenburg-Vries; een creatieve vrouw
2015      2             Een bruisend nieuw museum
2015      2             Nijkerk onder de ambstjonkers (1) Machtstrijd tussen adel en patriciërs
2015      4             Grenspaal verplaatst
2015      4             In Beeld: Falco van Loon houdt van de rust in Nijkerk
2015      4             Nijkerk onder de ambtsjonkers (2) – Ruzie met een weduwe
2015      2             In Beeld: Barend Nieboer; wie kent ‘m niet?
2015      4             Opening Museum
2015      3             In beeld: Shahin Hosseini houdt van de Venestraat
2015      3             Gevaarlijke vrachtwagen
2015      3             Dodelijk ongeluk echtpaar Van ‘t Veld
2015      3             Boerderij Groot Appel – Historie van een leengoed
2016      3             Een huis met een verhaal – Holkerstraat 13
2016      4             Het begin van de planologie in Nijkerk – Plan ged: gemeente Nijkerk (kom) 1935-1939
2016      3             Een voorwerp van d’uiterste godloosheid
2016      4             In Beeld – Maranke Pater houdt van de haven
2016      4             Aanvulling artikel over het Singel
2016      4             De namen van dieren in de bouwkundige terminologie
2016      2             In memoriam Henk Vreekamp (1943-1916)
2016      1             Mijn herinneringen aan het gemeentehuis aan de Kolk
2016      2             1916 De evacuatie van Smidspol
2016      3             De Holkerstraat
2016      2             Een wandeling over de Singel in het Interbellum
2016      1             Groot Appel – Wat oude kaarten vertellen over eng en walburg
2016      2             In Beeld: Jan van Beek groeide op bij De Morgenster.
2016      2             Politie in Nijkerkerveen deel 1